Pauser på schemat ger ny ork i förskolan

24 september 2019 Lästid: 6 min
Emma Kallerdahl och Maria Karlander gungar tillsammans i en stor gunga.
Rektor Emma Kallerdahl och skyddsombudet Maria Karlander samarbetar för att pauser ska bli ett naturligt inslag på Jonsereds förskola.

Foto: Anna Rehnberg

Friskare personal och tryggare barn är två av fördelarna med att införa pauser för förskolepersonalen. Det menar Maria Karlander, skyddsombud och förskollärare i Partille. Hon får medhåll av rektor Emma Kallerdahl. Med gemensamma krafter ser de till att pauserna prioriteras.

På Jonsereds förskola är gården full av barn som leker och stojar. Inne i personalrummet stänger förskolläraren Annie Fredriksson dörren till vilrummet, sätter på sig ett par hörlurar och sträcker ut sig på soffan under en filt. Hon sluter ögonen och andas lugnt. En kvart senare står hon redo och tar emot barnen när de kommer in för att äta lunch.

– När man har varit igång sedan morgonen är man ganska slut. Då betyder det mycket att få ta en paus och lyssna på avslappnande musik. Nu har jag nya krafter, säger Annie och ställer ett par små skor på plats.

Alla har rätt till pauser

Enligt arbetstidslagen har all personal rätt till både raster och pauser under arbetsdagen. En paus räknas som arbetstid. Det gör inte en rast. Under rasten kan man lämna sin arbetsplats, inte under pausen. Arbetsgivaren ska se till att man kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Att göra lugnare arbetsuppgifter räknas inte som paus/rast.

Ingen ifrågasätter väl rätten till rast, men det tycks inte lika självklart med inplanerade pauser.

– Det är ovanligt att personalen på många arbetsplatser får ut sina lagstadgade pauser utöver sina raster. Jag skulle vilja påstå att de flesta inte ens vet att de har rätt till pauser, säger Maria Karlander.

Som skyddsombud har hon kämpat i flera år för att kollegorna ska våga ta ut sina pauser. Tidigare mötte hon dock föga förståelse varken från chefer eller kollegor.

– ”Här tänker vi på barnen” och ”Det hinner vi inte med” kunde jag få höra, berättar Maria. Vad de menar är att de inte hinner ta paus på grund av samvetsstress. Men då tänker man inte långsiktigt på barnen. För dem är det tryggt att få behålla samma personal i stället för ständigt nya vikarier.

Förskolläraren Annie Fredriksson återhämtar sig i vilrummet. Hon har en filt över sig och hörlurar på sig.

Förskolläraren Annie Fredriksson återhämtar sig i vilrummet. Foto: Anna Rehnberg.

Chefen behöver stötta

Grunden för hållbart arbete ligger i återhämtning. Paus innebär återhämtning. Det som gjorde skillnad var när Maria fick med sig chefen i det här tänket. Emma Kallerdahl nickar bekräftande.

– När jag började här som rektor i februari 2016 var sjuktalen höga. Medarbetarenkäterna visade att personalen inte mådde bra. Deras största problem var att de inte hade någon möjlighet till återhämtning under dagen. Det måste jag ta på allvar.

Med en bakgrund som förskollärare hade hon lätt att förstå detta behov.

– Att arbeta på förskolan kan innebära ett högt tempo. Som pedagog är man ständigt närvarande med barnen. För att kunna bibehålla det fokuset under hela dagen behövs pauser, säger Emma.

Viktigt för att behålla personal

Regelbunden återhämtning bidrar till att man vill och kan vara kvar i yrket och på arbetsplatsen, anser hon.

– Det blir kanske något färre aktiviteter men de blir av högre kvalitet eftersom personalen orkar vara mer närvarande, säger Maria.

Numera har Jonsereds förskola schemalagda pauser. Det finns en pausansvarig på varje avdelning som skickar in förslag på när under dagen det passar bäst med en paus till rektor Emma. Under våren flöt det på riktigt bra, men efter sommaren med alla inskolningar har det varit svårare att få till pauserna.

– Målet är att den som arbetar 6,5 timmar ska ha en paus och de som arbetar 8-9 timmar ska ha två, säger Maria.

Schemalagda pauser ger mersmak

När Emma som är rektor även för Kronvägens förskola i Partille har utvecklingssamtal med personalen betonar hon att var och en kan vara en god kollega som både tar egna pauser och påminner andra om att ta sina.

– Det gäller att hitta vad som funkar bäst för respektive enhet, säger hon. Det är en förändringsprocess och pauser är en del i arbetsmiljöarbetet.

Hon märker att den personal som fått prova på pauser har fått mersmak, de uppger till exempel att de blivit mer avslappnade, mindre stela i axlar och rygg och har mindre huvudvärk.

Förut var du den arga fröken, nu är du den glada.

Maria är glad att det lokala fackliga arbetet har givit positiva resultat och menar att det beror på det goda samarbetet med Emma.

– Du är en lyhörd och prestigelös chef som ser en vinst i att samarbeta med oss fackliga, säger Maria. Du har också ett transparent arbetssätt som ger oss insikt i hur du har tänkt. Vi får en känsla av sammanhang.

– Ja, vi strävar ju åt samma håll. Du vill att personalen ska må bra och jag vill ha frisk personal som jag får behålla, säger Emma. Jag tror det är ett vinnande koncept att vi samarbetar.

Självklart i framtiden

Om personalen ska våga prioritera återhämtning behöver de ledningens godkännande, anser Maria.

– Därför är det ett måste att du som chef pekar med hela handen och säger att vi ska ta pauser, säger Maria och tillägger:

– Om fem år hoppas jag det är självklart med pauser i hela Sverige och att vi säger ”hur kunde vi jobba utan förr”.

På förskolan är lunchen klar och Annie Fredriksson ber ett av barnen välja en bok hon ska läsa ur.

– Vissa dagar har jag glömt att ta paus, kanske de dagar jag som bäst behövt en. Då är jag rätt slut efter jobbet, säger Annie. Det är förvånande vilken stor skillnad 5-10 minuters paus kan göra.

Barnen märker också skillnad när personalen är utvilad menar Maria, som själv fått kommentaren ”Förut var du den arga fröken, nu är du den glada”.

Så kan pausen användas

  • Sitt eller ligg ner en stund och slappna av i ett rum där du får vara ifred.
  • Lyssna på avslappnande musik eller andningsövningar.
  • Gå på toaletten i lugn och ro.
  • Ring telefonsamtal du inte hinner annars.

Ta stöd av verktyg om återhämtning

Fyller ni på energi under arbetsdagen? Regelbunden återhämtning även på jobbet är viktig, visar forskning.

Två kvinnor samtalar utomhus, tema återhämtning.Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Forskning på 5 –  återhämtning på jobbet.

  • Se en kort film och läs om vad forskningen kommit fram till
  • Prata om hur det fungerar hos er
  • Bestäm hur ni vill jobba vidare

Prata om stress på jobbet

En kvinna sitter i ett mötesrum och tittar mot kameran. I bakgrunden ser man lite suddigt en grupp människor.Stressdialogen är ett verktyg för arbetsgrupper. Det ger stöd i att börja förebygga osund stress.

Testa på din arbetsplats!

Att prata om stress på jobbet och hur den kan hanteras är ett sätt att främja hälsa.

Text: Anna Rehnberg