Friskfaktorlabbet: Så kan ni stärka era friskfaktorer

30 januari 2024 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv lanserar ett nytt verktyg.

Det heter Friskfaktorlabbet.

Friskfaktorlabbet riktar sig både till arbetsgrupper, chefer och skyddsombud.

Det ersätter det tidigare verktyget Friskfaktorstarten.

Friskfaktorlabbet kan bland annat användas för att:

 • få syn på vilka friskfaktorer som är starka på arbetsplatsen
 • få syn på vilka som behöver stärkas.

Det innehåller även inspiration och förslag.

Kollegor arbetar med Friskfaktorlabbet
Friskfaktorlabbet är ett nytt verktyg för arbetsgrupper som vill jobba med att stärka friskfaktorer tillsammans. Använd det på en arbetsplatsträff eller ett personalmöte!

Foto: Johnér/Suntarbetsliv

Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv lanserar ett nytt verktyg.

Det heter Friskfaktorlabbet.

Friskfaktorlabbet riktar sig både till arbetsgrupper, chefer och skyddsombud.

Det ersätter det tidigare verktyget Friskfaktorstarten.

Friskfaktorlabbet kan bland annat användas för att:

 • få syn på vilka friskfaktorer som är starka på arbetsplatsen
 • få syn på vilka som behöver stärkas.

Det innehåller även inspiration och förslag.

Nu kommer ett nytt verktyg från Suntarbetsliv som ska göra det enkelt att komma i gång med ett friskfaktorarbete. Friskfaktorlabbet är både ett planeringsverktyg för chefer och skyddsombud – och ett stöd för hela arbetsgruppen. Bakom det nya verktyget står både fack och arbetsgivare.

– Kommun- och regionsektorn har tuffa utmaningar. För att klara kompetensförsörjningen framöver måste vi prioritera arbetet med att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser, säger Mats Stenberg, handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Det nya verktyget Friskfaktorlabbet är ett viktigt bidrag i arbetsmiljöarbetet.

Elin Eos, arbetsmiljöspecialist på Vårdförbundet instämmer.

– Där våra medlemmar jobbar saknas det ofta tillräckligt många kollegor med rätt kompetens, och det kan råda stor obalans mellan krav och resurser. Många går ned på deltid för att överhuvudtaget orka med. Vi måste skapa bättre förutsättningar för att fler ska orka jobba såväl heltid som hela yrkeslivet, säger hon.

Både Mats Stenberg och Elin Eos ingår i arbetsutskottet bakom den satsning på friskfaktorer som fack och arbetsgivare har gett sin gemensamma förening Suntarbetsliv i uppdrag att genomföra 2023-2026.

Läs mer om bakgrunden till satsningen: Så ska arbetsplatser bli mer hållbara 

Stöd för att stärka friskfaktorer

Satsningen inleddes förra året med den digitala programserien Studio Friskfaktor som sändes i fyra delar.

– De som tittade och fick inspiration att sätta i gång ett arbete med att stärka sina friskfaktorer får nu ett nytt verktyg som guidar i hur man konkret och systematiskt kan gå till väga, säger Victoria Magnusson, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv.

– Genom verktyget kan man skapa samsyn kring hur man vill ha det på arbetsplatsen. Man ser både vad man vill utveckla och vad man redan gör bra – och kanske kan göra mer av.

Victoria-Magnusson, verksamhetsutvecklare Suntarbetsliv

Genom verktyget kan man skapa samsyn kring hur man vill ha det

Victoria Magnusson, Suntarbetsliv

Mellan 2018 och 2022 stöttade hon och hennes kollegor i Suntarbetslivs team med verksamhetsutvecklare 55 kommuner, regioner och kommunala företag som ville stärka sina friskfaktorer. Det är erfarenheterna från det arbetet som ligger till grund för det nya verktyget.

– Det handlar om att konkretisera vad vi behöver göra i vardagen för att stärka friskfaktorerna. Och se att allas bidrag är viktiga, oavsett om man är undersköterska eller direktör, säger Victoria Magnusson.

Lätt att använda nya verktyget

Det nya verktyget består av två delar:

 • Friskfaktorkulturen involverar hela arbetsgruppen (kan användas redan nu).
 • Friskfaktorplaneraren är chefens och skyddsombudets gemensamma planeringsverktyg (kommer i mitten av mars).

– Vi vet att många har ont om tid. Därför har vi försökt göra det så lättanvänt som möjligt. Vi hoppas det ska sänka tröskeln för att komma i gång, säger Susann Lundqvist, projektledare på Suntarbetsliv.

– Att jobba med friskfaktorer behöver inte betyda merarbete, utan kan vara en del i det vanliga arbetsmiljöarbetet.

Välj ett par friskfaktorer att börja med

Friskfaktorkulturen tar ungefär en timme att genomföra, och kan till exempel användas på en arbetsplatsträff eller ett personalmöte.

Den inleds med en skattning av hur starka var och en upplever att friskfaktorerna är just nu i den egna arbetsmiljön. På så vis får gruppen en gemensam bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

Mats Stenberg, SKR

Det nya verktyget är ett viktigt bidrag i arbetsmiljöarbetet

Mats Stenberg, SKR

Därefter väljer gruppen en till två friskfaktorer att jobba vidare med. De enas även om några saker som alla behöver börja – eller fortsätta – att göra för att dessa ska vara starka.

– En friskfaktorkultur är inte något som sitter i väggarna utan den skapas genom vad vi gör. Om vi till exempel vill ha en mer rättvis och transparent organisation måste vi börja agera så det blir så, säger Victoria Magnusson.

För att stärka en friskfaktor kan man även behöva sluta göra vissa saker. Det kan också finnas saker som skulle kunna underlätta en förändring. Allt detta noteras i det digitala verktyget, liksom vad gruppen hoppas uppnå.

Planera tillsammans

Det andra delen av verktyget, Friskfaktorplaneraren, innehåller en aktivitet på cirka 40 minuter för varje friskfaktor.

– Chefer och skyddsombud har via sina roller möjlighet att skapa förutsättningar. Friskfaktorplaneraren är deras gemensamma aktivitet för att se över förutsättningarna för starka friskfaktorer, säger Susann Lundqvist.

Susann Lundqvist, Suntarbetsliv

Vi hoppas det ska sänka tröskeln för att komma i gång

Susann Lundqvist, Suntarbetsliv

Det kan till exempel handla om att reflektera kring om det finns tillräckligt med kunskap, motivation och möjligheter för att kunna stärka en friskfaktor.

Verktyget ger också stöd för att samla ihop och ta sådant som man inte kan påverka själv vidare till andra i organisationen, till exempel hr eller högre ledning.

Filmer ska sätta fart på dialogen

I både Friskfaktorkulturen och Friskfaktorplaneraren finns flera korta filmer som ska sätta fart på tankar och samtal. Och det gemensamma resultatet från skattning och dialog mynnar ut i en summering, så att det blir lätt att spara och följa upp arbetet.

– Vi har jobbat nära målgruppen när vi tagit fram det nya verktyget, vilket varit oerhört värdefullt, berättar Susann Lundqvist.

Elin Eos, Vårdförbundet

Vi måste skapa bättre förutsättningar för att fler ska orka

Elin Eos, Vårdförbundet

En referensgrupp på drygt 20 personer som arbetar i kommuner, regioner och kommunala företag har testat och kommit med synpunkter.

– Många är bra på förebyggande arbetsmiljöarbete genom att upptäcka och åtgärda risker. Det är bra, det ska vi fortsätta med, säger Susann Lundqvist.

– Med det nya verktyget vill vi ge stöd till ett mer främjande perspektiv och att användarna ska få syn på det som fungerar och allt bra de redan gör. Ett tips är att planera in tid i kalendern redan nu för att börja jobba med Friskfaktorlabbet 2024.

Testa Friskfaktorlabbet!

Friskfaktorlabbet är ett stöd för att:

 • få syn på vilka friskfaktorer som fungerar bra på arbetsplatsen.
 • få syn på vilka friskfaktorer som kan utvecklas
 • få inspiration och förslag på hur friskfaktorer kan stärkas
 • skapa förutsättningar för en stark friskfaktorkultur
 • arbeta tillsammans i arbetsgruppen
 • stötta chefen och skyddsombudet i deras planering
 • snabbt komma i gång.

Kolla in Friskfaktorlabbet!

Det här är friskfaktorer

Forskning har identifierat åtta friskfaktorer i organisationer med låg sjukfrånvaro:

 1. rättvis och transparent organisation
 2. närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. delaktighet och inflytande
 4. kommunikation och återkoppling
 5. prioritering av arbetsuppgifter
 6. kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 8. tidiga insatser och arbetsanpassning.

Läs mer om de åtta friskfaktorerna. 

Stöd i friskfaktorarbetet

Friskfaktorhjulet - illustrationVill ni stärka friskfaktorerna på er arbetsplats? Suntarbetsliv erbjuder flera olika stöd i arbetet med friskfaktorer.

 • Verktyget Friskfaktorlabbet
 • Digitala programserien Studio Friskfaktor
 • Rådgivningstjänsten Friskfaktorlinjen
 • Utbildningen Friskfaktorsteget

Välj stöd utifrån din roll och hur långt ni har kommit i processen.

Läs mer här.

Så kan ni bygga en friskfaktorkultur

Se en film kort film ur Friskfaktorlabbet (5 minuter)

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]