Så kommer du igång med friskfaktorer

Vad krävs för att personal ska trivas, göra ett bra jobb och vilja vara kvar? Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet.

Punkt ett i lista

Vad är friskfaktorer?

Här är åtta friskfaktorer som forskning visar behöver vara på plats i en organisation, för att hålla en låg sjukfrånvaro:

  • En rättvis och transparent organisation
  • Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  • Delaktighet och inflytande
  • Välutvecklad kommunikation och återkoppling
  • Prioritering av arbetsuppgifter
  • Kompetensutveckling hela arbetslivet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
  • Tidiga insatser och arbetsanpassning
    Läs mer om vad varje friskfaktor innebär

Punkt två i lista

Varför ska man jobba med friskfaktorer?

Använder ni friskfaktorer aktivt, systematiskt och långsiktigt har ni stor chans att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Medan det traditionella arbetsmiljöarbetet ofta har fokus på att förebygga risker går arbetet med friskfaktorer steget längre. Det handlar om att främja sådant som är viktigt för att en arbetsplats ska fungera bra i längden. När arbetet organiseras på ett sätt som stärker friskfaktorer så mår medarbetare bra, utvecklas och kan göra ett bra jobb. Det bäddar för goda resultat och för att fler vill jobba på arbetsplatsen.

Att jobba med friskfaktorer blir ett sätt att möta utmaningarna inom kommun- och regionsektorn, bland annat vad gäller att hitta tillräckligt många medarbetare. Därför satsar nu både fack och arbetsgivarorganisationer på att öka kunskaperna om friskfaktorer.

Punkt tre i lista

Hur kan man jobba med friskfaktorer?

Alla i organisationen behöver agera utifrån en samsyn om att vilja vara en frisk och attraktiv arbetsplats. Vad fungerar redan bra hos er och vad behöver ni stärka upp? I Friskfaktorstarten finns stöd för att göra en inventering och konkreta exempel på beteenden kopplat till varje friskfaktor. Att arbeta med friskfaktorerna i samverkan är viktigt för att lyckas.  

Anmäl dig till Studio Friskfaktor

Ta del av en programserie om vad friskfaktorer är och hur man kan börja arbeta med dem för att få bättre arbetsmiljö. Att delta är kostnadsfritt. Om du är del av en samverkansgrupp eller skyddskommitté, titta gärna tillsammans!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor

Inspireras av hur andra gjort

Se filmen om Oskarshamns kommun och hur friskfaktorerna ingick i deras utvecklingsarbete. Passar också som dialogstartare i arbetsgruppen!

Se filmen (5min)

Ta hjälp av Friskfaktorstarten

Friskfaktorstarten innehåller allt du behöver för att komma igång. Här får du kunskap om varje friskfaktor, material för att leda workshop, inventering inför att stärka era friskfaktorer, reflektionsfrågor om hur ni gör och agerar i vardagen.

Till Friskfaktorstarten