Friskfaktorsteget: Ny utbildning ger redskap att förändra

3 oktober 2023 Lästid: 8 min
Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv erbjuder en utbildning för organisationer som vill arbeta systematiskt med att stärka sina friskfaktorer.

Den heter Friskfaktorsteget.

Utbildningen riktar sig till den som har utsetts att driva processen och ska genomföras tillsammans med ett skyddsombud.

Under två dagar i september 2023 genomfördes en testutbildning i Suntarbetslivs lokaler. I färdigt format sker utbildningen digitalt under fyra halvdagar.

Kerstin Törnblad och Fia Klint på utbildning om friskfaktorer hos Suntarbetsliv.
Huvudskyddsombud Kerstin Törnblad från Nyköping och HR-konsult Fia Klint från Tyresö testar Suntarbetslivs nya utbildning Friskfaktorsteget. Den riktar sig till dem som ska leda arbetet med att stärka sin organisations friskfaktorer.

Foto: Mikaela Landeström / TT

Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv erbjuder en utbildning för organisationer som vill arbeta systematiskt med att stärka sina friskfaktorer.

Den heter Friskfaktorsteget.

Utbildningen riktar sig till den som har utsetts att driva processen och ska genomföras tillsammans med ett skyddsombud.

Under två dagar i september 2023 genomfördes en testutbildning i Suntarbetslivs lokaler. I färdigt format sker utbildningen digitalt under fyra halvdagar.

I september 2023 testades Suntarbetslivs nya utbildning för processledare som ska arbeta med att stärka friskfaktorer i sina organisationer. Följ med på en intensiv kursdag!

– Man ska kunna göra det man är anställd för – och orka jobba kvar!

Kerstin Törnblad är förskollärare och huvudskyddsombud i Nyköpings kommun. För drygt ett år sedan var hon med och startade projektet Hälsosam arbetsplats för att få ned de höga sjuktalen i Nyköpings förskolor.

Nu sitter hon i en konferenslokal på Suntarbetsliv för att delta i en testversion av Suntarbetslivs nya utbildning Friskfaktorsteget. I färdigt format blir utbildningen digital.

– Det har tillkommit många nya arbetsuppgifter de senaste åren. Samtidigt är det svårt att få tid för planering, reflektion och dokumentation. Många förskollärare känner sig tyngda. Dessutom är det svårt att rekrytera. Med ett friskfaktorarbete hoppas vi kunna vända den utvecklingen, säger hon.

En del i projektet hon var med och startade är att Nyköpings kommun har anställt två arbetsmiljösamordnare för förskolan.
Ansiktsporträtt Kerstin Törnblad, huvudskyddsombud Nyköping.

Med ett friskfaktorarbete hoppas vi kunna vända utvecklingen.

Kerstin Törnblad, huvudskyddsombud

Det är tillsammans med dem Kerstin Törnblad nu är här.

De som har utsetts att leda ett friskfaktorarbete ska nämligen gå kursen tillsammans med ett skyddsombud, eftersom friskfaktorarbetet bäst sker i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är också ett tema som tas upp på kursen.

– Det är en framgångsfaktor att fler får samma kunskap. Då når vi ut till fler och det blir inte ett lika tungt arbete när fler delar på det, säger Fia Klint, HR-konsult från Tyresö som sitter vid bordet intill.

Läs mer om samverkan: Vad är samverkan?

Utbildning ger inspiration

I Nyköping har arbetsmiljösamordnarna redan påbörjat ett friskfaktorarbete. Men de tycker ändå att de får med sig mycket värdefullt från kursen. Fler infallsvinklar, mer bakgrund till friskfaktorerna och en djupare förståelse av materialet på Suntarbetslivs webb, listar de i en kaffepaus.

Utbildningen har även fått dem att tänka mer på betydelsen av att förankra arbetet, även utanför den egna förvaltningen.

– Med ännu bättre förankring skulle vi kunna få in friskfaktorer i alla led, till exempel i kommunens övergripande arbetsmiljöpolicy, säger Anette Kumlin Jonsson.

– Vi har också fått med oss mer om hur vi får till en hållbar förändring. Genom att arbeta med beteendeförändring och mer uppföljning blir arbetet mer dynamiskt, fyller Melanie Borgemo i.

Under de två kursdagarna har dessutom de och huvudskyddsombudet Kerstin Törnblad fått många tillfällen att tala ihop sig – både i grupparbeten och under raster.

Digital utbildning om friskfaktorer

Den färdiga versionen av kursen blir, som sagt, digital och kommer att gå under fyra halvdagar.

Petra Bollvik och Charlotte Jonzon, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv, är projektledare.
Ansiktsporträtt Petra Bollvik, Suntarbetsliv.

Vi ska rusta deltagarna med redskap för förändring.

Petra Bollvik, verksamhetsutvecklare

– Att stärka friskfaktorer i verksamheten handlar om att skifta perspektiv till ett främjande arbetssätt – och om hur detta kan bli verklighet genom beteendeförändringar, säger Charlotte Jonzon.

– Vi ska rusta deltagarna med redskap för förändringsarbetet som behöver ske på alla nivåer i organisationen, men där förutsättningarna kan se olika ut beroende på ansvar och mandat, fyller Petra Bollvik i.

Mellan 2018 och 2022 hjälpte de – och deras kollegor i Suntarbetslivs så kallade resursteam – 55 kommuner och regioner runt om i landet att arbeta med sina friskfaktorer.

Det är erfarenheterna från det arbetet de nu ska föra vidare till fler.

I stället för att åka ut själva ska Suntarbetslivs verksamhetsutvecklare utbilda andra att leda friskfaktorarbetet. Minst ett team – med en processledare och ett skyddsombud – från alla kommuner, regioner och kommunala företag ska få möjlighet att gå den nya utbildningen i omgångar fram till 2026.

Charlotte Jonzon skriver på whiteboard.

Charlotte Jonzon, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv, samlar deltagarnas tankar kring de olika stegen som behövs i en process för att stärka en organisations friskfaktorer. Foto: Mikaela Landeström/TT

Goda exempel i friskfaktorarbetet

I Tyresö kommun pågår inget organiserat friskfaktorarbete än. Men HR-konsult Fia Klint ser det som en bra möjlighet att ge chefer ytterligare ett verktyg i arbetsmiljöarbetet, ett verktyg som dessutom inte kostar en massa pengar.

Därför ville hon vara med på pilotutbildningen.

– Jag har läst om friskfaktorer och tittat på Studio Friskfaktor. Nu ville jag få mer tankar kring hur vi kan jobba i vår organisation, säger hon.

Hon tänker att friskfaktorerna kan bli ett stöd i allt från kommunens medarbetarenkäter till måldialoger. Det senare är något som chefer och medarbetare på alla enheter håller varje månad för att utvärdera den egna verksamheten.

Ansiktsporträtt Fia Klint.

Jag vill få fler tankar kring hur vi kan jobba i vår organisation.

Fia Klint, HR-konsult

Utmaningen ligger i att friskfaktorarbetet inte får upplevas som ytterligare något som måste hinnas med i en – för många – pressad arbetsvardag, menar hon.

Efter att deltagarna från Tyresö pratat ihop sig efter kursen och talat med kommunledningen tänker hon att en väg framåt skulle kunna vara att efterfråga verksamheter som själva har lust att arbeta med friskfaktorer på sina arbetsplatsträffar.

– Därefter kan vi sprida deras goda exempel till fler, säger hon.

En process som kan se ut på olika sätt

Just detta är också ett av flera förslag hon får under utbildningen, när olika sätt att arbeta med friskfaktorer tas upp. I en problemfylld förvaltning kanske man ska börja med att titta på vad som redan fungerar bra, och lära av det. I en välfungerande organisation däremot kanske man kan prioritera att arbeta med en svag friskfaktor direkt.

Ansiktsporträtt Charlotte Jonzon, Suntarbetsliv.

Det handlar om att bygga en friskfaktorkultur.

Charlotte Jonzon, verksamhetsutvecklare

– Olika förutsättningar kräver olika lösningar. Som processledare behöver man tänka igenom planen utifrån vad varje förvaltning och verksamhet är mogen för, det ser så olika ut i olika delar av organisationen då olika förvaltningar kan ha helt olika förutsättningar, säger Petra Bollvik.

Friskfaktorarbetet handlar om att bygga en kultur där man hela tiden ser det som är bra, gör mer av det – och löpande skruvar på det som inte fungerar, menar de två kursledarna.

– Kursdeltagarna ska inte bli projektledare för en avgränsad tid, utan de ska följa en process tills det här sitter i väggarna, säger Charlotte Jonzon.

Mycket att smälta efter utbildningen

När det är dags att avsluta pilotutbildningen efter två dagar är det tolv trötta, men nöjda deltagare som lämnar Suntarbetsliv.

– Det har varit många roliga och inspirerande övningar som hållit energin uppe, säger HR-konsulten Fia Klint från Tyresö.

– Jag har fått mycket att sätta mig in i och smälta. Nu ska jag föra det vidare till de andra huvudskyddsombuden och skyddsombuden. Och så ska vi fundera över hur vi bäst kan fortsätta arbetet tillsammans med arbetsmiljösamordnarna, säger huvudskyddsombudet Kerstin Törnblad från Nyköping.

Tre kvinnor tittar på en teckning gjord under en övning på Friskfaktorsteget.

Petra Bollvik och Anette Kumlin Jonsson förklarar ”friskfaktormaskinen” – som de ritat tillsammans utan att tala – för Kerstin Törnblad. I alla delar av utbildningen ingår reflektioner och övningar så att deltagarna får möjlighet att processa allt de lär sig. Foto: Mikaela Landeström/TT

Friskfaktorsteget

  • En utbildning i hur kommuner, regioner och kommunala företag kan lägga upp och genomföra ett friskfaktorarbete.
  • Vänder sig till den som ska processleda arbetet tillsammans med ett skyddsombud.
  • Utbildningen är kostnadsfri, digital, lärarledd och uppdelad på fyra halvdagar
  • Tar bland annat upp hur man förankrar, får med hela organisationen och undviker vanliga fallgropar.
  • I alla block ingår samtal, reflektioner och övningar så att deltagarna får möjlighet att processa allt de lär sig.
  • Första kursstarten var i januari 2024.

Läs mer och anmäl dig här!

Kunskap sprids till fler

2018-2022 hjälpte verksamhetsutvecklare från Suntarbetsliv kommuner, regioner och kommunala företag att arbeta med sina friskfaktorer.

2023-2026 sprids erfarenheterna från det arbetet till fler.
Det sker bland annat genom:

Läs mer: Resursteamet utvecklar sitt arbete med friskfaktorer 

Det här är friskfaktorer

Anmäl dig till utbildningen!

Illustration friskfaktorhjul.

  • Friskfaktorsteget är en utbildning i hur du kan lägga upp och genomföra ett arbete med friskfaktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • Du lär dig att jobba med förankring, hur du får med hela organisationen och hur du kan undvika vanliga fallgropar.
  • Efter att du gått Friskfaktorsteget kan du utbilda dina kollegor om hur man bäst arbetar med friskfaktorer.

Läs mer och anmäl dig.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]