Nu startar Studio Friskfaktor – därför är satsningen viktig

24 maj 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

Den 24 maj gick startskottet för Studio Friskfaktor.

Det är en digital programserie som handlar om hur man kan stärka tillstånd som gör att människor trivs på jobbet, presterar väl och vill arbeta kvar.

Dessa tillstånd – som forskare tagit fram – kallas friskfaktorer.

I den första sändningen berättade fack och arbetsgivare om bakgrunden till satsningen.

Det handlar bland annat om att välfärden står inför stora utmaningar. Ekonomin är tuff och det saknas folk.

Med bättre arbetsmiljö hoppas man bland annat att fler ska vilja jobba i sektorn.

Ordförandepanel på uppstartskonferens för Studio Friskfaktor. Karin Hagman, moderator, talar med Veronica Magnusson, Vision, Anders Henriksson, SKR och Johanna Jaara Åstrand, Sveriges Lärare
Nu kör vi! 24 maj gick startskottet för en ny kunskapssatsning om friskfaktorer. Suntarbetslivs vd Karin Hagman talar med Veronica Magnusson, Vision, Anders Henriksson, SKR och Johanna Jaara Åstrand, Sveriges Lärare.

Foto: Fredrik Persson/TT

Sammanfattning av artikeln

Den 24 maj gick startskottet för Studio Friskfaktor.

Det är en digital programserie som handlar om hur man kan stärka tillstånd som gör att människor trivs på jobbet, presterar väl och vill arbeta kvar.

Dessa tillstånd – som forskare tagit fram – kallas friskfaktorer.

I den första sändningen berättade fack och arbetsgivare om bakgrunden till satsningen.

Det handlar bland annat om att välfärden står inför stora utmaningar. Ekonomin är tuff och det saknas folk.

Med bättre arbetsmiljö hoppas man bland annat att fler ska vilja jobba i sektorn.

Nu har startskottet gått för Studio Friskfaktor! På en uppstartskonferens för den digitala programserien berättade fack och arbetsgivare varför de satsar på att sprida kunskap om friskfaktorer – det vill säga tillstånd som får oss att må bra, prestera väl och vilja stanna kvar på våra jobb.

Närmare hundra personer hade samlats i Afa Försäkrings studio i Stockholm för att vara med live. Ytterligare nästan 4000 följde via länk. Den 24 maj var det avspark för Suntarbetslivs digitala programserie om friskfaktorer. Både fack och arbetsgivare står bakom.

Även om stämningen var på topp, presenterades en mörk bild av anledningen till satsningen.

Välfärdens verksamheter står inför allvarliga utmaningar. De har ett tuffare ekonomiskt läge än på länge. På flera håll måste man göra besparingar, berättade Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Samtidigt saknas det folk vilket bidrar till en tuff arbetsmiljö. Sjukfrånvaron är relativt sett högre än i andra branscher. Och den kostar stora pengar.

Jeanette Hedberg SKR

Vi måste ta oss från dyra kortsiktiga lösningar till hållbara långsiktiga lösningar.

Jeanette Hedberg, SKR

– Det finns inte tillräckligt många att rekrytera. Och läget kommer att förvärras. Allt fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen inte alls ökar i samma utsträckning. Konkurrensen om arbetskraften är stenhård. Vi kommer att behöva tänka annorlunda framöver, sa Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.

– Vi måste ta oss från dyra kortsiktiga lösningar till hållbara långsiktiga lösningar.

En arbetsmiljö där fler orkar jobba mer

Hon såg bland annat framför sig ett förebyggande arbetsmiljöarbete som gör det möjligt för fler att arbeta heltid och ha ett längre arbetsliv.

I det fick hon medhåll av Lars Stjernqvist. Han är chef för Kansliet för hållbart arbetsliv, som verkat under två olika regeringar.

– Det finns en bred politisk enighet kring att vi måste skapa förutsättningar för att människor ska orka, vilja och kunna jobba ett helt arbetsliv, sa han.

Fack och arbetsgivare tillsammans

Vilka vet då mer om vad som krävs för att skapa en hållbar arbetsmiljö än de som arbetar i välfärdens verksamheter dagligen? Med 10 000-tals förtroendevalda som känner sina arbetsplatser väl – och en stark drivkraft och vana att hitta lösningar har facket en viktig roll att spela, sa Veronica Magnusson förbundsordförande för Vision.

Hon klev upp på scenen tillsammans med Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Sveriges Lärare och Anders Henriksson, ordförande för SKR, för att tala om vilket ansvar fack och arbetsgivare har för att lösa problemen.

– Vi står inför större utmaningar än på väldigt länge och det är helt avgörande att vi krokar arm, sa Anders Henriksson.

Johanna Jaara Åstrand, Sveriges Lärare

Det kan gå snabbt att vända en negativ arbetsmiljöspiral när man sätter sig ned tillsammans

Johanna Jaara Åstrand. Sveriges Lärare

Johanna Jaara Åstrand underströk att det inte finns någon quick fix. Men sa samtidigt att det kan gå snabbt att vända en negativ arbetsmiljöspiral när man faktiskt sätter sig ned tillsammans och skapar en gemensam bild av läget – och hur man vill förändra det.

– Och när man har vänt trenden tjänar man också pengar på det!

Skakat hand centralt

Det var redan för ett och ett halvt år sedan som fack och arbetsgivare på central nivå enades om en avsiktsförklaring kring pensioner, omställning och arbetsmiljö.

Det är den som ligger till grund för satsningen på friskfaktorer.

Läs mer om avsiktsförklaringen här: 3 steg mot friskare arbetsplatser 

– Vi har tagit i hand på detta, tror på detta och kan bidra med stöd centralt – men det är ute på arbetsplatserna som jobbet till sist behöver göras, sa Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal och skickade med fyra punkter till deltagarna:

 • Värdera det ni redan gör
 • Samverka om en handlingsplan
 • Tänk långsiktigt
 • Ta stöd av kunskapssatsningen.

Drygt 100 miljoner kronor har fack och arbetsgivare avsatt för att öka kunskapen om friskfaktorer på olika sätt.

Läs mer om satsningen här: Studio Friskfaktor: Så ska arbetsplatser bli mer hållbara

Från individ till organisation

Allra viktigast i friskfaktorarbetet är att flytta fokus från individ till organisation, underströk professor Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef på Institutet för stressmedicin i Västra Götaland – som var med på länk.

– Vi måste i högre utsträckning lyfta fram att människor måste ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Hittills har allt för stort fokus legat på att lösa problem på individ- och gruppnivå, sa hon.

Ingibjörg Jonsdottir

Människor måste ha förutsättningar att göra ett bra jobb.

Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin i Västra Götaland

Goda exempel ska spridas

Efter den här uppstartskonferensen för Studio Friskfaktor följer nu tre digitala program som sänds i juni, september och oktober

De ska handla om vad friskfaktorer är, hur man arbetar med dem och hur man kan följa upp arbetet. Tittarna kommer bland annat att få möta forskare och följa med till verksamheter som redan arbetar med sina friskfaktorer.

Läs mer och anmäl dig här: Anmäl dig till Studio Friskfaktor 

Men satsningen tar inte slut med det. Fram till 2026 ska Suntarbetsliv även:

 • Utarbeta ett nytt digitalt friskfaktorverktyg.
 • Ta fram en friskfaktorutbildning för processledare.
 • Planera för rådgivning till ledningsgrupper.
 • Erbjuda ett utvecklat nätverk för alla som ingår i ett friskfaktorarbete.

– Arbetet med friskfaktorer pågår redan på många håll i landet. Vi kommer fortsätta både att sprida den kunskap och de exempel som redan finns och att plocka upp nya, sa Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef på Suntarbetsliv.

Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef på Suntarbetsliv, presenterar friskfaktorer på uppstartskonferensen för Studio Friskfaktor

Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef på Suntarbetsliv, presenterar friskfaktorer på uppstartskonferensen för Studio Friskfaktor.  Foto: Fredrik Persson/TT

Se hela programmet!

Här kan du se hela uppstartskonferensen för Studio Friskfaktor!

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv och ta del av alla programmen!

Programserien

 • ger mer kunskap om friskfaktorer
 • inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

De fyra programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och hr i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl dig här!

Kom i gång med arbetet!

illustration Friskfaktorhjulet

Använd friskfaktorer på arbetsplatsen – ta hjälp av Friskfaktorlabbet!

I Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorlabbet finns:

 • Kunskap om varje friskfaktor.
 • Planeringsverktyg för chef och skyddsombud.
 • Stöd för arbetsgruppen att inventera friskfaktorer.
 • Inspiration och förslag för det vidare arbetet med friskfaktorer.

Klicka här för att utforska Friskfaktorlabbet.

Fokusera på det friska

Hör Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, kort berätta vad friskfaktorer är och hur de bidrar till arbetsmiljön.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]