Regional dag: Inspiration för friska arbetsplatser

20 mars 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

Arbetsgivare och fack har tillsammans bestämt sig för att göra en kunskapssatsning på så kallade friskfaktorer.

Det är tillstånd som, enligt forskning, råder på arbetsplatser där medarbetare mår bra och presterar väl.

Kunskapssatsningen görs för att skapa en bättre arbetsmiljö så att fler ska vilja arbeta inom bland annat skola, omsorg och sjukvård.

En del i satsningen är att friskfaktorer tas upp på det gemensamma arbetsskadeförsäkringsbolaget Afa Försäkrings Regionala dagar.

Suntarbetsliv rapporterar från en regional dag i Sandviken.

Hr-personal från Tierp runt ett fikabord
Chef, fackrepresentant och HR-personal från Tierps kommun fick inspiration att arbeta med friskfaktorer på Afas regionala dag i Sandviken.

Foto: Karin Backström

Sammanfattning av artikeln

Arbetsgivare och fack har tillsammans bestämt sig för att göra en kunskapssatsning på så kallade friskfaktorer.

Det är tillstånd som, enligt forskning, råder på arbetsplatser där medarbetare mår bra och presterar väl.

Kunskapssatsningen görs för att skapa en bättre arbetsmiljö så att fler ska vilja arbeta inom bland annat skola, omsorg och sjukvård.

En del i satsningen är att friskfaktorer tas upp på det gemensamma arbetsskadeförsäkringsbolaget Afa Försäkrings Regionala dagar.

Suntarbetsliv rapporterar från en regional dag i Sandviken.

Samverkan kring det som gör arbetsplatser friska. Så vill fack och arbetsgivare skapa en bättre arbetsmiljö och få fler att vilja jobba inom välfärden. På Afa Försäkrings Regionala dag i Sandviken fick deltagarna kunskap och inspiration för att arbeta med friskfaktorer på hemmaplan.

Kring ett fikabord i foajén till Folkets hus i Sandviken står ett gäng från Tierp. Det är chef, HR-personal och facklig representant. Under dagen har de lyssnat på föreläsningar och varit på olika valbara seminarier. Alla har på olika sätt handlat om friskfaktorer. Det vill säga sådant som gör att vi mår bra och presterar bra på jobbet.

– Vi blev så inspirerade! säger Anette Pettersson, HR-konsult.

Nu ser hon framför sig hur arbetet kan ta fart på hemmaplan. Dels med hjälp av de verktyg som redan finns hos Suntarbetsliv. Dels genom den digitala programserie om friskfaktorer som startar i början av sommaren. 24 maj är det kick-off.

– Vi ska bjuda in tillsammans så att fack och arbetsgivare kan delta gemensamt, säger hon.Anette Pettersson, HR-konsult

Nu finns möjligheten att samla oss kring det här och involvera fler.

Anette Pettersson, HR-konsult.

– Många är redan inne på de här tankarna. Nu finns möjligheten att samla oss kring det och involvera fler.

Vi återkommer till satsningen hon talar om. Men först backar vi till dagens början.

Vem tar hand om sjuka i framtiden?

Vem ska ta hand om barn, unga, äldre och sjuka i framtiden? Det är utgångspunkten för den inledande föreläsningen på Afa Försäkrings Regionala dag i Sandviken den 15 mars.

Bakgrunden är att det redan idag saknas folk inom välfärden. Och behovet av personal ökar. Många går i pension de kommande åren. Samtidigt blir invånarna äldre. Om tio år kan det behövas ytterligare 410 000 anställda inom kommuner och regioner.

Dessutom pressas ekonomin av inflation och lågkonjunktur.

– Det är ett tufft läge för kommunsektorn, konstaterar Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg på Sveriges kommuner och regioner.

Tillsammans med Elisabet Mossberg, ombudsman på Sveriges Lärare, beskriver hon hur läget driver på en negativ arbetsmiljöspiral:

 • Arbetsbelastningen ökar när det saknas folk.
 • Medarbetare drabbas av så kallad samvetsstress, när de inte känner att de kan göra ett tillräckligt bra jobb.
 • Det uppstår missförstånd och konflikter.
 • Allt fler drabbas av ohälsa.
 • Fler blir långtidssjukskrivna.

Arbetsmiljön måste bli bättre

Ska tillräckligt många vilja, orka och ha den kompetens som krävs för att arbeta inom vård, skola och omsorg måste utvecklingen vändas.

Därför har fack och arbetsgivare på central nivå enats om en kunskapssatsning på friskfaktorer.Elisabet Mossberg

Mår medarbetare bra så presterar de bättre och kan känna sig stolta.

Elisabet Mossberg, ombudsman Sveriges Lärare.

Enligt forskningen så får arbetsplatser som har friskfaktorerna på plats:

 • Utveckling på arbetsplatsen.
 • Ökad hälsa.
 • Låg sjukfrånvaro.
 • Förlängt arbetsliv.
 • Goda prestationer.
 • Attraktiva arbetsplatser.

– Mår medarbetare bra så presterar de bättre och kan känna sig stolta över sina yrken. Kanske vill de även stanna längre, eller gå i pension lite senare, säger Elisabet Mossberg.

Lär om friskfaktorer i samverkan

En viktig roll i kunskapssatsningen spelar Suntarbetsliv – fackens och arbetsgivarnas gemensamma förening för arbetsmiljöfrågor. Organisationen har fått i uppdrag att ta fram underlag, stöd och digitala verktyg för att chefer, skyddsombud och medarbetare ska kunna jobba med friskfaktorer på sina arbetsplatser.

Verktyget Friskfaktorstarten* finns redan. Och i maj går startskottet för Studio Friskfaktor– en digital programserie om friskfaktorer.

Det första programmet är en kick-off där fack och arbetsgivare berättar varför kommuner, regioner och kommunala företag behöver arbeta med detta.

Det är den gänget från Tierp (i början av artikeln) redan bestämt sig för att delta i – och bjuda in fler kollegor till.

Därefter följer tre tillfällen som handlar om vad friskfaktorer är, hur man kan arbeta med dem och hur arbetet kan följas upp.

– Ni är nyckeln! Ta stöd av kunskapssatsningen och gör det här tillsammans lokalt, uppmanar Kristina Folkesson de cirka 120 åhörarna.

Viktigt med rätt förutsättningar

En av dem är förskollärare Anna-Lena Selander. Hon är både skyddsombud och fackligt förtroendevald. Hemma i Ljusdal har hon och hennes chef just börjat fundera kring friskfaktorer.Porträttbild på Anna-Lena Selander, skyddsombud

Det finns också en gräns för hur hårt man kan prioritera.

Anna-Lena Selander, förskollärare och skyddsombud.

– Man måste börja med grundförutsättningarna. Det måste råda balans mellan krav och resurser – men det finns också en gräns för hur hårt man kan prioritera. Idag brister det på så många punkter inom barnomsorgen, säger hon.

Till vardagen hör för stora barngrupper, för lite personal, lokaler som blivit för små, dålig akustik. Situationen är så illa att hon vänt sig till Arbetsmiljöverket.

– Den låga bemanningen gör det svårt att efterleva arbetsmiljölagen. All personal kan inte ta rast inom fem timmar när man är för få. Det blir inte tid för planering och kvaliteten drabbas, säger hon.

Främjande arbetssätt

Hur ska man då få till arbetet med friskfaktorer i en pressad vardag?

Det handlar inte om att göra mer, utan om att göra annorlunda, understryker Charlotte Wiberg Wikholm och Cecilia Skeppar när de kliver upp på scenen.

De är verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv och talar om vikten av att arbeta mer främjande.

Det handlar bland annat om att:

 • Titta på hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut på arbetsplatsen, i stället för att fastna på individnivå.
 • Inte enbart ha fokus på risker utan även på det som främjar friskfaktorer.
 • Identifiera konkreta beteenden, arbetssätt, rutiner som gör att det fungerar bra.
 • Lära av goda exempel, ”glo och sno” från de som gör saker som fungerar bra.

Mellan 2018 och 2022 har de och deras kollegor på Suntarbetsliv stöttat 55 kommuner runt om i Sverige som velat sänka sin sjukfrånvaro genom att jobba med sina friskfaktorer.

– Nyckeln till succé är uthållighet och att arbetet görs i samverkan mellan fack och arbetsgivare, säger Charlotte Wiberg Wikholm.

Samverkan viktigt

Att det inte alltid är så lätt att få till den där samverkan blir tydligt på ett valbart seminarium om hur samverkan och friskfaktorer både förutsätter och stärker varandra.

Läs mer om samverkan: Vad är samverkan?

Ingen i salongen svarar ja på frågan om de har en bra samverkanskultur i sina verksamheter: Det finns inte tid, det är för många bränder att släcka…

Ann–Charlotte Rand, från de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, vänder på det:

– Har vi tid och råd att inte göra detta?

 

* Friskfaktorstarten är numera utbytt till Friskfaktorlabbet

Det här är friskfaktorer

 1. En rättvis och transparent organisation.
 2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. Delaktighet och inflytande
 4. En välutvecklad kommunikation och återkoppling
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Läs mer om friskfaktorerna.
Läs mer om forskningen bakom.

Kompetensutmaningen i siffror

 • 2031 beräknas antalet invånare över 80 år ha ökat med 47,1 procent jämfört med 2021.
 • Under samma tid ökar antalet invånare i arbetsför ålder (20 – 66 år) med 4,1 procent.
 • 410 000 nya anställda förväntas behövas inom kommuner och regioner om tio år.
 • 91 000 av dem ska ersätta pensionerade medarbetare.
 • 319 000 av dem behövs för att möta de ökade behoven med en åldrande befolkning.
 • Samtidigt kommer det även finnas nya jobb i andra branscher.

Källa: Föreläsning Afas regionala dag, Sandviken

Avsiktsförklaring bakom satsningen

Bakom kunskapssatsningen om friskfaktorer finns en avsiktsförklaring som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer enats om.

Det här vill de göra tillsammans:

 • Sprida kunskap om friskfaktorerna.
 • Stärka dialogen och inflytande genom samverkan på arbetsplatser.
 • Följa upp hur pandemin har påverkat arbetsmiljöarbetet.

Här kan du läsa mer om satsningen.
Här kan du läsa hela avsiktsförklaringen.

Mer om Afas regionala dagar

 • Föreläsningar och seminarier om aktuella ämnen inom arbetsmiljö och försäkringar.
 • Riktar sig till anställda i kommuner och regioner med intresse för personalfrågor, arbetsmiljö och/eller försäkringar.
 • Samlar både fack och arbetsgivare.
 • Anordnas på olika håll i landet åtta gånger per år.
 • Nästa tillfälle är i Ronneby 20 april.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Smakprov på friskfaktorerna!

Hör Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, kort berätta vad friskfaktorer är och hur de bidrar till arbetsmiljön.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]