Uppdrag: ett hållbart arbetsliv

29 augusti 2022 Lästid: 3 min
äldre kvinna i sjukvårdskläder ler mot kameran
Många inom vård och omsorg jobbar deltid och dessutom kortare tid av sitt yrkesliv än genomsnittet av arbetande. Ett sätt att få äldre att stanna kvar längre i arbetslivet är att satsa på arbetsmiljön.

Foto: Johnér Bildbyrå

Det behöver bli fler som jobbar inom vård, skola och omsorg. Och vi behöver alla arbeta under en längre tid av livet. Då är arbetsmiljön i välfärdsyrkena avgörande för att lösa den ekvationen. Det menar Lars Stjernkvist, chef för det nya Kansliet för hållbart arbetsliv.

Vi lever allt längre och färre ska försörja allt fler. Sida vid sida med arbetslöshet finns stora rekryteringsproblem, inte minst i vård, skola och omsorg. Pensionssystemet gungar. Om för få i befolkningen arbetar får samhället stora problem.

För att hitta lösningar på det har regeringen inrättat Kansliet för hållbart arbetsliv. Lars Stjernkvist har utsetts till kanslichef. Han har tidigare bland annat varit partisekreterare åt Socialdemokraterna, kommunalråd samt statlig utredare av gymnasieutbildningen.

Kansliet för hållbart arbetsliv är både ett fysiskt kansli som ska arbeta med frågan om ett längre och mer hållbart arbetsliv och en statlig utredning som ska lämna slutrapport i augusti 2024.

Uppdraget är brett och berör arbetsmiljö, åldersdiskriminering, utbildning, ekonomiska drivkrafter med mera.

Arbetsmiljön i vård och omsorg avgörande

Kansliet har arbetat sedan hösten 2021, och släppte nyligen en delrapport som stakar ut riktningen för det fortsätta arbetet. Enligt den ska kansliet koncentrera sig på tre områden:

  • Grupper som har dålig förankring på arbetsmarknaden. Exempelvis en del utlandsfödda, och långtidsarbetslösa ungdomar.
  • Delar av arbetsmarknaden med höga sjuktal. Här ska kansliet särskilt fokusera på vård, omsorg, skola och socialtjänst.
  • Att få fler att arbeta högre upp i åldrarna.

Punkten om höga sjuktal handlar berör arbetsmiljön och arbetsvillkoren i vård och omsorg. En sänkning av sjuktalen i kommuner och regioner till en nivå som motsvarar genomsnittet på arbetsmarknaden skulle, hävdar Lars Stjernkvist, motsvara närmare 25 000 fler heltidstjänster utan att någon mer behöver anställas.

Lars Stjernkvist– Det är väldigt mycket, konstaterar han.

Men arbetsmiljön i vård och omsorg handlar inte bara om sjukskrivningar.

– Vi måste också se till att människor inte slutar eller byter jobb på grund av arbetsvillkoren.

För att få fler i arbete under större delen av sitt liv är det viktigt att de har rätt utbildning, inte utsätts för diskriminering och anser att det lönar sig att arbeta långt upp i åldrarna. Men störst potential ser Lars Stjernkvist i att arbeta med arbetsmiljön.

– Det finns ju bara vinnare på bättre arbetsmiljö: samhället, arbetsgivarna och förstås den enskilde, säger han.

Förslag om övergripande åtgärder

Han menar att det är för tidigt att presentera konkreta förslag. Kansliet tänker leverera sådana löpande under det treåriga arbetet. Förslagen blir övergripande av typen ändrade regleringar för myndigheter och förändrade regelverk och lagar. För vård och omsorg kan det handla om exempelvis förebyggande arbete.

Kansliet är litet och de har bara några år på sig att ta fram förslag på åtgärder som gör skillnad. Kommer de att hinna?

– Jag är optimistisk och tror att vi kan lösa det här, säger Lars Stjernkvist.

 

Läs mer om regeringens nya arbetsmiljöstrategi i vår artikel Mer fokus på den sociala arbetsmiljön

Det här är kansliet för hållbart arbetsliv

Uppdrag
Att föreslå åtgärder för ett längre och hållbart arbetsliv. De ska också samordna politik och åtgärder inom området.

Tidsperiod
Kansliet inrättades i september 2021 och avslutar sitt arbete i augusti 2024.

Styrning
En grupp statssekreterare från fem olika departement. Arbetet sker i nära dialog med arbetsmarknadens parter som har företrädare i kansliet centrala referensgrupp.

Antal anställda
Två heltidsanställda och en kanslichef på deltid.

Här hittar du kansliets första delrapport

Återhämtning på jobbet - här finns stöd för att prata om det

Har ni rutiner för återhämtning på jobbet? Behöver ni prata om hur ni kan få till er återhämtning?

Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Forskning på 5 – strategier för återhämtning på jobbet. Se en kort film och reflektera tillsammans med hjälp av ett par frågor!

Här hittar du verktyget Strategier för återhämtning på jobbet

Text: Michael Nyhaga