Ylva Johansson presenterade regeringens satsning på arbetsmiljön under en pressträff i Stockholm den 1 februari. Regeringen avsätter hundra miljoner kronor per år under fem år för satsningarna.

Foto: Åsa Hammar

Regeringen satsar på arbetsmiljön

Tolv nya uppdrag till Arbetsmiljöverket, två utredningar och ett nytt dialogforum för parterna och regeringen. Nu gör regeringen en storsatsning på arbetsmiljön.

Arbetslivet har förändrats mycket de senaste decennierna, och det har påverkat arbetsmiljön för de anställda. Nya typer av arbeten, nya anställningsformer, ett ökat tempo och fler sjukskrivna för psykisk ohälsa är några förändringar.

– Arbetsmiljöarbetet måste vara modernt och hänga med i det arbetsliv som vi har idag. Därför behöver vi ta fram ny kunskap om hur man kan organisera arbetet, så att vi säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö, säger Ylva Johansson.

Hon berättade om regeringens nya arbetsmiljöstrategi vid en pressträff i Stockholm den 1 februari.

Under 2015 har Ylva Johansson och andra företrädare för regeringen startat en dialog med arbetsmarknadens parter om förändringarna i arbetslivet. Utifrån den dialogen satsar nu regeringen på att skapa ett säkrare och mer hållbart arbetsliv.

Satsningarna gäller:

• Nollvision mot dödsolyckor och ett förebyggande arbete mot arbetsolyckor
• Ett hållbart arbetsliv för både unga och äldre
• Att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Nollvision mot dödsolyckor

Olyckor i arbetslivet drabbar framför allt utländsk arbetskraft med tillfälliga anställningar, särskilt inom byggbranschen och lantarbete. Bland annat har tolv myndigheter fått ett gemensamt uppdrag att informera utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare om arbetsmiljörisker, och hur man ska arbeta förebyggande i de branscherna.

Ett hållbart arbetsliv

– Man är som mest sårbar i början och slutet av sitt arbetsliv. Unga människor har osäkra anställningar, och många äldre tror inte de kommer att orka arbeta fram till pensionen, sa Ylva Johansson.

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att synliggöra branscher och arbetsställen där många slutar i förtid för att de inte orkar med arbetet längre. De får också i uppdrag att identifiera arbetsmiljörisker som kan kopplas till nya sätt att organisera arbetet, till exempel den ökade användningen av underleverantörer.

Psykosocial arbetsmiljö

Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat varje år sedan 2010. De är dessutom längre än sjukskrivningar av andra orsaker.

– Det handlar framför allt om anställda i kontaktyrken. Där är arbetsbelastningen stor och kontrollen liten över den tid som man har att utföra arbetet. Det skapar en väldig stress att inte kunna göra ett bra jobb och ge människor den omsorg eller vård de behöver. Det är det glappet som gör att många blir sjuka inom offentlig sektor, sa Ylva Johansson.

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att utföra tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen, och en kartläggning av arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster som RUT-tjänster och personliga assistenter.

Arbetsmiljöverket ska också utarbeta en vägledning för det gränslösa arbetslivet. Många tjänstemannayrken innebär idag att man är tillgänglig även utanför arbetstid, och att gränsen mellan arbete och fritid riskerar att suddas ut.

Ett nationellt centrum om arbetsmiljö

Regeringen tillsätter två nya utredningar. Den ena utredningen gäller ett nationellt centrum om arbetsmiljö. Centret ska:

• Samla och sprida kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö
• Utvärdera den arbetsmiljöpolitik som förs

Utredarens uppgift blir att undersöka var centret kan placeras, på en myndighet eller ett lärosäte. Dessutom behöver han eller hon föreslå hur det ska finansieras. Det finns inga extra medel för centret.

Utredningen Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv har fått direktiv att ta fram underlag för att eventuellt ändra i Arbetsmiljölagen. Bland annat ska utredningen göra en kartläggning av de många olika anställningsformer som förekommer i arbetslivet idag.

För att följa upp alla de här satsningarna, bjuder regeringen in arbetsmarknadens parter till fortsatta regelbundna samtal i ett dialogforum.

– Parterna är viktiga aktörer i det här arbetet, och vi vill gärna utveckla den dialogen. Med dialogforumet kan vi få besked om hur satsningarna fungerar, sa Ylva Johansson.

Ny föreskrift ska stötta för social och organisatorisk arbetsmiljö 

Den 31 mars 2016 börjar en ny föreskrift gälla, om socialt och organisatoriskt arbete. Läs mer om den här på Suntarbetsliv:

Lättare att göra rätt med nya krav på arbetsmiljön
Nya krav på god social och organisatorisk arbetsmiljö

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 02 februari 2016