”Inget är så avgörande som hur vi är mot varandra”

30 oktober 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Gilla jobbet är namnet på ett stort arbetsmiljöevent med många föredrag.

En av talarna heter Ari Riabacke.

Han sa att det är viktigt att alla får säga vad de tycker på jobbet.

Då blir det trevligare på jobbet.

Ta även reda på fakta innan ni fattar beslut.

Då blir besluten bättre.

Sätt tydliga mål för verksamheten.

Alla ska veta man vill uppnå med målet.

Var vänlig mot arbetskamraterna.

Då blir det också lättare att nå målen.

 

 

Glada kollegor som fikar
Våga vara dig själv på jobbet. Och var vänlig mot kollegorna. Då kan även besluten och verksamheten bli bättre.

Foto: Johnér / Viktor Holm

Sammanfattning av artikeln

Gilla jobbet är namnet på ett stort arbetsmiljöevent med många föredrag.

En av talarna heter Ari Riabacke.

Han sa att det är viktigt att alla får säga vad de tycker på jobbet.

Då blir det trevligare på jobbet.

Ta även reda på fakta innan ni fattar beslut.

Då blir besluten bättre.

Sätt tydliga mål för verksamheten.

Alla ska veta man vill uppnå med målet.

Var vänlig mot arbetskamraterna.

Då blir det också lättare att nå målen.

 

 

Våga visa er som ni är, och visa omsorg om era kollegor. Det vinner både arbetsmiljön och verksamheten på. Hur det kan gå till i praktiken gav Ari Riabacke, doktor inom risk- och beslutsanalys, tips om på en föreläsning på Gilla jobbet.

Arbetsmiljöeventet Gilla jobbet 2023 inleddes med en fartig och bitvis rolig föreläsning om hur man kan skapa ett arbetsklimat där alla gillar jobbet, och om att fatta beslut och sätta mål som bygger på fakta och får med alla på tåget.

Det handlar om hur man lägger grunden till en verksamhet med kvalitet där man får jobbet gjort på ett effektivt sätt.

– Tillit är framtidens valuta om vi ska ha en arbetsplats där människor trivs. Vi måste också ha en tydlig riktning, och man måste kunna påverka sin arbetssituation, säger Ari Riabacke.

Bygg en kultur med psykologisk trygghet

Glöm inte heller att människor älskar att bli sedda och uppskattade, manar han.

– Inget är så avgörande för hur vi presterar som hur vi beter oss mot varandra.

Därför behövs en kultur på jobbet där människor:

  • känner glädje och mening
  • känner trygghet, blir sedda och vågar göra fel
  • växer och vill samarbeta.

Ta ansvar för energin du för med dig in på jobbet

Ari Riabacke visar en skylt med texten: Snälla ta ansvar för energin du tar med in här. Sen målar han upp en bild för åhörarna:

– Tänk dig att det är måndag morgon. Det känns trist och träligt och du fattar inte hur du ska orka genom arbetsveckan. Regnar gör det också. Det är den känslan du tar med dig in i veckans första möte. Någon kommer med en idé och du säger att ’det där funkar inte, det har vi testat förut’.

Men man ska aldrig vara snabb med att såga en kollegas idé, fortsätter han. För då kommer den personen inte med fler idéer. Därför är det avgörande, enligt Aria Riabacke, att vara medveten om hur ens beteenden påverkar omgivningen.

– Om du istället kommer in på mötet med två nybakade sockerkakor och ni skjuter på mötet en kvart, och fixar fram lite kaffe – då blir det mötet annorlunda. Säg ’vilken otroligt bra idé’ när någon har ett förslag. Det kanske inte var en superbra idé, men den kom. Och då kommer det fler idéer.

– Attityden är den där lilla saken som gör den stora skillnaden. Underskatta inte de mjuka värdena i arbetsmiljön.

Attityden är den där lilla saken som gör den stora skillnaden.

Ari Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys

Snacka lagom och låt alla komma till tals

Många kanske känner igen sig i att några röster hörs mer än andras på möten och i beslutsfattande. Men det betyder inte att de som hörs mest också sitter på de bästa lösningarna, påminner Ari Riabacke. Den som har en stark röst kan lätt påverka beslut, medan det kan finnas idéer som aldrig kommer fram och som kan ha stor betydelse.

Han har några enkla förslag på hur en mötesledare kan ta tillvara fler perspektiv och idéer:

  • Se till att alla snackar lagom och när det är deras tur – alla ska komma till tals.
  • Be alla att skriva ned sina förslag och tankar på lappar.
  • Låt en på mötet läsa upp det som står på lapparna, oavsett vem som skrivit vad.

En vänlig och nyfiken inställning och ett hövligt bemötande mot varandra är viktiga pusselbitar för att skapa psykologisk trygghet på jobbet, vilket i sin tur bäddar för effektivitet.

Åhörarna får med sig tre enkla tips på hur man är trevlig, eller helt enkelt hövlig, på jobbet:

  • Hälsa på dina kollegor
  • Titta i ögonen
  • Var vänlig

Sätt mål som bygger på fakta

Man behöver även sätta mål för verksamheten. Dessa mål ska bygga på undersökningar och fakta, och inte vad man tror, påpekar Ari Riabacke.

– När ni sätter mål för er verksamhet måste ni veta hur det ser ut hos er.

Se sedan till att målen blir tydliga och väl förankrade hos medarbetarna.

– Måla upp bilden av målet och bygg en film i hjärnan som gör att man vill vara med på resan dit.

 

Läs gärna fler artiklar från Gilla jobbet 2023:

Så kan AI hjälpa – och stjälpa – på jobbet 

Krishantering: Grunden läggs i vardagen

Så får ni era jobbonärer att må bra på jobbet

 

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är ett event som inspirerar till förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Gilla jobbets hemsida kan du se flera andra föredrag från årets event.

 

Vem är Ari Riabacke?

Ari Riabacke är civilekonom och har doktorerat inom risk- och beslutsanalys.
Numera är han konsult inom bland annat ledarskap på distans och kommunikation.

Kolla hur ni har det på er arbetsplats!

En illustration av två figurer som står och pratar med en stor pratbubbla mellan sig.

Suntarbetsliv har flera olika verktyg för att se till att arbetsmiljön fungerar och att medarbetarna mår bra.

Ett exempel är aktiviteten ”Vårt samtalsklimat” från verktyget OSA-kollen.

Här reflekterar ni över hur ni pratar med varandra på arbetsplatsen.

När aktiviteten är avslutad har ni kommit fram till gemensamma spelregler.

Den tar cirka 50 minuter att genomföra och passar bra på en arbetsplatsträff eller liknande.

Klicka här för att komma till Vårt samtalsklimat!

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]