Så får ni era jobbonärer att må bra på jobbet

31 oktober 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Äldre personer behövs i arbetslivet. Hur kan man får dem att stanna kvar efter 65 års ålder? Det pratade en grupp forskare om på ett seminarium på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet.

Ett par saker är viktigare än andra för att man ska vilja arbeta längre. Det visar en undersökning som forskaren Isabel Hansson har gjort.

 • Att känna att jobbet är meningsfullt.
 • Att känna sig behövd.
 • Att behöva jobba för att klara sin ekonomi.

Alla orkar inte jobba så länge. I en del yrken blir många slitna i förtid. Då borde det finnas möjlighet att ta ut en rimlig pension, tyckte Anders Ferbe. Han har lett en utredning som handlar om äldre i arbetslivet.

fyra personer om ett längre arbetsliv på scen på Gilla Jobbet 2023
Att känna mening med jobbet och vara behövd - det är två viktiga faktorer för att vilja stanna längre i arbetslivet. Det framkom vid seminariet om ett längre arbetsliv på Gilla Jobbet 2023.

Foto: Fredrik Beskow / Prevent

Sammanfattning av artikeln

Äldre personer behövs i arbetslivet. Hur kan man får dem att stanna kvar efter 65 års ålder? Det pratade en grupp forskare om på ett seminarium på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet.

Ett par saker är viktigare än andra för att man ska vilja arbeta längre. Det visar en undersökning som forskaren Isabel Hansson har gjort.

 • Att känna att jobbet är meningsfullt.
 • Att känna sig behövd.
 • Att behöva jobba för att klara sin ekonomi.

Alla orkar inte jobba så länge. I en del yrken blir många slitna i förtid. Då borde det finnas möjlighet att ta ut en rimlig pension, tyckte Anders Ferbe. Han har lett en utredning som handlar om äldre i arbetslivet.

Var rädd om era äldre på jobbet. Ta vara på deras erfarenhet och ge dem utrymme att jobba mer flexibelt, så vill de stanna längre. Det var några råd från forskare och experter under ett seminarium om äldre i arbetslivet på Gilla Jobbet den 26 oktober.

Vilka förutsättningar behöver man för att bli en jobbonär? Med den frågan inledde moderatorn Karin Hagman, till vardags VD för Suntarbetsliv, ett seminarium om äldre i arbetslivet på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet den 26 oktober. Till hjälp för att besvara den hade hon en panel med forskare och sakkunniga på området.

Vi blir allt äldre i befolkningen. Samtidigt fattas det arbetskraft på bland annat äldreboenden, skolor och sjukhus. Då behöver man veta vad som får folk att vilja stanna kvar på en arbetsplats, trots att de skulle kunna gå i pension.

Vad är det då som får folk att stanna? Forskaren Isabel Hansson har undersökt så kallade jobbonärer inom ramen för ett stort forskningsprojekt om äldre i arbetslivet. En jobbonär är en person som fortsätter jobba efter 65 år, fast på deltid, och som dessutom tar ut en del pension.

Känna mening viktigast

I studien kan Isabel Hansson se att jobbonärerna framför allt fortsätter jobba på grund av tre skäl:

 • Att känna mening med arbetet. Det är den enskilt viktigaste orsaken.
 • Att vara behövd på arbetsplatsen. Men det är inte det som avgör, om jobbet inte samtidigt känns meningsfullt.
 • Den egna ekonomin. Det skälet är vanligare bland kvinnliga än manliga jobbonärer. Och de kvinnor som uppger det som skäl för att jobba längre, jobbar ofta mer än männen.

Arbetsmiljön påverkar också

Arbetsmiljön på jobbet kan också påverka valet mellan att fortsätta jobba eller gå i pension. Det handlar framför allt om krav och inflytande på arbetet, berättade Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkringar.

Känslan av inflytande påverkar valet att stanna.

Kristina Alexanderson, professor i socialrätt vid Karolinska Institutet

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkringar, Karolinska Institutet

Hon har följt tre årskullar av personer som fortsatt jobba efter 65 års ålder.

– Vi har bland annat sett att känslan av inflytande på arbetet har påverkat det valet.

Den egna hälsan påverkar också. Den som tidigare i sitt yrkesliv har varit sjukskriven för någon psykisk diagnos, till exempel stress, yrkesarbetar i lägre utsträckning efter 65 års ålder.

Anpassa – men inte för mycket

Vill man ha kvar sina äldre anställda kan man behöva anpassa arbetsplatsen, konstaterade forskaren Ann-Beth Antonsson från Kungliga Tekniska Högskolan.

– Det kan handla om att få andra arbetstider, kompetensutveckling för att hänga med i till exempel nya it-program, och avlastning från fysiskt tunga arbetsuppgifter.Ann-Beth Antonsson, KTH

Hon varnade samtidigt för anpassningar som lastar över för mycket på de yngre. En förskola kan kanske inte ändra arbetstiderna alltför mycket för en person: barnen kommer när de kommer på morgonen. Och på ett äldreboende där undersköterskorna behöver göra en del lyft – där ska inte de yngre behöva göra fler lyft för att en äldre arbetskamrat inte orkar.

Bra med blandade arbetsplatser

Det finns många fördelar för en organisation med att behålla sina äldre, menade Anders Ferbe, som ledde den parlamentariskt tillsatta Delegationen för senior arbetskraft. Delegationen blev klar med sitt uppdrag år 2020. Då presenterade de utredningen Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta.

I den listar de flera fördelar med fler äldre på jobbet. Blandade arbetsplatser är bra, vad gäller både ålder och andra saker. Äldre sitter också på mycket kunskap som kan vara viktig att föra över till de yngre.

Fler äldre som jobbar framöver

Kommer vi att få fler äldre i arbetslivet framöver? Det trodde alla i panelen.

Normen om att sluta jobba vid 65 år håller på att luckras upp.

Isabel Hansson, forskare vid Göteborgs universitet

Isabel Hansson, forskare vid Göteborgs universitet

 

– Många arbetsgivare inser att vi står inför stora utmaningar, när stora grupper går i pension. Normen om att sluta jobba vid 65 års ålder håller på att luckras upp. Fler äldre inser att det går att fortsätta arbeta, och många har hälsan i behåll, sa Isabel Hansson.

Anders FerbeMen det kommer också att bli en större bredd på vilken ålder olika personer slutar jobba, ansåg Anders Ferbe. Alla orkar inte arbeta länge. Många i arbetaryrken har slitit hårt på sina kroppar och behöver få möjlighet att gå tidigare. Och de behöver få en rimlig pension när de gör det, menade han.

– Vi måste ha en diskussion om att skapa bra förutsättningar för de som kan jobba längre att få göra det. Men också ge stöd och en rimlig pension till dem som inte orkar, sa han.

 

Karin Hagman, moderator på Gilla Jobbet

Karin Hagman, till vardags VD på Suntarbetsliv, höll i seminariet om ett längre arbetsliv. 

Visste du att...

…många över 65 år arbetar deltid. Allt fler av dem tar samtidigt ut pension.

Delegationen för senior arbetskraft

Delegationen för senior arbetskraft tillsattes av regeringen 2018 med uppdraget att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.

De har framför allt haft i uppdrag att samla in och sammanställa fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, och om betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och individens slutliga pension.

Delegationen har också samlat in och spritt forskning i ämnet.

De avslutade sitt uppdrag år 2020.

Delegationens ordförande var Anders Ferbe, tidigare ordförande för fackförbundet Metall.

Här kan du läsa mer om delegationen och hitta deras rapporter.

 

9 sätt att få äldre medarbetare att stanna

 • Balans mellan krav och kontroll i arbetet.
 • Bra fysisk arbetsmiljö. Bra ergonomi och hjälpmedel.
 • Möjlighet till återhämtning.
 • Anställningstrygghet. Äldre medarbetare har ofta svårare att få nytt jobb.
 • Stöd vid införande av ny teknik och digitalisering.
 • Belöning som motsvarar det utförda arbetet. Bekräftelse och uppskattning från arbetsgivaren.
 • Att ens kunskaper och erfarenheter tas tillvara.
 • Att man får vara med i nya projekt och utmaningar fast det inte är långt kvar till pension.
 • Att man får kompetensutveckling fast det inte är långt kvar till pension.

Källa: Mynaks kunskapssammanställning Senior Arbetskraft.

Läs mer om den i Suntarbetslivs artikel Ta vara på kompetensen 

Mer från Gilla Jobbet 2023

Vill du veta mer vad vi bevakade från Gilla Jobbet 2023? Här kan du läsa de andra artiklarna!

 

Se en film från föredraget om Jobbonärer.

Läs mer om Gilla Jobbet och se filmer från andra föredrag.

Text: Åsa Hammar
Kontakt: [email protected]