Därför är det viktigt att vara snäll på jobbet

13 juni 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Det viktigaste för att skapa framgångsrika team är psykologisk trygghet – eller snällhet, som Bob Hansson uttrycker det.

Det innebär att gruppmedlemmarna vågar ifrågasätta, prova nya saker, misslyckas och ställa dumma frågor.

Psykologisk trygghet gör att man mår bättre på jobbet, vilket också gör att man presterar bättre.

 

Bob Hansson pratar om snällhet på Sobonadagarna.
"Varför var det just homo sapiens som vann evolutionen? Var det för att vi var starkast? Nej, det var för att vi kunde samarbeta!" Så inledde poeten Bob Hansson sitt föredrag på Sobonadagarna.

Foto: David Jansson

Sammanfattning av artikeln

Det viktigaste för att skapa framgångsrika team är psykologisk trygghet – eller snällhet, som Bob Hansson uttrycker det.

Det innebär att gruppmedlemmarna vågar ifrågasätta, prova nya saker, misslyckas och ställa dumma frågor.

Psykologisk trygghet gör att man mår bättre på jobbet, vilket också gör att man presterar bättre.

 

Var snäll. Då blir du lyckligare, arbetar bättre och skapar effektivare team. Det sade poeten Bob Hansson under ett föredrag i Stockholm nyligen. Han uppmanade alla att ge bekräftelse, se och hälsa på sina kollegor.

– Vet ni vilka team som fungerar bäst?

Den frågan ställer poeten Bob Hansson under ett seminarium på Sobonadagarna 2023.

På Sobonadagarna samlas chefer, hr-personer och personalansvariga från kommunala företag i hela landet. Under två dagar pratas det om allt från ekonomi och mångfald till hur man kan förebygga hot och våld. Det fikas och minglas och byts erfarenheter.

Men nu är det dags för Bob Hansson att ta upp ett mjukare ämne.

Svaret på frågan om framgångsrika team hämtar han från en amerikansk forskningsstudie vid namn ”Project Aristotle”. Där undersökte forskarna på Google vad som kännetecknade de team på företaget som presterade bäst.

– Snällhet! Det absolut viktigaste var hur medlemmarna i teamet interagerade med varandra. Bäst fungerade de team där man var schysstast mot varandra.

Psykologisk trygghet

Det som Bob Hansson kallar för snällhet kallar forskarna bakom projektet för psykologisk trygghet, eller psychological safety på engelska. Det handlar om att våga ta risker på jobbet. Att våga prova och utvecklas, göra fel, ställa dumma frågor, erkänna misstag och så vidare.

Vad behövs då för att skapa psykologisk trygghet? Enligt Bob Hansson är svaret enkelt.

– Man behöver bekräftelse.

Han vänder sig ut i rummet och pekar på publiken.

– Och du är viktig för att du kan ge bekräftelse till en kollega.

Och får vi inte bekräftelse, säger han, då börjar vi skydda oss.

– Då börjar många ta de beslut som är tryggast, istället för de som är bäst.

Lyckliga medarbetare presterar bättre

Varför är det då viktigt med snällhet och psykologisk trygghet? Jo, som sagt – därför att team som har psykologisk trygghet också är mer framgångsrika.

Men det gör också att medarbetarna mår bättre. Och den som mår bättre presterar också bättre på jobbet. Det har vi berättat om i bland annat denna artikel.

– En lycklig hjärna presterar bättre. Läkares förmåga att ställa rätt diagnos ökar, och försäljare ökar sitt resultat. Så nästa gång du ska köpa en bil – se till att säljaren inte är lycklig, för då kan det bli dyrt för dig, fortsätter Bob Hansson med sitt karaktäristiska leende.

Tänk på hur du säger hej

Och sedan skickar han med ett sista råd: glöm inte att säga hej till dina kollegor. Men inte vilket hej som helst.

– Hur mycket kärlek och värme lägger du in i ditt hej?

Ofta, säger Bob Hansson, så speglar vi varandra. Såsom kollegan hälsar på mig, så hälsar jag tillbaka. Men han tycker att vi ska sluta med det.

– Dalai Lama fick en gång frågan om hur han kan vara så bra på att få människor att slappna av. Och han sade att det är för att han hälsar på alla på samma sätt som han hälsar på en gammal kär vän som han inte har sett på länge. Gör samma sak på jobbet. Ta första steget, och verkligen hälsa på dina kollegor.

Tumbrottning på Sobonadagarna illustrerar vikten av samarbete.

En bit in på föredraget får alla åhörare hitta en partner och köra tumbrottning. Först får man tumbrottas fritt och försöka samla ihop så många poäng som möjligt. Sedan får paren prova att samarbeta – och plötsligt inser alla att det är så man kan få riktigt höga poäng. ”Det är för att vi kan samarbeta som vi har klarat oss så bra igenom evolutionen”, säger Bob Hansson.

Visste du att...

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. 

De anordnar varje år arbetsgivarkonferensen Sobonadagarna.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet är ett begrepp som introducerades av forskaren Amy C. Edmondson vid Harvard Business School redan runt år 1990.

I ett Ted-talk berättar hon mer om hur viktigt det är med psykologisk trygghet – och hur man skapar det. Tre av hennes tips är:

  • Var tydlig med att mycket är osäkert och att vi lär oss tillsammans på arbetsplatsen.
  • Alla måste erkänna att de inte är perfekta – både chefer och kollegor.
  • Ställ mycket frågor och uppmuntra mycket frågor.

Mer om Googles studie

I sitt ”Project Aristotle” från 2008, undersökte Google vad som kännetecknade framgångsrika team. De tog med 700 medarbetare i studien och delade in dem i grupper som skulle genomföra olika uppgifter.

Och de kom fram till att det finns fem saker som gör att ett team blir framgångsrikt. De är, från ett till fem:

  1. Psykologisk trygghet: gruppens medlemmar känner sig trygga nog att ta risker utan att behöva känna sig utskämda eller straffade på annat sätt.
  2. Pålitlighet: alla gruppens medlemmar gör sitt jobb på ett bra sätt på utsatt tid.
  3. Struktur och tydlighet: gruppmedlemmarna förstår vad som väntas av dem. Individens och/eller gruppens mål är specifika, utmanande och nåbara.
  4. Meningsfullhet: gruppmedlemmarna tycker att jobbet eller jobbets resultat är meningsfulla.
  5. Påverkan: gruppmedlemmarna tycker att just ens egen insats är viktig för gruppen.

Du kan läsa mer om studien på Googles sida re:work.

Kolla hur ni har det på din arbetsplats!

Illustration två gubbar med en gemensam pratbubbla.

Suntarbetsliv har flera olika verktyg för att se till att arbetsmiljön fungerar och att medarbetarna mår bra.

Ett exempel är aktiviteten ”Vårt samtalsklimat” från verktyget OSA-kollen.

Här reflekterar ni över hur ni pratar med varandra på arbetsplatsen.

När aktiviteten är avslutad har ni kommit fram till gemensamma spelregler.

Den tar cirka 50 minuter att genomföra och passar bra på en arbetsplatsträff eller liknande.

Klicka här för att komma till Vårt samtalsklimat!

 

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]