Så blir du lyckligare – och mer produktiv – på jobbet

23 maj 2022 Lästid: 4 min
ung kvinna ler med pärmar i famnen på jobbet
Trygghet, självständighet och att jobbet är användbart för samhället - det är alla saker som gör att man blir lyckligare på jobbet. Men det finns någonting påverkar graden av lycka ännu mer.

Foto: Johnér Bildbyrå

Är människor som är lyckliga på jobbet också mer produktiva? Svaret är ja, enligt två välrenommerade forskare. Men vad är då viktigast för att bli lycklig på jobbet? Det svaret kan förvåna en smula.

Porträtt av Andrew Oswald.– Människor har känslor – och de känslorna spelar roll.

Så inledde Andrew Oswald, professor i nationalekonomi och beteendevetenskap vid University of Warwick i Storbritannien, ett seminarium med titeln ”lycka och produktivitet”.

Det han menade var att arbetsgivare inte ska bortse från vikten av att ha anställda som är nöjda och glada på jobbet.

– Kan man få medarbetarna nöjdare så blir de också mer produktiva.

Det har visats i flera studier, berättade han. Han fick medhåll av seminariets andrainbjudna forskare, Petri Böckerman, professor i hälsoekonomi vid Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet i Finland.

Porträtt av Petri Böckerman.– Jobbnöjdhet och produktivitet hänger ihop, men vi vet ännu inte exakt varför det gör det.

Så blir man lyckligare på jobbet

Hur gör man då för att få nöjdare medarbetare? Andrew Oswald berättade att det finns två sätt att undersöka frågan vetenskapligt: antingen frågar man medarbetarna själva vad som gör dem nöjda – eller så gör man en statistisk studie där man kopplar ihop mätbara faktorer med hur lyckliga människor säger sig vara.

När man frågar människor vad de själva vill ha för att bli nöjdare på jobbet svarar de, i fallande ordning:

  • Trygghet
  • Ett intressant jobb
  • Självständighet
  • Möjlighet att avancera
  • Ett jobb som är användbart för samhället
  • Hög lön

Liknande mönster i statistiska studier

I statistiska studier har man sett liknande mönster. Människor som är lyckliga på jobbet har i högre grad trygga anställningar och jobbar på små arbetsplatser. Kvinnor är också lite lyckligare än män. Dessutom är ens lön viktig – men inte mätt i kronor och ören.

– Det är den relativa lönen som spelar roll – alltså hur man ligger till jämfört med andra. En person med en miljon i lön kan vara missnöjd om en annan person tjänar två miljoner.

De som är lyckliga på jobbet har också i högre grad självständighet på jobbet. Ett exempel på detta är att man själv kan kontrollera i vilket tempo man ska jobba. Här spelar det dock roll vem som påverkar tempot.

– Det är okej om kunder eller kollegor kontrollerar jobbets tempo. Men det är inte okej om chefen gör det.

Det är emellertid ganska lätt att som arbetsgivare påverka känslan av självständighet på jobbet.

Det är billigt med små friheter

– Det är billigt med små friheter. Studier har visat att medarbetare blir lite gladare bara de får flytta sitt skrivbord en liten bit.

Det viktigaste

Det finns dock en sak som är viktigare än alla andra faktorer: chefens kompetens.

– Chefen behöver bland annat teknisk kompetens för det område som man arbetar inom. Ett sätt att mäta det är att fråga medarbetare ”skulle din chef kunna göra ditt jobb”. Om svaret är ja är det positivt för medarbetarnas nöjdhet. Den chef som har jobbat sig upp inom ett företag under många år har nöjdare anställda än den som kommer utifrån.

Andrew Oswald avslutade med att berätta om en sak till vad gäller nöjdhet på jobbet:

– Det finns en medelålderskris vad gäller jobbnöjdhet. När man är runt 45 år har man en dipp i jobbnöjdheten. Det är normalt, och runt 50 känns det bättre igen!

Kort om seminariet

Seminariet arrangerades av tankesmedjan Arena Idé.

Forskarna var ekonomerna Andrew Oswald och Petri Böckerman.

Seminariet var på engelska, och man använde orden happiness och job satisfaction. Här har vi fritt översatt dem till lycka, glädje och nöjdhet på jobbet. Andra termer som ofta används på svenska är välbefinnande i arbetet eller arbetstillfredsställelse.

Mer om forskningen

Båda professorerna ligger bakom en lång rad studier och artiklar på temat. De flesta är gjorda i USA och Europa. Här är några av dem:

Happiness and Productivity, Andrew J. Oswald, Eugenio Proto, and Daniel Sgroi, 2014

Boss Competence and Worker Well-being, Benjamin Artz, Amanda H Goodall, and Andrew J Oswald, 2017

Do Humans Suffer a Psychological Low in Midlife? Two Approaches (With and Without Controls) in Seven Data Sets, David G. Blanchflower and Andrew J. Oswald, 2017

Does Job Design Make Workers Happy? Böckerman, P., Bryson, A., Kauhanen, A. & Kangasniemi, M., 2020.

Studierna går att hitta på Andrew Oswalds hemsida och på Petri Böckermans hemsida.

Text: Anna Wettergård