Hövlighet på jobbet

Hövlighet på jobbet lönar sig, i form av friskare personal som presterar bättre. Och det gäller att arbeta organisatoriskt för att uppmuntra hövligheten.

Foto: Maskot / TT

Därför ska du vara hövlig på jobbet

Ohövliga beteenden på en arbetsplats smittar lätt av sig, och påverkar allt från produktivitet till hälsa. Men det finns sätt att bota det som forskare kallar för ett ”ohövlighetsvirus”.

– Ohövliga beteenden är vanliga på svenska arbetsplatser.

Det säger Kristoffer Holm, doktorand vid Lunds universitet. Vid ett seminarium, arrangerat av Sveriges HR Förening, berättar han om den forskning som han genomfört tillsammans med docent Eva Torkelson och professor Martin Bäckström.

De genomförde en enkätstudie med ett representativt urval från hela arbetsmarknaden. Det visade sig att 73 procent av arbetstagarna hade blivit utsatta för ohövliga beteenden från en kollega under det senaste året. Och att 66 procent själva hade utsatt andra.

­– Det handlar om vardagliga typer av övertramp, med låg intensitet. Man bryter mot normer som gäller ömsesidig respekt. Det kan till exempel handla om att inte bjuda med en viss kollega på fika, eller att använda ett fientligt kroppsspråk.

Det finns olika orsaker till den här sortens beteenden. De kan till exempel bero på stress, osäkra anställningar eller dåligt ledarskap. Det kan också bero på teknologi – till exempel att man blir extra kort i tonen när man skriver mejl ifrån mobiltelefonen.

Ohövlighetsviruset kan sprida sig

En annan bakomliggande orsak kan vara att man själv har blivit utsatt för ohövliga beteenden. Och då riskerar man att fastna i en ond cirkel.

– Det blir en ohövlighetsspiral, där något som börjat som ett missförstånd kan växa till en konkret konflikt. Det blir ett negativt växelspel.

Den här spiralen kan också växa, så att den påverkar andra – även de som bara varit vittnen till händelserna. På så sätt kan ohövlighetsviruset sprida sig till en hel arbetsplats.

Det kan sätta sig i väggarna

– Det påverkar klimatet i hela organisationen. Det kan sätta sig i väggarna; bli en del av en jargong och en kultur på arbetsplatsen.

Och ohövliga beteenden har effekter. Prestationen går ner, lojaliteten med arbetsgivaren minskar, och personalen mår sämre både fysiskt och psykiskt.

– Man blir mindre optimistisk och mer cynisk. Det i sin hänger ihop med utmattning.

Arbete på flera nivåer

För att komma till rätta med problemen gäller det att arbeta på flera plan. För chefer är det till exempel viktigt att själva vara förebilder. Dessutom kan det vara värt att ta upp frågan om hövlighet i exitintervjuer, för att kunna fånga upp sådant som kanske inte har blivit sagt tidigare.

Men det gäller också att arbeta organisatoriskt. Kristoffer Holm ger några exempel på hur det kan gå till:

 • Se till att medarbetare har en rimlig arbetsbelastning.
 • Ha en tydlig policy för hur man beter sig mot varandra.
 • Ha stödsystem så att ingen hamnar utanför gruppen.
 • Gör det tydligt att ledningen prioriterar och arbetar med frågor som rör medarbetarnas psykiska hälsa.
 • Ha tydliga och transparanta riktlinjer för var man vänder sig om man upplever problem.
 • Säkerställ att medarbetare är trygga med att lyfta problem som kan uppstå.

Och han avslutar med att säga att det som kan vara en ond cirkel, också kan också vändas till något positivt.

– Även det positiva klimatet kan sprida sig. Glädje smittar också.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Wettergård, 24 februari 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt. I början av…

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?