Främja återhämtning med enkla rutiner

10 januari 2022 Lästid: 5 min
Tre personer tar fikapaus, återhämtning på arbetet.
Återhämtning på arbetet kan innebära olika saker. Paus med fika och gemenskap bryter av under arbetsdagen. Och att skratta tillsammans är återhämtning!

Foto: Johnér bildbyrå

Många upplever en hög stress och arbetsbelastning i arbetslivet. Att få in återhämtning under arbetsdagen är därför viktigare än någonsin. Forskaren Lina Ejlertsson har sammanställt en inspirationsbok om hur man kan göra. Boken bygger på hennes egen forskning om återhämtning i vården.

– I inspirationsboken har vi samlat alla konkreta verktyg och tips, som kommit fram under forskningsprojektets gång, säger Lina Ejlertsson.

Hon deltar i ett större forskningsprojekt under ledning av professor Margareta Troein vid Lunds universitet. Forskningsstudien startade 2015 och håller nu på att avslutas.

Suntarbetsliv har i ett par tidigare artiklar berättat mer ingående om denna studie samt om den interventionsstudie, där sex vårdcentraler i nordöstra Skåne införde olika former av återhämtning under ett års tid. Lina Ejlertssons avhandling samlar erfarenheterna från den studien.

Lina Ejlertsson, forskare, Lunds universitet

– Vi ville göra avhandlingen mer tillgänglig, och det är anledningen till inspirationsboken, säger Lina Ejlertsson, som sedan i våras kan titulera sig doktor i folkhälsovetenskap.

Tid att reflektera

Vissa av resultaten från studien var väntade, men det som stack ut var behovet av reflektion.

– Det var wow! Vi trodde att det var viktigt, men inte att det var viktigt. Att få reflektera en liten stund mellan olika arbetsuppgifter, antingen själv eller tillsammans med andra, hamnade på både topp ett och två, säger Lina Ejlertsson. Att kunna skratta tillsammans, och att känna sig delaktig med möjlighet att påverka finns också på topplistan över det som påverkar upplevelsen av återhämtning under arbetsdagen.

Framsida handbok, vårdpersonal gör rörelsepaus, återhämtning på arbetetI inspirationsboken har Lina fokuserat på det praktiska ”hur:et”. Hur ska man göra för att få återhämtning i sin fullmatade arbetsdag?

– Det gäller att se över sin arbetssituation och sin arbetsplats. Vad har jag för behov av återhämtning och vilka förutsättningar finns det på jobbet, säger Lina Ejlertsson.

Sätt ett ramverk för återhämtning

För chefer är det viktigt att sätta ett ramverk för återhämtning på arbetsplatsen.

– Vad är möjligt här hos oss? Skapa en tillåtande kultur som främjar återhämtning och föregå själv med gott exempel.

Lina Ejlertsson påpekar att allt vetenskapligt material till studien samlades in före coronapandemin.

– Vi har inte kunnat göra någon uppföljande enkät eftersom vi då inte skulle veta om svaren beror på pandemin eller ej, säger hon, men konstaterar att pandemitiden har ställt andra krav.

Återhämtning också vid distansarbete

Andra yrkesgrupper har i likhet med Lina arbetat på distans.

– Många säger att jobb och fritid flyter ihop. Då behövs en helt annan form av återhämtning än när man är på en arbetsplats, säger Lina Ejlertsson och ger ett par tips på hur man kan skilja arbetstid från fritid:

– Börja dagen med att ”gå till jobbet” genom att gå ett varv runt kvarteret eller runt huset och avsluta arbetsdagen på samma sätt. Den lilla promenaden blir också ett tillfälle till reflektion. Om du inte har ett särskilt arbetsrum hemma, som du kan stänga dörren om, se till att packa ihop din ”arbetsplats” efter avslutad arbetsdag.

Det krävs inte mycket extratid för att få till återhämtning

Lina har sett ett ökat intresse från chefs- och ledningsnivå att lära sig mer om återhämtning, särskilt för dem som haft ökad belastning. Ändå kan det vara lätt att bortprioritera återhämtning när man går på knäna.

– Man sätter på skygglappar, får tunnelseende, och ägnar sig åt att släcka bränder. Men det krävs faktiskt inte så mycket extratid för att få till återhämtning. Och vinsterna är en personal som mår bättre och arbetar effektivare, säger Lina Ejlertsson.

Olika behov för olika individer

Återhämtningen ska ge ny energi. Vad man behöver för slags återhämtning är individuellt. Är man extrovert kan man få energi av att prata med andra människor, är man mer introvert kan man behöva få vara ifred för att tanka ny energi.

– Att kommunicera till sina kollegor vem man är och hur man fungerar är viktigt för att vi ska förstå varandra.

Inspirationsboken bygger på studier i vårdmiljö. Men Lina menar att de verktyg och tips som finns där går att använda på alla arbetsplatser och nivåer: medarbetare, grupper, chefer och verksamheter.

– Jag hoppas att inspirationsboken ska nå ut och göra skillnad inom alla branscher. Vi behöver få in stunder av återhämtning i alla slags arbetsmiljöer. Återhämtning under arbetsdagen behöver bli det naturliga, inte bara något att testa. Det vinner alla på.

Här hittar du de två tidigare artiklarna hos Suntarbetsliv om Lina Ejlertssons forskning:

Så återhämtar du dig på jobbet

Här får de ny energi under arbetsdagen

Se även en intervju med Lina Ejlertsson om återhämtning i praktiken:

Om projektet

Projekt
Återhämtning i arbetet – ett interventionsprojekt för bättre hälsa bland medarbetare i primärvården. Pågår våren 2015-januari 2022.

Forskare
Projektledare professor Margareta Troein vid Lunds universitet. Lina Ejlertsson, Annika Brorsson, Ingemar Andersson och Bodil Heijbel

Finansiär
Afa Försäkring

Läs mer och få tips!
Återhämtning under arbetsdagen – en inspirationsbok för individ och verksamhet

Tips för återhämtning

För gruppen:

 • Se till att det finns ett ramverk för återhämtning på arbetsplatsen. Skapa en tillåtande kultur som främjar återhämtning. Var en förebild.
 • Börja era möten, som morgonmöten och ATP, med några minuters återhämtning och reflektion.
 • Gå lunchpromenader tillsammans.
 • Gör enkla pass i yoga eller mindfulness
 • Sätt upp en inspirationstavla i personalrummet
 • Ha en förslagslåda för återhämtningsaktiviteter på arbetet

 

För dig som individ:

 • Ta tre djupa andetag
 • Res på dig och rulla tillbaka axlarna
 • Lyssna på en låt som gör dig lugn / ger dig energi
 • Ta en kort promenad
 • Småprata med en arbetskamrat
 • Gå in i ett tyst rum och blunda
 • Hämta något att dricka – och fråga om någon mer vill ha!

Ta stöd av verktyg om återhämtning

Två kvinnor samtalar utomhus, tema återhämtning.Fyller ni på energi under arbetsdagen? Ta hjälp av verktygen Forskning på 5 – strategier för återhämtning och Forskning på 5 – återhämtning i praktiken.

 • Se en kort film och läs om vad forskningen kommit fram till
 • Prata om hur det fungerar hos er
 • Bestäm hur ni vill jobba vidare

Text: Anna Rehnberg