Handbok för återhämtning

2 juni 2020 Lästid: 4 min
Närbild på halvt leende kvinna i vårdkläder.
Tufft för vårdpersonal. När arbetssituationen är ansträngd gäller det att vara snäll mot sig själv och inte tänka att man ska göra allt. I en ny handbok finns tips för enkel återhämtning i vardagen.

Foto: Maskot / TT

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en handbok med råd och tips. 

I projektet Bädda för kvalitet tog forskarna Anna Dahlgren och Marie Söderström fram ett ut­bild­nings­program för ny­utexaminerade sjuk­sköterskor. I programmet fick sjuk­sköterskorna lära sig om återhämtning och sömn. De fick också testa olika metoder för att främja sömn och återhämtning så som återhämtnings­beteenden, avslappning och nedvarvning efter arbetsdagen. Det visade sig ge goda effekter.

Ansiktsporträtt Anna Dahlgren.Nu har forskarna utgått ifrån ut­bild­nings­programmet och skrivit en handbok om åter­hämtning.

Anna Dahlgren berättar hur de tänkte. 

För vem är handboken skriven?

Handboken bygger på forskningen som vi gjorde i projektet Bädda för kvalitet. Det projektet riktade sig mot nyutexaminerade sjuksköterskor. Men med handboken vill vi nå alla som arbetar i vården.  

Varför har ni skrivit handboken?

Utbildningsprogrammet gav flera goda resultat. Och i och med coronakrisen såg vi att det finns ett behov att få ut kunskapen om återhämtning bredare. Det är när personalen jobbar som mest som de behöver återhämtning som mest.  

Jag tror att de flesta i den här sitsen förstår att det är viktigt med paus och återhämtning. Men att gå från tanke till handling kan vara svårt när det är stressigt. Handboken innehåller många tips och råd som är enkla att göra. Vi tänker att även mindre förändringar kan ha effekt. 

Hur kan man använda handboken?

När arbetssituationen är ansträngd handlar det mycket om att man behöver vara snäll mot sig själv och inte tänka att man ska göra allt. Det gäller att hitta en bra nivå.  

Jag tycker att man ska läsa inledningen så att man förstår hur återhämtning, sömn och stress hänger ihop. Men efter det kan du plocka delar ur handboken som du känner att du vill prova eller upplever problem med. 

Vad kan vara det viktigaste att förstå kring återhämtning vid kriser, som till exempel coronakrisen?

Det är viktigt att tänka efter och fundera på vad du behöver. Om du känner dig trött gäller det att förstå vad det beror på. Det finns olika typer av trötthet. Den kan vara antingen fysisk, mental och känslomässig.  

Fysisk trötthet hänger ihop med att du rört dig mycket under dagen och är kanske det de flesta förknippar med trötthet. Men om du har behövt vara koncentrerad och hållit många bollar i luften samtidigt kan tröttheten vara mer mental. Sedan är det den känslomässiga tröttheten som kommer från att hantera situationer som väcker mycket känslor.  

Om du är fysiskt trött förstår de flesta att de behöver vila. Det många inte tänker på är att även de andra typerna av trötthet tar mycket energi.

Vid pressade situationer eller väldigt långa arbetspass finns det inte alltid så stort utrymme för återhämtning. Då gäller det att ta vara på de små sakerna som går att göra. Fundera under de lediga dagarna på vad som ger energi. Det kan vara att ta en promenad i skogen, handarbeta eller träffa en vän.

Att ligga i sängen och läsa i mobilen det sista man gör innan man ska sova är kanske inte bra för avkopplingen. Att testa att sluta med det är en liten sak man kan börja med. 

Läs mer om forskningsprojektet Bädda för kvalitet, som ligger bakom handboken, i artiklarna ”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner” samt Återhämtning – mer än bara vila.

Om handboken

Namn:
Handbok i återhämtning. För vårdpersonal i en turbulent tid.

Författare:
Anna Dahlgren och Marie Söderström.

Handbok i återhämtning innehåller bland annat:

  • Stöd för att hitta strategier för återhämtning
  • Kunskap om samband mellan sömn, stress och trötthet

Här hittar du Handbok i återhämtning

Så kan du avsluta arbetsdagen

Ur handboken:

Dokumentera – ett moment som pågår kontinuerligt under
arbetsdagen, som också fyller en viktig funktion för att mentalt
släppa arbetet på fritiden.

Checklista. Checka av om du gjort det som stod på din
”uppgiftslista”. Övrigt; delegera till kollegor eller flytta över till
morgondagens lista.

Delegera – det kan hjälpa dig att avsluta ditt pass i tid.

Reflektera. Ibland finns möjlighet till ”check-ut-samtal”
tillsammans med kollegor, något som kan vara hjälpsamt för att
bearbeta det du varit med under arbetsdagen och även stärka
känslan av gemenskap och stöd mellan kollegor. Finns inte den
möjligheten, kan du reflektera på egen hand genom att tänka
igenom arbetsdagen, och eventuellt skriva ned reflektioner i en
dagbok.

Stäng tidsfönstret. Ta dig till nuet. När vi är stressade vandrar
tankarna ofta bort från nuet till framtiden eller dåtiden. Vi försöker
också ofta att göra flera saker samtidigt. Stanna upp och tänk på:
Vad är mest optimalt att fokusera på, och göra, i slutet av
arbetspasset? Öva på att göra en sak i taget och att vara medvetet
närvarande i det du gör.

Avslutningshandlingar. Försök vara medvetet närvarande i de
handlingar du gör som signalerar att arbetspasset avslutas, som att
stänga, låsa, plocka undan, säga hejdå.

Egenvård. Gör något som hjälper hjärnan att växla fokus till
nedvarvning och egenvård, som att smörja in händerna med
handkräm, äta en frukt, ta några djupa andetag.

Fokusera om: Tydliggör för dig själv när du går ifrån arbetsplatsen att du också mentalt fokuserar om, från arbetet till fritiden.

  • Se dig omkring när du lämnat arbetsplatsen: Vad ser du? Hur ser omgivningen ut? Välj att fokusera på något och beskriv för dig själv vilka färger och former du ser.
  • Lägg också märke till vad du känner i kroppen. Hur känns stegen mot marken när du går? Fortsätt att promenera med medveten närvaro i dina steg.
  • Lägg märke till ljud som du hör från omgivningen. Om du kan, försök att fokusera på ett ljud i taget och lyssna på det en stund.

Närvaro i dina sinnen på det här sättet kan skapa en slags vila, och hjälpa till att fokusera om från arbete till fritid.

Källa: Handbok i återhämtning

Få in återhämtning på jobbet

Två kvinnor samtalar utomhus, tema återhämtning.Fyller ni på energi under arbetsdagen? Ta gärna hjälp av Suntarbetslivs verktyg Forskning på 5 – strategier för återhämtning och Forskning på 5 – återhämtning i praktiken.

  • Se en kort film och läs om vad forskningen kommit fram till
  • Prata om hur det fungerar hos er
  • Bestäm hur ni vill jobba vidare

Text: Teres Hallman