Återhämtning – mer än bara vila

2 juni 2020 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Forskning har visat att sjuksköterskor som är nya i yrket ofta upplever stress.

Därför har forskare undersökt hur återhämtning efter stressiga situationer kan minska stressen, förbättra sömnen och öka välmåendet.

Med  hjälp av intervjusvar och enkätsvar tog forskarna fram ett utbildningsprogram om trötthet, sömn, återhämtning och arbetstider.

Sjuksköterskor som gick programmet hade stor nytta av det och fick bra effekt på flera sätt.

Kvinna sedd bakifrån med blond hästsvans, på en somrig skogsstig.
Återhämtning handlar inte bara om vila. Att röra på sig, att träffa vänner och att hitta rutiner för att varva ner på kvällen – det är lika viktigt, visar en ny studie där nya sjuksköterskor fick gå en kurs.

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Sammanfattning av artikeln

Forskning har visat att sjuksköterskor som är nya i yrket ofta upplever stress.

Därför har forskare undersökt hur återhämtning efter stressiga situationer kan minska stressen, förbättra sömnen och öka välmåendet.

Med  hjälp av intervjusvar och enkätsvar tog forskarna fram ett utbildningsprogram om trötthet, sömn, återhämtning och arbetstider.

Sjuksköterskor som gick programmet hade stor nytta av det och fick bra effekt på flera sätt.

Att vara ny i yrket som sjuksköterska kan vara stressande. Men en kort utbildning om stress, sömn och återhämtning kan göra stor skillnad, visar en ny studie.

Forskare vid Karolinska institutet har tittat närmare på nyexaminerade sjuksköterskors första tid i yrket, och forskaren Anna Dahlgren leder projektet. Hon har tidigare studerat både sömn och arbetstid, och patientsäkerhet. Det här projektet kom till lite som en fortsättning på det, berättar hon.

Hennes tidigare forskning visade att den första tiden som sjuksköterska ofta upplevs som stressande.

Ansiktsporträtt Anna Dahlgren.– Det är mycket som är nytt när man kom­mer ut på en ny arbets­plats. Dessutom ska du som sjuk­sköterska börja jobba oregel­bundna arbets­tider. Jag tänkte att åter­hämtning är vik­tigt för att ny­utexami­nerade sjuk­sköterskor ska klara av denna situation.

Återhämtning är nyckeln

Begreppet återhämtning är till skillnad mot sömn och stress lite luddigare. Det är också något som forskare inte har undersökt lika mycket. Får vi bra återhämtning efter stressiga situationer hjälper det att minska stressen och förbättra sömnen och vi mår bättre.

– Det är bra att börja med goda rutiner redan från början i sin yrkesbana. Så vi ville hitta strategier som vi genom forskning vet är bra för att hantera stress och sömn i samband med oregelbundna arbetstider, säger Anna Dahlgren.

Forskarna började med att intervjua drygt 200 nyexaminerade sjuksköterskor från nio olika sjukhus. Sjuksköterskorna hade jobbat i snitt tre månader.

Fysisk aktivitet är också återhämtning

Från intervjuerna kunde forskarna se att många av sjuksköterskorna inte alltid hade så bra sätt att hantera sin sömn och återhämtning på.

Vi kunde se att många bara ägnade sig åt vila som återhämtning.

– Vi kunde se att många bara ägnade sig åt vila som återhämtning när de kände sig trötta. Men livet kan inte enbart bestå av det, säger Anna Dahlgren.

Man behöver ta in andra delar i livet, som att träffa vänner eller ägna sig åt fysisk aktivitet. Det gäller att se att det finns annat som ger dig energi, menar hon.

Sjuksköterskorna i studien fick också fylla i en enkät om sin arbetssituation. Svaren visade att sjuksköterskorna trivdes med sitt arbete och upplevde att de hade bra stöd från chefer och kollegor. Men många upplevde arbetsmiljön som påfrestande med högt tempo och känslomässiga utmaningar. Många av sjuksköterskorna hade också en obalans mellan arbete och fritid.

– Vi såg att en hög andel hade utmattningssymptom och problem med sömnen. Många hade också problem att få tillräcklig återhämtning. De som hade individuell schemaplanering ville ha stöd med hur ett bra schema ser ut, säger Anna Dahlgren.

Utbildning om sömn och återhämtning

Med stöd av resultaten från intervjuerna och enkäten tog forskarna fram ett utbildningsprogram om trötthet, sömn, återhämtning och arbetstider.

Genom lottning blev deltagarna indelade i en kontrollgrupp och en grupp som fick genomgå utbildningsprogrammet. Det bestod av tre träffar med undervisning och tips om metoder att testa till nästa tillfälle. Dessutom gavs tid till diskussioner mellan deltagarna.

De sjuksköterskor som gick programmet om återhämtning tyckte att de hade stor nytta av det, visar en utvärdering som forskarna gjorde.

Sjuksköterskorna kunde arbeta mer säkert och bättre klara av arbetet. De hade lättare att släppa tankar på jobbet under sin fritid och kände sig mindre stressade när de skulle sova. Programmet verkade också förebygga huvudvärk och andra fysiska problem med mage och rygg.

– Det gav effekt på många olika saker. Jämförelsegruppen som inte gick utbildningsprogrammet hade det tuffare i början, säger Anna Dahlgren.

Läs mer om projektet Bädda för Kvalitet i artiklarna ”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”, samt Handbok för återhämtning.

Om projektet

Namn
Bädda för Kvalitet: Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation

Institution
Karolinska institutet

Projektledare
Anna Dahlgren

Tidsperiod
2016 – 2020

Här hittar du slutrapporten från projektet Bädda för kvalitet.

Få in återhämtning på jobbet

Fyller ni på energi under arbetsdagen? Regelbunden återhämtning även på jobbet är viktig, visar forskning.

Två kvinnor samtalar utomhus, tema återhämtning.Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Forskning på 5 – strategier för återhämtning och Forskning på 5 – återhämtning i praktiken.

  • Se en kort film och läs om vad forskningen kommit fram till
  • Prata om hur det fungerar hos er
  • Bestäm hur ni vill jobba vidare

Så får ni hållbara arbetstider

Illustration av en urtavla.Hur bemannar man dygnet runt-verksamheter hållbart och balanserar verksamhetens och medarbetarnas behov?

Ta stöd av verktyget Hållbara arbetstider! Det innehåller:

  • information och tips på hur ni kan göra
  • frågor för dialog
  • verktyg för hälsofrämjande schemaläggning
  • exempel från verksamheter

Text: Teres Hallman