Viktigt med återhämtning – även för chefen

8 juni 2021 Lästid: 5 min
En läkare står och återhämtar sig i en solig trappuppgång.
Vårdpersonal har haft en tuff tid och behöver återhämtning nu. Det gäller både chefer och medarbetare. Utrymme för reflektion kan vara ett av flera sätt att orka.

Foto: Johnér Bildbyrå

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris och katastrofpsykologi.

Är du en tennisboll som snabbt buktar tillbaka till din vanliga form om du utsatts för tryck? Eller är du snarare en pingisboll, som lättare spricker? Det påverkar vilken sorts stöd du kan behöva vid svåra situationer – och det är viktigt för arbetsgivare att hålla koll på.

Porträtt Charlotte Therup Svedenlöf.– När det gäller återhämtning har alla människor olika behov.

Det säger psykologen Charlotte Therup Svedenlöf, vid Regionalt kunskapscentrum för kris- & katastrofpsykologi i Region Stockholm.

Vad olika människor behöver beror bland annat på deras resiliens, eller förmåga till återhämtning. Och det är här liknelsen med bollarna kommer in i bilden. Tennisbollen som snabbt återfår sin gamla form har – till skillnad från pingisbollen – god resiliens.

– De allra flesta återhämtar sig bra efter en svår händelse, men det finns ungefär en fjärdedel som inte gör det. Och det är jätteviktigt att få in den kunskapen i arbetslivet: vilka är den fjärdedelen som inte återhämtar sig, och vad behöver de för stöd?

Det finns både riskfaktorer och varningssignaler att vara observant på, berättar hon.

Riskfaktorer:

 • Etisk och moralisk stress
 • Att vara ung och oerfaren i yrket
 • Brist på socialt och kollegialt stöd

Varningssignaler:

 • Reaktioner som tex långvarigt och kvarstående stresspåslag, eller att man känner att man hanterat uppgiften dåligt
 • Tecken på arbetsrelaterad ohälsa som till exempel magbesvär, sömnsvårigheter, spänningar och värk

Behöver både mikro- och makroåterhämtning

Kunskapscentret för kris- & katastrofpsykologi ser till att hälso- och sjukvården har kunskap om människors psykologiska behov vid olyckor och kriser. Under coronapandemin stöttar de också vårdens egen personal i arbetet. För vårdpersonalen, som har varit med om en oerhört tuff period, är det extra viktigt med återhämtning nu.

De måste också få mikroåterhämtning i vardagen

– Och det räcker inte med makroåterhämtning i form av fyra veckors sommarsemester. De måste också få mikroåterhämtning i vardagen.

Vad som ger återhämtning är olika för olika människor, säger Charlotte Therup Svedenlöf. Förutom paus och vila under och efter arbetsdagen kan det vara allt från taktil massage till motion, fika eller vinterbad.

Glöm inte chefernas återhämtning

Men det finns en grupp som får mindre stöd för återhämtning än andra: chefer. Och det trots att chefer – inte minst första linjens – är väldigt viktiga för arbetsmiljön på en arbetsplats. Mår chefen bra så är det också mer sannolikt att medarbetarna mår bra. Chefernas förutsättningar är dessutom ofta tuffa, med ett högt tempo och många medarbetare per chef.

Charlotte Therup Svedenlöf har därför samlat ihop ett antal råd för att främja chefers återhämtning. Just de här råden handlar inte om att arbeta med bakomliggande faktorer, som stress eller obalans mellan krav och resurser. De handlar istället om att försöka skapa återhämtning i den situation som chefen befinner sig i just nu.

För organisationen:

 • Se till att chefen har reflektionsutrymme. Det är viktigt att få reflektera både med kollegor och med högre chefer. Chefen måste få chans att klaga lite också.

För chefen själv:

 • Acceptera att du som chef själv kommer att bli berörd när du ska leda och vara med om påfrestande situationer.
 • Arbeta med självempati och självmedkänsla. Kom att ihåg att du som chef inte behöver vara perfekt – det räcker med bra nog. Medarbetarna tycker om att se att chefen är mänsklig.
 • Skapa återhämtning för dig själv. Ta regelbundna pauser, undvika att arbeta för mycket övertid.
 • Ta hand om dig. Motionera regelbundet och försök ha det så bra som möjligt hemma. Ät och sov ordentligt.

Kan ta hand även om medarbetarna

En chef som tar hand om sig själv har också bättre förutsättningar att skapa återhämtning för sin personal. Flera tips som gäller detta finns i faktarutan här nedanför.

Det är viktigt att tankarna om återhämtning, och en god arbetsmiljö genomsyrar hela organisationen, säger Charlotte Therup Svedenlöf. Hon tycker att man måste se återhämtning och en god arbetsmiljö som investeringar.

– Det är en medmänsklig, humanitär men också en laglig rättighet. Och det lönar sig i längden. Den som skapar en bra arbetsmiljö kommer att få medarbetare som blir kvar på arbetsplatsen och håller i längden.

Om centret

Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi i Region Stockholm har funnits sedan 1984.

Deras uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta psykologiska behov vid katastrofer, kriser och olyckor. De arbetar också med verksamheternas egen arbetsmiljö.

De sprider kunskap till sjukvården och allmänheten, samordnar krisstödjande insatser och bedriver forskning.

Tips till chefen som vill skapa återhämtning för personalen

 • Gör dig tillgänglig, synlig och nåbar för medarbetarna.
 • Ge återkoppling och erkännande till medarbetarna. Lyssna aktivt, och var intresserad på riktigt av hur de har det.
 • Våga fråga, och uppmärksamma riskfaktorer och varningssignaler. Många medarbetare bär på skuldkänslor för att de inte hinner med att ge vård till sina patienter eller genomföra alla sina arbetsuppgifter – våga identifiera det.
 • Förstå att alla har olika behov av stöd för återhämtning. Vissa behöver kroppstöd och andra behöver knoppstöd. Vissa behöver det just nu och andra kommer att behöva det långt senare. Fråga vad de behöver, snarare än att gissa.
 • Kom ihåg att du som chef sätter en kultur. Ta pauser och jobba inte över lunchen.
 • Skapa obligatorisk reflektionstid för medarbetarna.
 • Se till att alla anställda är delaktiga och har tydliga mål.
 • Om arbetsmiljön inte fungerar – se det inte som att medarbetarna är problemet. Se det istället som det finns något i systemet som behöver lösas.
 • Inge hopp och skapa optimism hos medarbetarna genom att prata om vad som händer senare, efter pandemin. Påminn om att det blir bättre.

Alla behöver tid för att samla kraft

Illustration av kaffekopp.Det är viktigt att få tid för återhämtning och vila, både mellan och under arbetspass. 

I Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på vad gäller återhämtning. Till exempel att återhämtningsbehovet hänger ihop med den sammanlagda belastning man utsätts för både i arbetet och i privatlivet. Ju högre belastningen är desto större är behovet av återhämtning.

Klicka här för att börja utforska verktyget!

Ta även gärna hjälp av Forskning på 5 – strategier för återhämtning och Forskning på 5 – återhämtning i praktiken.

Text: Anna Wettergård