Halvporträtt forskare Lina Ejlertsson, tema återhämtning.

Hur kan man fylla på med energi under arbetsdagen? Lina Ejlertsson har genomfört en studie om återhämtning på sex vårdcentraler i Skåne.

Foto: Jeanette Neij

Så får du återhämtning på jobbet

Vila är inte allt. Det finns mycket mer som ger återhämtning. Även under arbetstid kan du behålla och fylla på energin. Ny forskning visar vad som främjar återhämtning under arbetsdagen.

Det finns en hel del forskning som visar vikten av återhämtning utanför arbetet för att må bra. Och som visar vad återhämtningen bör innehålla, som tillräckligt med sömn och vila. Men hur är det under arbetsdagen? Vad krävs då? Det har forskarna inte undersökt lika mycket.

Lina Ejlertsson vid Lunds universitet forskar om just återhämtning i arbetet. Ett tidigare projekt hon deltog i visade att återhämtning är en mycket viktig friskfaktor. Nu har hon försökt ringa in vad begreppet innebär. I en intervjustudie visar hon hur medarbetare inom primärvården upplever följande som viktigt för återhämtning på arbetsplatsen:

 • Variation i arbetet gällande tempo, uppgifter och plats att arbeta.
 • Gemenskap med kollegorna – att relationen mellan medarbetare är bra, att samarbetet fungerar och att man visar uppskattning.
 • Hanterbarhet – kontroll över arbetssituationen och påverkansmöjlighet. Reflektion och att hinna avsluta en uppgift innan man påbörjar nästa.

Bra OSA främjar återhämtning

– Man ska helst kunna variera tempo, uppgifter och plats under dagen. Och kunna skratta och småprata tillsammans. Det är också viktigt att kunna påverka den egna arbetssituationen och avsluta en arbetsuppgift innan man påbörjar nästa. Återhämtning är mycket mer än pauser, berättar Lina Ejlertsson.

Mycket handlar om hur arbetet organiseras. Och om sammanhållningen på arbetsplatsen. Det gäller alltså den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), där arbetsbelastning och arbetsklimat ingår.

Återhämtning är mycket mer än pauser.

Studie på sex vårdcentraler

Är det då möjligt att fylla på med energi under arbetsdagen? För att undersöka det genomför Lina Ejlertsson en interventionsstudie på sex vårdcentraler i nordöstra Skåne. Suntarbetsliv har besökt Åhus vårdcentral, läs separat artikel. Blir det en skillnad i välmående om man ändrar något i arbetsmiljön? Vilka faktorer är viktigast? De sex vårdcentralerna, med sammanlagt 170 medarbetare, genomför en mängd aktiviteter.

– Jag har snart följt dem i ett års tid och ska nu göra en uppföljande enkät och fokusgruppsintervjuer för att utvärdera.

Resultatet från vårdcentralerna kommer att jämföras med 15 andra vårdcentraler i nordöstra Skåne som ingår i studien.

Anpassat till olika behov

De sex vårdcentralerna skapade varsin inspirationsgrupp med 3–6 medarbetare. Gruppen hade ansvar för att införa aktiviteter, bolla idéer och träffas en gång i månaden. De hade också en gemensam inspirationsdag i våras för att få kunskap om aktuell forskning och kunna inspirera varandra.

– Varje vårdcentral har gjort på sitt sätt utifrån behov, arbetssätt och gruppdynamik. På någon har de behövt jobba nästan enbart med att få bättre gemenskap. Andra har infört en mängd återhämtningsaktiviteter av olika slag, som de sedan anpassat under resans gång, berättar Lina Ejlertsson.

Bryt jobbtänket ett tag

Två kaffekoppar, tema återhämtning.Exempel på aktiviteter är frukostmöten en gång per vecka, mindfulnesstips varje måndag, stegräknartävling och tankenötter på toa. Annat som testas är:

 • Lunchpromenader i grupp eller ensam – viktigt att byta miljö
 • Inspirationstavla på synlig plats med citat för reflektion, vitsar, aktiviteter
 • Kom ihåg-pluppar i lokalerna som påminner om mikropaus (t ex djupandning, stretch)
 • Musiklistor för avslappning via t ex journalföring
 • Team building-övningar
 • Tävling i pumpakarvning vid Halloween – och annat som skapar sammanhållning
 • Fikaraster trots telefonkö och hög arbetsbelastning – extra viktigt då
 • Tränings-AW

– Det som man gör på after work smittar av sig på jobbet. Det ligger egentligen lite bredvid projektet, som ju rör återhämtning i arbetet, men betyder så mycket för det vardagliga arbetet, säger Lina Ejlertsson.

Var och en väljer också själv vad man vill delta i. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för mer återhämtning – inte att tvinga någon till något.

Återhämtning trots högt tempo

En förutsättning för medverkan i återhämtningsprojektet har varit att verksamhetscheferna anammat det fullt ut. Vårdcentralerna har fått avsätta en del tid för projektet.

Porträtt Lina Ejlertsson, tema återhämtning.– Och det är viktigt att medarbetarna är med och tycker till och bestämmer.

Förhoppningen är att studien kan visa hur man kan arbeta på vårdcentralerna med återhämtning trots hög arbetsbelastning.

– Det är tufft i primärvården i Region Skåne, och det finns mycket att jobba med. Det är viktigt hur man tar sig an problemen man ställs inför. Om man får tunnelseende eller om man gör det tillsammans åt samma håll, säger Lina Ejlertsson.

Uppdatering: Sedan artikeln skrevs har Lina Ejlertsson ställt samman resultaten i en inspirationsbok om återhämtning, se artikeln Främja återhämtning med enkla rutiner.

Se även en intervju med Lina Ejlertsson om återhämtning i praktiken

Läs också:

Fysioterapeut och sekreterare sitter på varsin pilatesboll i trädgård utanför vårdcentral, återhämtning i arbetet. Här får de ny energi under arbetsdagen

Närbild tekoppar, tema återhämtning. Testa dig själv – får du tillräcklig återhämtning?

Text: Jeanette Neij, 15 oktober 2018

Relaterade verktyg