Kontorsarbete ute: Byt skrivbordet mot grönskan

2 maj 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

En stor del av befolkningen arbetar på kontor och tillbringar en betydande del av dygnet inomhus.

Att ha möjlighet att ta med sig arbetsuppgifter ut kan ge flera positiva effekter.

Framför allt får vi effektivare återhämtning från arbetsstress när vi vistas i gröna miljöer utomhus.

Detta kan i sin tur leda till färre stressrelaterade sjukskrivningar.

Dessutom ökar kreativiteten.

Det berättar Susanna Toivanen, professor i sociologi vid Mälardalens högskola, som forskar om framtidens hållbara kontor.

Kontorsarbete ute. En kvinna med dator i en park
Att ta med arbetet ut i en park en stund kan minska stressen och öka kreativiteten på jobbet.

Foto: Scandinav/Johnér

Sammanfattning av artikeln

En stor del av befolkningen arbetar på kontor och tillbringar en betydande del av dygnet inomhus.

Att ha möjlighet att ta med sig arbetsuppgifter ut kan ge flera positiva effekter.

Framför allt får vi effektivare återhämtning från arbetsstress när vi vistas i gröna miljöer utomhus.

Detta kan i sin tur leda till färre stressrelaterade sjukskrivningar.

Dessutom ökar kreativiteten.

Det berättar Susanna Toivanen, professor i sociologi vid Mälardalens högskola, som forskar om framtidens hållbara kontor.

Ta med kontorsarbetet ut en stund! Det kan både minska stress och öka kreativitet. Professor Susanna Toivanen – som forskar om framtidens hållbara kontor – ser fördelar både för dig, din arbetsplats och samhället i stort.

När solen börjar värma kan det kännas lockande att lämna skrivbordet en stund. Och enligt Susanna Toivanen, professor i sociologi vid Mälardalens universitet, finns det flera fördelar med att faktiskt göra det. I alla fall om skrivbordet står inomhus.

Här är några fördelar hon ser med att kontorsarbeta ute:

 • Du får variation i arbetet genom att gå ut och jobba en stund.
 • Dina stressnivåer går ner och du får snabbare återhämtning i naturmiljö.
 • Det främjar din hälsa och stärker ditt immunförsvar.
 • Din tankeverksamhet och kreativitet stimuleras.
 • Dagsljusintaget ökar, och ljus är viktigt för att du ska må bra.

Susanna Toivanen forskar om kontorsarbete ute.– Många är stressade idag, och vi vet att återhämtning är viktigt för att motverka stressrelaterade sjukskrivningar. Man kan ta en kopp kaffe för att få en paus, men kanske är det effektivare att gå ut en stund, säger Susanna Toivanen.

Och hon talar inte bara om att försöka hinna med en promenad på lunchen, utan om att ta med sina arbetsuppgifter ut. Helst till en grön miljö, eftersom det är naturens goda inverkan på vår hälsa, samarbetsförmåga, empati och kreativitet som är utgångspunkten för hennes forskning.

– Det finns hur många studier som helst som visar vilken positiv inverkan det har på oss att vistas i naturen. Därför är det så intressant att undersöka hur de effekterna kan uppnås inom ramen för en vanlig arbetsdag, säger hon.

Bättre återhämtning utomhus

Susanna Toivanen ingår i ett större forskningsprojekt om framtidens hållbara kontor. Där tittar hon just nu närmare på hur kontorsarbete i gröna utomhusmiljöer påverkar stress, återhämtning och hälsa.

I höst ska forskarna genomföra en större studie. Men redan nu finns resultat från en pilotstudie, dvs en mindre undersökning som gjorts för att testa upplägget.

I den gav de nio deltagare i uppgift att skatta sin stress under en vecka i höstas när de arbetade inomhus – och under en vecka då de arbetade minst 20 minuter per dag utomhus. Forskarna mätte även hur deras hjärtan slog med en så kallad hjärtfrekvensvariabilitetmätare.

Deltagarna upplevde sin stress signifikant lägre den vecka då uppgiften var att arbeta ute.

– Det är förvisso en liten studie så vi måste tolka resultaten försiktigt – men de är väldigt inspirerande, säger Susanna Toivanen.

– Deltagarna upplevde sin stress signifikant lägre den vecka då uppgiften var att arbeta ute.

De kände även mindre krav och tyckte att de hade en högre kontroll över arbetet.

Resultaten går i linje med en tidigare studie av ett projekt i Malmö, där deltagarna också rapporterade flera positiva effekter av att få vara utomhus regelbundet under arbetsdagen.

Läs mer: Malmö testar kontorsarbete utomhus 
Läs mer: De lämnar kontoret och jobbar ute 

Normer behöver förändras

I den tidigare studien uppgav även många att de fick dåligt samvete av att gå ut och jobba, särskilt om chefen såg.

– Det finns väldigt starka normer kring kontorsarbete, att det är något som ska utföras inomhus bakom ett skrivbord och framför en skärm. Men för att få ett hållbart arbetsliv kan vi behöva se det på ett annat sätt, säger Susanna Toivanen.

I takt med att fler provar att jobba ute – och upptäcker att det gör dem piggare – tror hon att attityderna kommer att förändras.

– Går dessutom chefen i bräschen för det som en del i ett hälsofrämjande arbetssätt blir det lättare för medarbetarna.

Nya erfarenheter från pandemin

Ytterligare en drivkraft för förändring ser hon i erfarenheterna många fick under pandemin. Då flyttade livet ut i parker och grönområden på ett nytt sätt. Det blev fler utomhusaktiviteter, digitala lösningar och promenadmöten.

Det finns väldigt starka normer kring kontorsarbete som kan behöva förändras för ett hållbart arbetsliv.

Därefter kom hybridarbetet, med möjligheten för många att jobba hemifrån några dagar i veckan.

– Och redan tidigare fanns det aktivitetsbaserade kontor där man rör sig efter vilken miljö som passar bäst. Utemiljö kan bli ytterligare en sådan miljö, säger Susanna Toivanen.

Hälsofrämjande arbetssätt

Nästa steg för forskarna är att undersöka hur organisationer kan arbeta med utomhuskontor på olika sätt.

– Om utearbete ger individen återhämtning och minskar stressen som är en viktig anledning till ohälsa kan det i längden motverka sjukskrivningar. Därför är detta också en viktig fråga på organisationsnivå, säger Susanna Toivanen.

Hon ser även konsekvenser på samhällsnivån – för stadsplanering, naturskydd, klimat och hållbarhet.

– Om vi arbetar mer utomhus blir grönområden i stadsmiljön en del av vår arbetsmiljö som vi uppskattar och värnar. De blir inte bara viktiga för rekreation på fritiden utan även för återhämtningen under arbetsdagen.

– Till syvende och sist handlar det här om att skapa ett arbetssätt som är bra både för individens hälsa och samhällets hållbarhet, säger Susanna Toivanen.

Så kan du kontorsjobba ute!

Tips på aktiviteter:

 • Gå ut för att planera ditt arbete, svara på e-post eller ringa ett samtal.
 • Gå ut för att ha ett möte med andra – på plats, digitalt eller per telefon.
 • Lämna dator och telefon inne och ta en reflektionspaus.

Tips på platser:

 • Sätt dig i en park, eller ett grönområde i närheten
 • Ta en promenad
 • Ordna ett fast utekontor
 • Arbeta i ett mobilt utekontor, som en del städer sätter upp på sommaren.

Källa: Susanna Toivanen

Så kan ni skapa förutsättningar för kontorsarbete ute

 • Gör en enkät. Fråga medarbetarna vad de behöver för att kunna göra sina arbetsuppgifter utomhus.
 • Uppgradera era utomhusytor. Utgå från vad ni har: fixa några gröna planteringar, installera sittvänliga ytor med bord, bygg vindskydd och sätt tak över vissa ytor.
 • Ta fram en enkel och tydlig policy. När, var och hur kan ni arbeta ute?
 • Utvärdera. Se över utomhusarbetet kontinuerligt för att utveckla konceptet

Fler tips finns i rapporten Ute är inne – kom igång med kontorsarbete utomhus som Susanna Toivanen skrivit.

Kort om forskningsprojektet

Vid Mälardalens universitet bedrivs forskningen kring effekterna av regelbundet kontorsarbete utomhus i ett projekt tillsammans med åtta företag inom kontorsbranschen.

Projektets syfte är att utveckla koncept för framtidens hållbara kontor.

Läs mer om forskningen här: Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO)

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]