Jobba ute med kontorsarbete

19 augusti 2019 Lästid: 7 min
En grupp människor har möte utomhus vid ett bord i soligt väder. Till höger en pärm på bordet.
Att arbeta med kontorsuppgifter utomhus - det är fullt möjligt, åtminstone vid bra väder eller kortare stunder. Mer dagsljus, variation och sänkta stressnivåer är några av fördelarna, visar forskning.

Foto: Jonas Ljungdahl / Castellum

Vad skulle du tycka om att göra ditt kontorsarbete utomhus? Inte på en parkbänk, utan vid ett bord med tak över och tillgång till el och wifi? Det, och mycket mer, finns redan i ett utomhuskontor i Växjö.  

I en företagspark i Växjö finns ett bokningsbart konferensbord med tio sittplatser och flera olika aktivitetsbaserade sitt- och ståplatser för att kunna arbeta med dator och mobil. Alla har tillgång till el och trådlös Wifi. Det finns också krokar för att hänga upp kläder och väskor, en vattenautomat och en box med filtar för kyliga dagar.  

Utomhuskontoret på ungefär 300 kvadratmeter är skapat av fastighetsbolaget Castellum, i de gamla regementsbyggnaderna i Växjö.  Alla platser är fria att använda för de företag som hyr in sig på området, och konferensbordet kan man boka via webben. 

Kan användas mer

Det är Jenny Rungegård, affärsområdeschef på Castellum, som har tagit initiativ till kontoret, som de kallar WorkOUT 

Jenny Rungegård– Tanken när vi skapade WorkOUT var att utforma olika typer av arbetsplatser utomhus, beroende på vilken typ av arbetsuppgift man vill göra. Du ska kunna välja om du vill sitta eller stå, jobba enskilt eller i grupp, vara i sol eller skugga, säger hon. 

Kontoret blev klart sommaren 2016, och har fått mycket uppmärksamhet. Men det skulle kunna användas mer.  

– Man kan konstatera att vi är starka vanemänniskor. Ändå vet vi ju alla hur skönt det är och hur gott det gör oss att vara ute en stund, säger Jenny Rungegård.  

Hon försöker själv hålla sina möten med kunder på utomhuskontoret.  

– Då får jag nästan alltid kommentaren:  ”Men det funkar ju riktigt bra! ” 

En utomhusmiljö med olika ytor. Arbetsplatser under tak, Arbetsplatser utan tak och och sittgrupper för samtal.

Utomhuskontoret i Växjö på 300 kvadratmeter har plats för ett 80-tal personer samtidigt. Här finns både el och wifi. Elen kommer från solceller i taket över mötesbordet. Foto: Jonas Ljungdahl / Castellum.

Många uppgifter kan göras utomhus

Att vi mår bra av att vistas utomhus vet de flesta.  Men går det verkligen att jobba ute så mycket? Det är ju ändå ofta ganska kallt, blåsigt eller regnigt i Sverige stora delar av året. En datorskärm är svår att läsa av i solsken, och alla har inte tillgång till ett fint utomhuskontor med filtar och wifi.   

Susanna Toivanen, professor vid Mälardalens högskola, forskar om arbetsmiljön i kontorsmiljöer. Hon har nyligen skrivit en rapport där hon går igenom forskning och exempel på hur man kan arbeta utomhus med kontorsuppgifter. 

I rapporten delar hon in kontorsarbete i fyra huvudsakliga aktiviteter:  

 • Fokusera – individuellt, koncentrationskrävande arbete. Bäst med tysta miljöer utan buller och störande intryck 
 • Samarbeta – arbeta med andra för ett gemensamt mål. Rent fysiskt, eller virtuellt. I planerade möten 
 • Träffas – mer spontana möten med syfte att skapa förtroende och gemenskap, dela värderingar 
 • Lära sig – fömedla kunskap, lära sig skicklighet genom utbildning eller erfarenhet 

Alla de här aktiviteterna kan lika gärna göras utomhus åtminstone delvis, menar Susanna Toivanen.  

Handlar om attitydförändring

Tanken är inte att man ska vara ute hela dagarna, poängterar Susanna Toivanen. Det handlar mer om att regelbundet vistas utomhus. Redan 20 minuter om dagen ger god effekt på hälsan 

Susanna Toivanen– Man behöver inte sitta med torghandlarvantar och frysa. Är det kallt kan man göra något medan man rör på sig. Man kan förbereda sig för något möte, ringa ett samtal eller ha promenadmöte med en kollega. När man gått klart går man in igen.  

Att arbeta ute handlar mer om en attitydförändring, menar hon.  

– Det är som när de aktivitetsbaserade inomhuskontoren kom. Då upptäckte man att man inte behövde sitta vid samma plats och jobba hela tiden. Nu kan vi ta nästa steg och också börja arbeta utomhus.  

Det finns inte mycket forskning om kontorsarbete utomhus, säger Susanna Toivanen.  

– Men det finns forskning som visar att vi mår bra av att vistas i naturen. Närheten till natur minskar stress, ökar den empatiska förmågan, samarbetsviljan och välbefinnandet, och ger bättre hälsa, säger hon.  

Många av oss spenderar 90 procent av vår vakna tid inomhus, och vi vistas allt mindre i naturen. Depression, stress och utmattning är idag de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Därför är det än viktigare att utveckla miljöer och nya sätt att arbeta som underlättar återhämtningen, menar Susanna Toivanen.  

– Det nya arbetslivet behöver nya hälsofrämjande arbetssätt, och kontorsarbete utomhus är ett exempel på det 

Fem skäl att jobba ute

 • Du får variation i arbetet 
 • Dina stressnivåer går ner och du får en snabbare återhämtning 
 • Dagsljusintaget ökar, och ljus är viktigt för att du ska må bra 
 • Det främjar din hälsa och stärker ditt immunförsvar 
 • Din tankeverksamhet och kreativitet stimuleras 

  Jobba ute - så här kan du göra

  Det här kan du göra ute 

  • Tänka  
  • Läsa  
  • Prata i telefon 
  • Ha möten  
  • Skriva 

    

   Här kan du vara 

   • Terrasser 
   • Parker  
   • Gångstigar  
   • Innegårdar  

     

    Det här kan behövas  

    • Sittplats eller ståplats
    • Skydd mot regn, vind och sol 
    • Wifi, el  

     Kom igång med kontorsarbete utomhus

     Fråga dina medarbetare vad de behöver för att kunna göra sina arbetsuppgifter utomhus.

     Uppgradera era utomhusytor för kontorsarbete. Utgå från vad ni har, fixa några gröna planteringar, installera sittvänliga ytor med bord, bygg vindskydd och sätt tak över vissa ytor. 

     Kontakta företagshälsovården för att få fler tips.

     Ta fram en enkel och tydlig policy för utomhusarbete – när, var, hur.

     Utvärdera utomhusarbetet kontinuerligt för att utveckla och dra maximal nytta av konceptet.

     Källa: Rapporten Ute är inne – kom gång med kontorsarbete utomhus 

     Text: Åsa Hammar