Hybridarbete – hitta modellen som passar er

28 februari 2022 Lästid: 5 min
En kvinna borstar ett barns tänder och pratar i telefon samtidigt.
Alltid redo. Den nya sortens kontorsarbete kan innebära att arbetsdagen "smetas ut" över dygnet – när man alltid har jobbet med sig i mobilen. Det kan göra det svårare att återhämta sig, säger forskare.

Foto: Johnér Bildbyrå

Många kontorsarbetsplatser håller just nu på att anpassa sig till en ny verklighet med hybridarbete. Det för med sig både möjligheter och risker. Dialog och kreativitet är två nycklar för att lyckas behålla en bra arbetsmiljö, säger forskare.

– ­Risken är att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut, och att en sorts lågintensivt arbete smetas ut över hela dygnet. Man har ständigt mobilen i fickan och kollar jobbmejlen lite när som helst. Det gör det svårt att återhämta sig.

Ansiktsporträtt Nanna Gillberg.Nanna Gillberg, forskare vid Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet, har under många år forskat på förändringar i arbetslivet. Under ett semiarium om framtidens kontorsarbete delade hon med sig av två trender som hon ser.

Flexibelt anses förmånligt

Den ena trenden är flexibilisering. Den innebär att regleringen av arbetet minskar, i och med att arbete kan utföras nästan när och var som helst. Det är det som leder till att arbetet ”smetas ut”. Det gör att arbetstagare i genomsnitt arbetar fler timmar – och mer intensivt. Samtidigt är de flesta mer nöjda.

­– Många arbetstagare tycker att de flexibla arbetsvillkoren är så förmånliga, att de använder tillgängligheten som en kompensation.

Känslan att man behöver vara tillgänglig dygnet runt kommer dock oftast inte från arbetsgivaren, utan från ens egna förväntningar på sig själv. Därför är det viktigt att ledningen tydligt kommunicerar hur mycket de förväntar sig att medarbetarna ska vara tillgängliga.

Alla är ambassadörer

Den andra trenden är individualisering och informalisering. Den innebär att arbetstagare tar alltmer ansvar för sig själva och sin karriär – och att informella kriterier som nätverk och social kompetens blir allt viktigare. Man ska synas och fungera som en ambassadör för arbetsgivaren.

Aktivititetsbaserade kontor – som blir allt vanligare – är ett uttryck för båda de här trenderna, säger Nanna Gillberg. Man sitter där det passar för dagen, vilket är väldigt flexibelt. Samtidigt syns man och marknadsför sig själv hela tiden.

Vi är på scen, och exponerade för varandra, hela tiden

– Vi är på scen, och exponerade för varandra, hela tiden. Och det tar energi att hela tiden sålla bland intryck. Man måste ständigt fatta mikrobeslut av typen ”hur social ska jag vara i den här situationen”.

Dessutom är många ”på scen” även på fritiden.

– Då har vi våra kollegor och chefer som vänner på sociala medier, och då ska vi visa upp oss även på fritiden.

En lösning passar inte alla

Två personer som också pratade på seminariet var Maral Babapour Chafi och Anne-Marie Hultberg, forskare vid Institutet för Stressmedicin i Västra Götalandsregionen. De har genomfört en studie om aktivitetsbaserade kontor, som mitt i pandemin ändrade fokus till att handla om hybridarbete. Det kan du läsa om i den här artikeln.

De har några tips till chefer och arbetsgivare:

Maral Babapour– Det är viktigt att inse att en lösning inte passar alla, så det går inte att kopiera någon annans lösning.

Det säger Maral Babapour Chafi. Hon menar att det viktigaste är att ha en organisation där man hela tiden anpassar sig och prövar nya lösningar. Likt Guldlock, som provade grötskål efter grötskål tills hon hittade den perfekta.

– Det är också viktigt att hela tiden involvera medarbetarna.

Ansiktsporträtt Annemarie Hultberg.Hon får medhåll av Anne-Marie Hultberg.

­– Det gamla sättet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete håller inte fullt ut just nu. Man ska vara systematisk – men man måste också vara kreativ. Det ställer helt nya krav på arbetsgivaransvaret när chefen inte har sin flock omkring sig hela tiden.

Hur mycket ska man anpassa sig till coronahundar?

Ett dilemma som togs upp under seminariet är att många som distansarbetar inte sjukskriver sig när de är sjuka.

– Det där är en realisering av ett större organisatoriskt problem. Att organisationen är så sårbar att enskilda medarbetare inte kan vara frånvarande, eftersom ingen annan kan göra deras jobb. Då måste man tackla det större organisatoriska problemet, säger Maral Babapour Chafi.

Det är en delikat balansgång för arbetsgivaren

Seminariet avslutades med frågan om hur mycket arbetsgivaren ska anpassa sig till nya vanor som medarbetare har skaffat sig under pandemin: hundar, flyttar till landet och så vidare.

– Det är en delikat balansgång för arbetsgivaren. Det kan finnas mycket förväntningar från arbetstagarna på att kunna justera arbetslivet utifrån nya vanor. Men det kan inte vara det som styr. Arbetsgivaren måste ställa frågan ”hur gör vi vår arbetsuppgift på bästa sätt” – och fatta beslut utifrån det, avslutade Anne-Marie Hultberg.

Mer om seminariet

Seminariet hade titeln Framtidens kontorsarbete: hur ska arbetet organiseras efter pandemin?

Det arrangerades av Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa mer om seminariet.

Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Den nya digitala tekniken medför att gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer otydlig. 

Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Digi-ronden – här finns stöd för att diskutera hur ni vill ha det på er arbetsplats.

Ta stöd av verktyg

Trivs du med att jobba mer på arbetsplatsen? Eller tycker du det är bättre att arbeta mer på distans? Behöver ni prata om var och hur ni ska jobba framöver?

Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogverktyg Distansarbete – helt eller delvis.

  • Se en kort film om forskning om distansarbete
  • Prata om hur ni vill ha det.
  • Kom överens om hur ni vill jobba framöver.

Klicka här för att komma till dialogverktyget.

Text: Anna Wettergård