I rörelse med walk and talk

13 november 2018 Lästid: 4 min
Ingemar Blomqvist och Britt-Marie Zaman, på promenad utomhus i vacker höstnatur. Walk and Talk-slinga.
Gåmöte med walk and talk i koloniområdet. Utvecklingschef Britt-Marie Zaman diskuterar patientsäkerhetsronder med kvalitetssamordnare Ingemar Blomqvist.

Foto: Anna Rehnberg

Få in mer rörelse på jobbet – ta möten till fots! På Östra sjukhuset i Göteborg finns tips på fina promenader i närområdet, via en walk and talk-tavla i entrén.

Alldeles bredvid den stora parkeringen vid huvudentrén till Östra sjukhuset i Göteborg finns ett gammalt fint koloniområde. De små stugorna med snickarglädje omgivna av välskötta odlingar med blommor och grönsaker är en kontrast till de höga bruna sjukhusbyggnaderna.

Just genom kolonistugeområdet lummiga oas är det fint att promenera. Därför går några av sjukhusets nya så kallade walk and talk-slingor genom det.

QR-kod för karta

Sedan maj sitter en stor tavla uppsatt centralt på bottenvåningen, bortanför huvudentrén, med rubriken Walk and talk. På den finns fem olika långa slingor markerade på en karta. För varje slinga finns också en QR-kod som gör att det går att ladda ner en karta där slingan är utmärkt, så att det enkelt går att hitta vägen.

Britt-Marie Zaman, utvecklingschef på Östra sjukhuset, använder sig gärna av slingorna när hon har möten med sina medarbetare. Hon är chef över stabspersonal som har administrativa uppgifter. De sitter mycket i möten och har även i övrigt stillasittande kontorsarbeten.

Walk and talk bra för uppföljande möten

– Slingorna är bra när vi har möten som är mer uppföljande eller när vi har utvecklingssamtal. När man går så känns det friare. Det blir inte att man tittar på varandra hela tiden vilket gör det lättare att ta upp svåra saker. Det känns bekvämare för min del och mina medarbetare följer gärna med, säger Britt-Marie Zaman.

Gående möten passar mindre bra om det är mer formella möten som lönesamtal eller där det behöver göras mycket anteckningar. Som regel brukar Britt-Marie Zaman ta med en postit-lapp, för att kunna göra några korta noteringar, om det är något som hon behöver komma ihåg från mötet.

Det vanliga är att de gående mötena tar mellan femton och trettio minuter, ibland längre. Men de måste så klart inte gå långt. Ibland kanske det blir en kortare promenad tills hon och hennes medarbetare hittar en bänk att sitta på.

När man går så känns det friare

– Innan vi går ut frågar jag medarbetaren vilken slinga han eller hon vill gå. När tavlan sattes upp laddade jag ner dem till min mobil med hjälp av QR-koden, men nu kan jag dem alla, säger Britt-Marie Zaman.

Ibland kan det för hennes del bli upp till tre möten per dag, så visst blir det mer rörelse med walk and talk-möten. En skillnad som hon upplever sedan de började med promenadmöten är att medarbetarna ibland själva går iväg på en stund under lunchen.

– Jag tror att det har blivit mer tillåtande och ibland hjälper det att gå lite för att rensa hjärnan, säger Britt-Marie Zaman.

Del av en hälsofrämjande arbetsplats

Idén till Walk and talk-tavlan kommer från Boel Mörck som är områdeschef och sitter i sjukhusets ledningsgrupp. Hon hade sett en liknande tavla på ett företag och tyckte att det verkade vara ett bra sätt att få personalen att röra sig mer. Hon tog förslaget till sjukhusets centrala friskvårdsgrupp.

– Vi jobbar på olika sätt för att vara en hälsofrämjande arbetsplats, och vi ville hitta något konkret som visar det. Vi utvecklade idén efter våra behov och lade till QR-koderna. Jag hoppas att det väcker nyfikenhet hos personalen att kolla upp vad det är, säger Boel Mörck.

walk and talk tavla i netrén till Östra sjukhuset, Göteborg. Britt-Marie Zaman och Ingemar Blomqvist står intill tavlan och tittar på den.

Verktyg och stöd

Det här är Walk and talk på Östra sjukhuset

  • Walk and talk är en tavla med tips på promenadvägar i sjukhusets närområde.
  • Tavlan är placerad centralt i entrén till sjukhusets huvudbyggnad.
  • Det finns fem slingor, markerade med olika färger på en stor karta.
  • För varje slinga står det hur lång tid den tar att gå och hur många steg det blir att gå den.
  • Varje slinga har en QR-kod som leder till en digital karta. Kartorna laddas ner med en app.

Underlätta gåmöten med teknikens hjälp

Via tal-till-text-funktion i mobilen kan man ta anteckningar under promenader utan att skriva. Ett sådant teknikstöd är MeetingtoGO. Det är resultatet av ett AFA-finansierat forskningsprojekt för att öka rörelsen vid stillasittande arbete. MeetingtoGO har testats som prototyp. Förhoppningen är vidare innovationsutveckling till färdig produkt.

Läs slutrapporten från projektet Rörelse i tankarna – Ett designperspektiv på fysisk belastning och vila vid vardaglig människa dator-interaktion. 

Forskare: Helena Tobiasson och Jan Gulliksen, Media och Interaktionsdesign, KTH, Stockholm.

Text: Teres Hallman

Verktyg på samma tema

Digitala verktyg

Stress och balans

Förebygg utmattningssyndrom genom att skapa balans i arbetslivet. Testa dig själv och tipsa andra!