Malmö testar kontorsarbete utomhus

14 augusti 2018 Lästid: 5 min
Två kvinnor går framför rund byggnad i somrigt väder.
Ett sextiotal medarbetare i Malmö prövar att delvis arbeta utomhus. Bibliotekarierna Nanna Ekman och Jenny Funestad går ut för att ha möte i parken.

Foto: Johan Nilsson/TT

I Malmö prövar en grupp tjänstemän att lämna arbetsplatsen och jobba utomhus ibland. Påverkar det hälsan och kreativiteten? Ändrar det synen på vad som är ”riktigt arbete”? Sådana frågor ska projektet Stick Ut i Malmö ge svar på.

I år prövar en grupp anställda i Malmö stad att göra en del av sitt arbete ute i det fria. De har tjänstemannayrken, kommer från olika förvaltningar och ingår i ett kombinerat forsknings- och förändringsprojekt som kallas Stick Ut. Det drivs i samarbete mellan staden och Malmö universitet.

Tanken är att det ska öka förståelsen för hur utomhusmiljöer i städer kan användas för att bidra till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv.

Charlotte Petersson, arbetsvetare och doktorand vid institutionen för Urbana studier, håller i den vetenskapliga uppföljningen. Hennes intresse för utearbete väcktes för snart tio år sedan, under några internatdagar med jobbet. Hon la märke till att det uppstod ovanligt kreativa samtal då arbetskamraterna tog promenader ihop.

– Jag såg hur dynamiska och positiva diskussioner kollegorna hade när vi var ute. Det var helt annorlunda än i de vanliga mötesrummen. Jag blev nyfiken på vad som hände, och vad det berodde på, säger hon.

Utforskar utomhusarbete

Dagens arbetsliv ställer stora krav på samarbete, kreativitet och problemlösning. Att vara ute i naturen, röra sig och få frisk luft är bra för välbefinnande och återhämtning. Det har också visat sig kunna lindra stress. Många som lever i städer tillbringar dock en stor del av sin vakna tid inomhus.

För vissa grupper har arbetet blivit mer flexibelt, på gott och ont. Gränsen mellan ute och inne verkar ändå bestå, konstaterar Charlotte Petersson.

Ansiktsporträtt Charlotte Petersson.– I projektet vill vi på ett strukturerat sätt utforska vad som är möjligt och önskvärt att göra ute. Vi undersöker vad det skulle kunna ge för effekter, i form av exempelvis ökat välbefinnande, stärkt kreativitet och bättre relationer i arbetsgruppen.

De cirka sextio deltagarna har själva anmält intresse för att vara med. De är indelade i fem grupper som träffas för workshoppar och föreläsningar under projektets gång.

Promenerar under möten

Deltagarna avgör själva vilka arbetsuppgifter de tar med sig ut i det fria. De kan till exempel ha möten medan de promenerar, eller slå sig ner på en gräsmatta i parken. De kan sätta sig under ett träd och läsa en rapport, eller hantera mejlen på ett café. De kan gå eller cykla till ett möte i en annan del av staden, och utnyttja förflyttningen till samtal eller reflektion.

Tanken är att de ska ”utsättas för naturelement”. Grönska, fågelkvitter, väder, vind och vågskvalp till exempel. När de byter miljö rör de sig troligen också mer än vanligt. Det är en vinst i sig, även om fysisk aktivitet inte står i fokus för projektet.

Varje utomhusaktivitet ska registreras i en app på mobilen. Där fyller de i tid, plats, antal deltagare och typ av arbetsuppgift. Dessutom svarar de på hur de kände sig – kreativa, motiverade, inspirerade och alerta? Eller kanske distraherade, stressade och skuldmedvetna? Ett foto från platsen kompletterar rapporten.

Hoppas på vinster

Charlotte Petersson kommer att analysera de uppgifter som samlas in. Med dem som bas planerar hon att skriva en licentiatavhandling, och så småningom doktorera. Hon hoppas att Stick Ut-projektet ska ge ny kunskap om både former och normer för arbete.

– Utifrån annan forskning har vi goda skäl att tro att det finns vinster med att gå ut, i hur vi fungerar och mår.

En annan ambition är att projektet ska identifiera ett antal typ-arbetsuppgifter, som visat sig passa för utearbete. Utifrån det kan man beskriva vilket slags tekniskt stöd, eller ergonomisk anpassning, som eventuellt behövs för att ge en god arbetsmiljö.

Utmanar arbetslivets normer

När medarbetare arbetar utomhus blir outtalade normer och förväntningar synliga. Det var deltagarna själva som ansåg att frågan om skuldkänslor skulle finnas med i appen, där de registrerar sitt utomhusjobbande .

– Det har varit mycket samtal om varför det inte känns okej att gå ut. För vissa känns det som att de smiter, även om de egentligen vet att de jobbar. Det är som att de har det för bra, säger Charlotte Petersson.

Det är lätt att sätta likhetstecken mellan att vara på plats vid skrivbordet och att arbeta. Ändå vet de flesta att det inte alltid är samma sak. Att sitta och se väldigt ledig ut, men ändå jobba för fullt, blir ett slags utmaning av djupt liggande samhällsnormer om arbete.

– Vi behöver få bättre kunskap och medvetenhet om arbetslivets normer. Hur ska ett ordentligt arbete se ut i det nya arbetslivet?

De anställda på stadsbiblioteket i Malmö deltar i Stick ut-projektet. Läs i en egen artikel vad de tycker. 

Verktyg och stöd

Kontorsarbete utomhus

Forsknings- och utvecklingsprojektet Stick Ut drivs av Malmö stad och Malmö universitet tillsammans. Det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Cirka 60 medarbetare inom fyra förvaltningar deltar (kultur-, miljö-, stadsbyggnads- och gatu-). Dessutom HR-personal från de förvaltningar som ingår.

Deltagarna uppmuntras att göra vissa arbetsuppgifter ute. De registrerar utomhusarbetet i en särskild app. De deltar också i workshoppar m.m.

Projektledare: Charlotte Petersson, Malmö universitet, och Ulrika Hybrant, Malmö stad. Projekttid:   2017  2019.

Läs mer på forskningsprojektet Stick ut:s webbplats 

Text: Margareta Edling

Verktyg på samma tema