Jobba hemifrån - så sätter du gränser mellan jobb och fritid

21 februari 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Hur fungerade det att jobba hemifrån under pandemin? Och hur har det blivit efter pandemin? Det har en grupp forskare undersökt.

En grupp anställda i ett par kommuner fick berätta hur det var, bland annat genom att skicka in bilder på sina arbetsplatser i hemmet. De pratade också med forskarna.

Många trivdes med att jobba hemifrån. Men det fanns också svårigheter.

I början handlade det mycket om att lösa tekniken. Nu handlar det mer om att det är svårt att få till den sociala sammanhållningen för arbetsgruppen. Mycket handlar också om att sätta gränser mellan arbete och privatliv.

Man som vid dator och dotter tittar på
Distansarbete innebär ofta mer frihet för den anställde. Men man behöver också hitta sina egna rutiner och gränser för att få arbetet att flyta.

Foto: Jonas Gunnarsson / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Hur fungerade det att jobba hemifrån under pandemin? Och hur har det blivit efter pandemin? Det har en grupp forskare undersökt.

En grupp anställda i ett par kommuner fick berätta hur det var, bland annat genom att skicka in bilder på sina arbetsplatser i hemmet. De pratade också med forskarna.

Många trivdes med att jobba hemifrån. Men det fanns också svårigheter.

I början handlade det mycket om att lösa tekniken. Nu handlar det mer om att det är svårt att få till den sociala sammanhållningen för arbetsgruppen. Mycket handlar också om att sätta gränser mellan arbete och privatliv.

Allt fler jobbar hemifrån efter pandemin. Det kan vara skönt att få bestämma mer över sin tid. Men fundera över var du sätter gränsen mellan arbetstid och privat tid. Hur vill du ha det och hur ser det ut egentligen? Det är ett av flera råd från ett forskningsprojekt.

Siffror från Internetstiftelsen visar att över hälften av alla svenskar åtminstone delvis arbetar hemifrån efter pandemin. Distansarbetet har särskilt ökat i offentlig sektor. Enligt SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning arbetar var sjätte kommunanställd hemifrån på minst halvtid.

Många av dem som arbetar på distans har inte gjort det tidigare. Tekniken för att arbeta hemifrån – smarta mobiler, Zoom, Teams och så vidare – har funnits. Men det var pandemin som satte fart på distansarbetet.

–  I en av de kommuner som medverkade i studien tillät de i princip inte distansarbete alls innan pandemin, berättar Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare vid Lunds universitet och en av dem som ligger bakom forskningsprojektet.

Annorlunda forskningsupplägg

Forskarna lät distansarbetande chefer och medarbetare i två kommuner berätta om sitt arbete från hemmet. De fotograferade sin vardag och samtalade med forskarna utifrån fotona. Totalt intervjuade forskarna 43 medarbetare och chefer vid två tillfällen.

En hel del utmaningar kom fram i intervjuerna. Men också glädje över den frihet och kontroll som arbetet hemifrån kan ge.

Problemen såg olika ut i olika faser av pandemin.Calle Rosengren, forskare

Nu är den främsta utmaningen att få till den sociala samvaron

Calle Rosengren, forskare vid Lunds universitet

– I början handlade det mycket om att lösa teknikfrågor. Att få saker att fungera. Nu är den främsta utmaningen att få till den sociala samvaron, säger Calle Rosengren.

Behöver få till samvaro och dialog

Det spontana mötet vid kaffeautomaten eller det snabba samtalet i korridoren försvinner vid hemarbete. Likaså fikapauserna med kollegorna, även om en del tar dem digitalt. Här behöver man tänka till extra som chef, menar Calle Rosengren,

– Chefen behöver fundera på hur man kan få till en dialog mellan olika delar av organisationen. Hur man ska hålla ihop arbetsgruppen behöver man också tänka på.

För den som jobbar hemifrån kan det vara svårt att ta pauser. Pauser i arbetslivet hänger ofta ihop med det sociala. Man har gemensamt klockan tre-fika eller spontana fikaraster med kollegor.

Hemmet är också fullt av distraktioner. Diskmaskinen kanske plingar. Man kanske tänker att man hinner ladda tvätten mellan mötena eller blir frestad att ta något ur kylen när man går förbi.

– Vissa har fortfarande inte hittat rutiner som fungerar när de jobbar hemifrån. Jag tror det är viktigt att fundera på hur man vill att arbetsdagen ska se ut, säger Calle Rosengren.

Intervjupersonerna använde olika strategier och ritualer för att skapa gränser mellan arbete och privatliv. De klädde sig i arbetskläder inför arbetsdagen hemma och bytte om när den tog slut. De tog promenader innan de började som symboliserade promenaden till kontoret.

Ville fortsätta jobba hemifrån

När forskarna intervjuade deltagarna två år in i pandemin var det uppenbart att de vant sig vid hemarbetet och den frihet det för med sig.

– En del av arbetstagarna var missnöjda när arbetsgivaren ville att de skulle komma tillbaka till kontoret på heltid efter att restriktionerna lättade. Det tolkades i vissa fall som bristande tillit från arbetsgivaren, säger Calle Rosengren.

Han betonar att inflytande och kontroll över arbetet och hur det ska utföras betyder mycket för hälsa och välmående. Det gäller att man trivs med upplägget och känner att man kan styra sitt arbete.

Som chef behöver du tänka på att det inte måste vara lika för alla.

Det är också något som chefen behöver tänka på.

– Som chef behöver du tänka på att det inte måste vara lika för alla. Vi behöver tillåta oss att jobba olika eftersom vi har olika preferenser och behov, säger Calle Rosengren.

Det här är en slutartikel om ett forskningsprojekt. Vi har också en artikel om starten på detta projekt. Här kommer du till den tidigare artikeln. 

Om projektet

Projekt 
Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk

Forskare

Kristina Palm, Karlstad universitet och Karolinska Institutet, Gisela Bäcklander, Karolinska Institutet och Calle Rosengren, Lunds universitet

Tidsperiod
2020-2023

Finansiär 
AFA Försäkring

Så sätter du gränser mellan jobb och fritid vid distansarbete

Fundera på dina gränser mellan arbete och privatliv. Hur ser de ut? Är det så du vill att de ska se ut?

Fundera på dina rutiner när du jobbar hemifrån. Du kanske inte bör lämna kvar datorn på köksbordet när du jobbat klart för då blir det frestande att kolla mejlen på kvällen. Se över vilka rutiner och ritualer du använder för att skapa gränser.

Prata med familjen. Förklara varför du inte kan vara tillgänglig när du har arbetstid.

Se på organisationen och ledarskapet. Om ledarskapet är otydligt eller det finns en hög arbetsbelastning är det bra att ta upp frågan med chefen.

Källa: Calle Rosengren, forskare vid Lunds universitet

Låna en utställning och prata om ert distansarbete!

Forskarna bakom projektet har skapat en fotoutställning med bilder som deltagarna i studien tagit av sin vardag med arbete hemifrån.

Utställningen består av skärmar som kan ställas upp på arbetsplatser med foton och korta texter runt tio olika teman. Det handlar om exempelvis gränser, vardagsmotion, risk för social isolering samt raster och pauser.

Texterna avslutas med frågor kring dessa teman. Tanken är att skärmarna ska bidra till samtal och väcka funderingar om villkoren för distansarbete.

Låna utställningen gratis – beställ den här på projektets hemsida! 

Film: Var går din gräns mellan arbete och privatliv?

 

Du som jobbar hemifrån – hur hanterar du gränsen mellan arbete och fritid?

  • Vilken strategi brukar du använda?
  • Vilka strategier kan du utveckla när du arbetar mycket hemma?
  • Har du ett behov av att hålla isär arbete och övrigt liv?

Reflektera ensam eller med din arbetsgrupp – ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Digironden.

Text: Michael Nyhaga