De lämnar kontoret och jobbar ute

14 augusti 2018 Lästid: 6 min
Två bibliotekarier, som ingår i projektet Stick Ut i Malmö., har möte sittande vid ett bord i en park.
Möten utomhus blir ofta effektivare och mer kreativa än de traditionella, anser Nanna Ekman och Jenny Funestad, som arbetar på Stadsbiblioteket i Malmö.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ha möte under en promenad på lugna gator. Mejla från en gräsmatta. Läsa rapporter på en parkbänk. I Malmö testar medarbetare att göra vissa arbetsuppgifter utomhus.

Tvärs över gatan från Stadsbiblioteket i Malmö ligger Slottsparken, en vidsträckt grön oas i staden. Så här års är parken full av lekande barn, flanörer, hundägare och motionärer. Hit går bibliotekarierna Jenny Funestad och Nanna Ekman ofta när de lämnar arbetsplatsen för att jobba ute.

Den här intervjun gör vi sittande vid ett rustikt picknickbord av trä, i behaglig lövskugga.

– Vi är lyckligt lottade som har den här fantastiska parken precis utanför. Det gör det så lätt för oss att komma ut, säger Nanna Ekman.

Går ut och jobbar

Nanna Ekman och Jenny Funestad arbetar på bibliotekets enhet för digitala tjänster. De ingår i en grupp på cirka sextio tjänstemän i staden som deltar i forskningsprojektet Stick Ut i Malmö.

Deltagarna ska under drygt ett år undersöka hur det fungerar att utföra olika slags arbetsuppgifter utomhus. De ska också rapportera hur deras hälsa, välbefinnande med mera påverkas av att jobba ute. Forskaren Charlotte Peterson, Malmö universitet, följer upp resultaten.

Även tidigare hade Nanna Ekman och Jenny Funestad ibland möten utomhus. Men sedan projektet drog igång i april går de ut oftare, särskilt när vädret är lockande. Hittills har det blivit någon gång per vecka. De är entusiastiska över möjligheten.

– Ofta blir det spontant, säger Jenny Funestad. Vi påminner varandra – ja, vi sticker ut!

Registrerar i en app

De bestämmer själva hur de lägger upp sitt utearbete. De behöver inte motivera varför de går ett varv i parken, eller sitter på en uteservering. Men de ska meddela sin chef, och arbetskamrater som eventuellt berörs, var de befinner sig.

Varje utomhuspass registrerar de i en app på mobilen. Där noterar de vilken typ av arbete de har utfört, hur många som deltog och uppgifter om hur de kände sig. Rapporten kompletteras med en bild som visar hur omgivningen såg ut.

Bägge uppskattar att kunna resa på sig och byta miljö.

– Jag känner mig pigg, jag får energi av att lämna huset, säger Jenny Funestad. Det är lite guldkant på vardagen att komma ut på arbetstid. Det är det där lilla extra, som gör skillnad.

Får mera gjort

Möten utomhus är i allmänhet mindre stressande och mer effektiva än traditionella, anser de. Det är också en fördel att inte bli störd av kollegorna i det öppna kontoret, eller känna att man stör dem.

– Ofta får man mer gjort ute, kanske för att man koncentrerar sig mer, säger Nanna Ekman. Man anstränger sig lite mer.

Det kan ha att göra med ett omedvetet behov av att ”motivera” sitt beslut att lämna kontoret, funderar hon. Att visa att man faktiskt har gjort något därute, trots att ingen har ifrågasatt det. Arbetskamraterna är positivt nyfikna och chefen ger ett aktivt stöd. Ytterligare två medarbetare på Stadsbiblioteket deltar i projektet.

Kreativt och informellt

De upplever utemöten som mer kreativa, och dessutom mindre formella.

– Om man sitter på en parkbänk eller på gräset, blir det omedelbart mindre hierarkiskt, säger Nanna Ekman.

Det gäller dock att välja lämpliga platser och arbetsuppgifter.

Möten som innebär samtal fungerar det bra att ha i promenadform, tycker Jenny Funestad och Nanna Ekman. Gemensam planering likaså. Det går också utmärkt att svara på mejl, fylla i blanketter eller sköta annan administration från en parkbänk, konstaterar de. Om de måste anteckna väljer de gärna en plats där det finns bord.

Däremot kan det vara problematiskt att läsa texter på skärmen, på grund av ljusreflexerna. Under telefonsamtal kan man plötsligt bli störd.

Hoppas det blir naturligt

Båda hoppas att utearbete ska bli ett naturligt inslag i jobbet framöver, för flera grupper av anställda.

– Jag hoppas att projektet ska generera bättre arbetsmiljö, säger Jenny Funestad. Man blir ju lätt stel i nacken och får ont i huvudet av att sitta still vid sin dator. Men många sitter där de sitter och tänker att, så här ska det vara.

De ser sig också som ett slags förebilder. På deras egen arbetsplats finns stor acceptans för arbete utanför kontoret. Men så är det inte överallt.

– Det är viktigt att ta bort skuldbeläggningen, så att det känns ok att jobba var du vill, säger Jenny Funestad.

Attraktiv arbetsgivare

För Malmö stad är en viktig aspekt av projektet att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, beskriver Lena Wetterskog Sjöstedt. Hon är chef för Kansliet för hållbar utveckling och ingår i såväl beställargruppen som styrgruppen för Stick Ut.

– Som arbetsgivare vill vi få hållbara chefer och medarbetare, som mår bra och känner arbetslust. Vi vill vara en god arbetsgivare helt enkelt, säger hon.

Lena Wetterskog Sjöstedt tycker att det är bra med ett projekt som utmanar formerna – och även normerna – för arbete. Att röra sig och byta arbetsställning gynnar hälsan, det har forskningen visat. Dagsljus är viktigt.

– Vi vet att förskolebarn behöver vara ute och röra sig varje dag, och att det är bra för deras inlärning. Men vuxna tycker vi kan sitta stilla inomhus, samtidigt som vi vill att de ska vara kreativa.

Litar på medarbetarna

Utearbete är inget konstigt, menar hon. Det konstiga är att vi jobbar så mycket inomhus, även när vi inte behöver.

– Vi vill utforska och se om det här är ett bra sätt att jobba, för individer och organisationen. Ut med oss!

Hon är inte orolig för utearbete bara blir en möjlighet till en härlig paus parken.

– Det finns risker med allt, men jag tror att den risken är mycket liten. Vi har tillit till medarbetarna.

I framtiden hoppas Lena Wetterskog Sjöstedt att många fler yrkesgrupper ska kunna lägga en del av arbetstiden utomhus. Hon tänker sig att staden kanske skulle kunna erbjuda något slags fasta utekontor, med goda arbetsförhållanden, där medarbetare kan jobba ute och ostört.

– Jag tycker att vi ofta är fyrkantiga. Det är mycket som går! Det handlar om att bryta vanor. Vi behöver bli mer medvetna om var och hur vi jobbar, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

Men i höst då?

Och så, en fråga som måste ställas. Vill man verkligen jobba ute i november?

– Det blir säkert mindre då, men vi får påminna varandra om att sticka ut, säger Nanna Ekman.

Två kvinnor promenerar tillsammans utomhus

Foto: Johan Nilsson/TT

 

Läs mer om Stick ut  – en intervju med forskaren Charlotte Petersson.

Verktyg och stöd

Stick Ut i Malmö

Forsknings- och utvecklingsprojektet Stick Ut drivs gemensamt av Malmö stad och Malmö universitet.

Cirka 60 medarbetare inom fyra förvaltningar deltar (kultur- och miljöförvaltningarna samt stadsbyggnads- och gatukontoren). Även HR-personal ingår.

Projektledare är Charlotte Petersson, Malmö universitet, och Ulrika Hybrant, Malmö stad.

Läs mer om projektet Stick ut

Text: Margareta Edling

Verktyg på samma tema