Med resursteamet i Umeå

9 april 2019 Lästid: 4 min
En grupp personer står med ryggen mot ett papper och väntar på att få fylla i papperet. En kvinna i mitten har just vänt sig om med ansiktet mot kameran, med en penna i handen.
Skattning av friskfaktorer - hur ser det ut hos oss? Äldreomsorgens chefer i Umeå. Från vänster Helén Mostén, Susanne V Jakobsson, Jessica Strömqvist, Kristina El-Habta, Sanna Jonson, Ann-Katrin Norlin.

Foto: Åsa Hammar

Samtal, skratt och nya insikter – så kan en förmiddag se ut tillsammans med Suntarbetslivs resursteam. I Umeå har de träffat chefer och HR-personer inom kommunens äldreomsorg.

I ett ganska litet rum i en konferenslokal i utkanten av Umeå sitter ett 20-tal personer utspridda vid fem bord. Det är chefer och HR-personer inom hemsjukvård och olika typer av boenden i kommunen. De har samlats för att prata arbetsmiljö inom sina verksamheter, med stöd av Suntarbetslivs resursteam.

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör Umeå.Äldreomsorgsdirektören Pernilla Henriksson inleder med att påpeka att de gör ett fantastiskt jobb allihop.

– Men sjukfrånvaron ökar bland våra tvåtusen medarbetare, och vi behöver göra något åt det. Jag är med idag för att lyssna. Det här är ett tillfälle för mig att få veta vad som är viktigt för er, säger hon.

Utgår från friskfaktorerna

Umeå kommuns äldreomsorg har sökt hjälp av Suntarbetslivs resursteam för att skapa en bättre arbetsmiljö och få ner sjukfrånvaron på organisationens arbetsplatser. Ett första steg är att resursteamet har träffar med samtliga chefer inom förvaltningen. Den här dagen är det dags för cheferna från vård och omsorg.

Utgångspunkten för förmiddagens möte är de åtta friskfaktorer som enligt forskning ger bäst förutsättningar för friska och attraktiva arbetsplatser (se faktaruta).

– Att jobba med friskfaktorerna är ju att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Victoria Magnusson från Suntarbetslivs resursteam.

Tillsammans med Malin Berggren från resursteamet har hon satt upp friskfaktorerna på stora pappersark runt om i rummet. Därefter får deltagarna i smågrupper göra ett besök vid varje friskfaktor, och samtala med varandra om vad de betyder på deras egen arbetsplats.

Det är tydligt att friskfaktorerna är fullt igenkännbara för deltagarna. Ljudnivån höjs och diskussionen blir livlig. Det handlar bland annat om vikten av kunniga skyddsombud att föra en dialog med, och om utmaningen att vara en närvarande chef när medarbetarna är utspridda på fler enheter.

Behövs kompetensutveckling

Ripsime Karapetian, enhetschef Marielunds vård- och omsorgsboende i Umeå.Ripsime Karapetian är enhetschef på Marielunds vård- och omsorgsboende. Kommunikationen har stor påverkan på både arbetsmiljön och verksamheten, menar hon.

– Kommunikationen funkar inte alltid så bra hos oss, eftersom många har språksvårigheter. Om det blir missförstånd kan det påverka inte bara arbetsmiljön på avdelningen, utan också anhöriga och andra som har med de boende att göra, säger hon.

Viveka Stenvall, enhetschef på Hemgårdens vård- och omsorgsboende.Viveka Stenvall är enhetschef på Hemgårdens vård- och omsorgsboende. Hennes medarbetare skulle behöva mer kunskap om demens och andra sjukdomar, menar hon.

– De äldre som flyttar in hos oss är numera ofta jättesjuka. Alla har inte kompetens nog att ta hand om dem, även om de har jobbat länge och är jätteduktiga, säger hon.

Gruppen föreslår prioritering

När tre intensiva timmar är slut har deltagarna fått skatta hur starka friskfaktorerna är i deras egen verksamhet, och vilka friskfaktorer som de vill utveckla. Gruppen har också tillsammans kommit fram till vilka två friskfaktorer de tycker att förvaltningen ska prioritera framöver. Suntarbetslivs resursteam kommer att stötta förvaltningen i det arbetet.

Så bra att vår chef var med och lyssnade på oss.

En mycket givande förmiddag, tycker Ripsime Karapetian.

– Vi har diskuterat så viktiga saker, sånt som verkligen angår oss chefer och våra medarbetare. Upplägget med friskfaktorerna var också väldigt lärorikt. Och så var det så bra att vår chef var med och lyssnade på oss, säger hon.

Äldreomsorgsdirektör Pernilla Henriksson tycker likadant.

– Det här har varit två värdefulla dagar för mig och äldreomsorgens ledare. Vi har arbetat aktivt med att få ner sjuktalen, men resultaten hittills har uteblivit. Så jag är väldigt glad över hjälpen från Suntarbetsliv, säger Pernilla Henriksson.

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

8 friskfaktorer

  • Rättvis och transparent organisation
  • Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  • Delaktighet och inflytande
  • Kommunikation och återkoppling
  • Prioritering av arbetsuppgifter
  • Kompetensutveckling hela arbetslivet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
  • Tidiga insatser och arbetsanpassning

Källa: Studien Hälsa och framtid i kommuner och landsting

Text: Åsa Hammar