Samlad kunskap om hälsa på arbetsplatsen

20 augusti 2018 Lästid: 3 min
Två kockklädda personer, en kvinna och en man, tittar ner i stor kastrull i storköksmiljö.
Bra kommunikation och feedback är två viktiga faktorer för att må bra på jobbet. Nu finns en samlad översikt om hur man kan skapa hälsa på arbetsplatsen.

Foto: Maskot / TT

Vad kan vara återhämtning på arbetet? Finns det någon bra metod för att utveckla medarbetarskapet? Vad ska man tänka på när man vill skapa ett aktivitetsbaserat kontor? Det här är frågor du kan få svar på i rapporten Hälsa på arbetsplatsen.

– Rapporten kan ses som en uppslagsbok för den som vill hitta metoder för att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats, säger Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin.

Hon är utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen, och en av författarna till rapporten Hälsa på arbetsplatsen. Det här är en tredje, starkt omarbetad upplaga. Rapporten finns att ladda ner kostnadsfritt från institutets hemsida.

Hälsofrämjande insatser

Med rapporten vill författarna förkorta vägen från forskning till praktik.

– Det finns så mycket kunskap om vad som behövs för att vi ska må bra på jobbet. Vi ville sammanställa den här forskningen och de metoder som visat sig fungera, för att göra det lättillgängligt och användbart på arbetsplatser, säger Annemarie Hultberg.

Hälsa på arbetsplatsen handlar om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

– I rapporten vill vi lägga lite extra fokus på det hälsofrämjande.

Vad är det som gör att en arbetsplats håller nere stressen och får de anställda där att må bra? Det finns ett antal friskfaktorer som forskning visat gäller i alla organisationer, inom både privat och offentlig sektor. Det handlar om sånt som möjlighet till kompetensutveckling, möjlighet att byta arbetsuppgifter och att det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i verksamheten.

OSA har fått eget kapitel

Området organisatorisk och social arbetsmiljö har fått ett eget kapitel.

porträtt på Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin.– De nya föreskrifterna om OSA har varit en viktig utgångspunkt för hela rapporten, säger Annemarie Hultberg.

I det kapitlet kan man läsa om vikten av bra kommunikation på arbetsplatsen, och få råd om hur man kan skapa hälsofrämjande arbetsplatsträffar där dialogen är i centrum. Här finns också beskrivet vad som menas med ett gott socialt stöd, och hur man kan stärka medarbetarnas känsla av sammanhang med hjälp av insatser på arbetsplatsen.

Rapporten ägnar ett eget kapitel åt chefers förutsättningar att göra ett bra jobb. Där hänvisar författarna bland annat till Chefoskopet – Suntarbetslivs verktyg för att undersöka och utveckla chefers förutsättningar i kommun- och regionsektorn.

I rapporten hänvisar författarna till fler av Suntarbetslivs verktyg för att skapa friskare arbetsplatser. Ett av dem är Bättre möten, för att utveckla kommunikationen på en arbetsplats. Ett annat är verktyget Stress och balans, ett stresstest som gör dig uppmärksam på tidiga tecken på ohälsosam stressnivå.

Hälsa på arbetsplatsen vänder sig till HR

Rapporten är i första hand tänkt för arbetsmiljöansvariga på företagshälsovård och HR-enheter. Det är de som ska stötta cheferna ute i verksamheterna. Men också skyddsombud och studenter kan ha användning för den, menar Annemarie Hultberg.

– Men man måste förstås göra det grundläggande systematiska arbetsmiljöarbetet först. Sen kan man plocka ur vår rapport. Se det som ett smörgåsbord, säger Annemarie Hultberg.

 

  Läs också: Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Sex faktorer för att hålla din arbetsplats frisk

 • Gott ledarskap
 • Möjlighet till kompetensutveckling
 • God kommunikation och feeedback
 • Möjlighet att byta arbetsuppgifter
 • De systematiska arbetsmiljöarbetet integrerat i verksamheten
 • God kontroll över och kännedom om sjukfrånvaron i organisationen

Källa: Hälsa på arbetsplatsen, kapitel 7

En hälsofrämjande arbetsplats – så tar ni er dit

 • Försäkra er om stöd från ledningen
 • Låt alla berörda vara delaktiga i förändringen
 • Knyt an till frågor som är angelägna för medarbetarna
 • Bygg in ett lärande av erfarenheter
 • Avsätt tid och pengar
 • Se till att det finns en kompetent projektledning
 • Tydliggör roller och ansvar

Källa: Hälsa på arbetsplatsen, kapitel 6

Text: Åsa Hammar