Tre stöd för hållbara arbetstider

5 mars 2024 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Hållbara arbetstider är ett verktyg från Suntarbetsliv.

Det ger kunskap och stöd att skapa hållbara arbetstider som gör att man orkar jobba och mår bra både nu och på sikt.

Verktyget bygger på forskning och innehåller filmer, aktiviteter och ett stödmaterial.

Man kan använda verktyget på en arbetsplatsträff eller annat möte på jobbet.

Det passar även bra in i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Kvinna som arbetar i ambulans.
Vad är bra att tänka på för att må bra på sikt och orka göra ett bra jobb här och nu? Det kan ni utforska tillsammans på en arbetsplatsträff med stöd av verktyget Hållbara arbetstider.

Foto: Johner bildbyrå/Maskot

Sammanfattning av artikeln

Hållbara arbetstider är ett verktyg från Suntarbetsliv.

Det ger kunskap och stöd att skapa hållbara arbetstider som gör att man orkar jobba och mår bra både nu och på sikt.

Verktyget bygger på forskning och innehåller filmer, aktiviteter och ett stödmaterial.

Man kan använda verktyget på en arbetsplatsträff eller annat möte på jobbet.

Det passar även bra in i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Hållbara arbetstider, det är namnet på ett aktuellt verktyg från Suntarbetsliv. Verktyget är lätt att använda, med filmer och aktiviteter för att jobba systematiskt med arbetstider i samverkan på arbetsplatsen.

Frågan om arbetstider, schemaläggning och återhämtning har seglat upp som en av de mest engagerande för många medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag. Den aktualiserades i och med de skärpta reglerna om dygnsvila som kom hösten 2023, efter anpassning av kollektivavtal till EU:s arbetstidsdirektiv. Det är i den förändringen som Suntarbetslivs nya verktyg Hållbara arbetstider tar avstamp.

Verktyget Hållbara arbetstider innehåller fakta och material för att jobba systematiskt med arbetstider i samverkan på arbetsplatsen. Det har även två aktiviteter som tar ungefär 45 minuter vardera att genomföra, och som är skapade för att passa medarbetare, chefer och skyddsombud.

För en balans mellan arbete och återhämtning

– Hållbara arbetstider handlar om mycket mer än att schemaläggningen ska följa reglerna för dygnsvila och veckovila. Det handlar om att medarbetarna ska må bra och hålla på sikt, och kunna göra ett bra jobb. För det behövs en hållbar balans mellan arbete och återhämtning, som bidrar till en verksamhet som är säker och har bra kvalitet, säger Malin Ljungzell som är projektledare på Suntarbetsliv.

Hållbara arbetstider handlar om mycket mer än att schemaläggningen ska följa reglerna för dygnsvila och veckovila.

 

Malin Ljungzell, projektledare på Suntarbetsliv
Malin Ljungzell

När reglerna för dygnsvila skärptes ville arbetsgivarna och några av de fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn veta mer om vad forskningen sa om frågan. Tillsammans gav de några forskare i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt om kort dygnsvila, återhämtning och trötthet som risk.

Får igång samtal på arbetsplatsen

Den här kunskapsöversikten ligger till grund för verktyget, fast en stor skillnad är att verktyget har ett enklare språk och är lätt att ta till sig för att dialogen ska komma igång. För det är ett av syftena med verktyget – att få igång en dialog om vad man behöver på den egna arbetsplatsen för att kunna skapa hållbara arbetstider.

Av samma skäl har Suntarbetsliv tagit fram två korta filmer som man kan se tillsammans på arbetsplatsen, som inledning till dialogen i aktiviteterna.

I den ena filmen möter man två av forskarna som på ett enkelt sätt förklarar vad forskningen säger om hållbar schemaläggning och vikten av återhämtning i långa loppet och inte bara på kort sikt. Den aktiviteten har titeln Arbetstider och dygnsvila.

Kika runt och se vad som passar bäst för era behov, och välj aktivitet utifrån det.

Malin Ljungzell

Den andra filmen och aktiviteten handlar om trötthet som risk.

Trötthet kan vara en laddad fråga som det för en del kan ta emot att öppna sig om.

– Det finns en styrka i att börja prata om hur trötthet kan påverka arbetet. Den dialogen får bra stöd av filmen, som beskriver ämnet både utifrån vad forskningen säger och hur trötthet kan påverka verksamheten och individen.

Med i filmerna är chefer, skyddsombud och andra medarbetare inom sjukvården. De berättar hur de jobbar med scheman på sina arbetsplatser.

Filmerna är fyra-fem minuter långa och ingår i aktiviteter som man kan genomföra på arbetsplatsträffar och andra möten. Det finns stöd för gruppdialoger och även tips på hur man kan skapa ett enkelt upplägg.

– Kika runt och se vad som passar bäst för era behov, och välj aktivitet utifrån det, säger Malin Ljungzell.

Ger stöd till chefer, skyddsombud och hr

Det finns även ett stödmaterial om att förändra arbetstider. Det är ett stöd för chefer, skyddsombud och hr som driver och stöttar förändringsarbetet kring arbetstidens förläggning på arbetsplatsen.

– Tänk på att förändringar genomförs bäst i samverkan. Involvera de som arbetar med schemaläggning och de som direkt berörs av förändringen.

Tänk på att förändringar genomförs bäst i samverkan. Involvera de som arbetar med schemaläggning och de som direkt berörs av förändringen.

Malin Ljungzell

En del av innehållet i verktyget lämpar sig också bra för den som vill lära sig mer på egen hand.

– Filmerna kan man alltid se, och det finns även länkar till kunskapsöversikten och artiklar med inspirerande exempel från verksamheter.

Passar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Malin Ljungzell tipsar de som ingår i samverkansgrupp eller liknande att också bekanta sig med verktyget.

– Se filmerna och titta runt i materialet, och lämna sedan ett förslag till samverkansgruppen om att ni kan använda verktyget hos er. Hållbara arbetstider är en arbetsmiljöfråga.

Det finns en poäng med att genomföra verktyget som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, påminner hon.

– Genomför aktiviteterna och följ upp med nya ögon efter ett halvår eller ett år. Lärande sker ofta inte bara vid ett enda tillfälle.

Hon hoppas att verktyget Hållbara arbetstider ska bidra till kunskap, dialog och hållbar arbetsmiljö. Men arbetstider och dygnsvila är i sig en het fråga. Det kanske gör att man ryggar för att väcka dialogen?

– Vi har tagit fram Hållbara arbetstider just för att det ska bli lättare att ha dialog när ämnet kan kännas lite svårt och åsikterna är många. Mitt tips är att chef, skyddsombud och hr tillsammans först tittar på stödmaterialet i verktyget. Det hjälper er att bädda för samsyn om vad som är målet – ett systematiskt arbetssätt för att skapa hållbara arbetstider.

Forskningen bakom verktyget

Vill du veta mer om forskningen som ligger till grund för verktyget?

Då kan du läsa mer i den här artikeln!

Det här är verktyget Hållbara arbetstider

Verktyget Hållbara arbetstider innehåller tre stöd:

  • Arbetstider och dygnsvila. Aktivitet för att alla i arbetsgruppen ska bli medvetna om vikten av minst 11 timmars dygnsvila.
  • Trötthet som risk. Aktivitet som gör er medvetna om trötthet som risk och börjar prata om det.
  • Att förändra arbetstider. Stödmaterial för er som driver och stöttar i förändringsarbete kring arbetstidens förläggning på arbetsplatsen. Uppmuntrar till att göra förändringen i samverkan.

Där finns även kunskapsöversikten som ligger till grund för verktyget, och artiklar med goda exempel från arbetsplatser som förändrat sina arbetstider i dialog.

Här hittar du verktyget Hållbara arbetstider.

Jobba med frågan om trötthet som risk

När vi är trötta kan vi få problem med koncentration och fokus, och det kan öka risken för misstag och olyckor.

I Suntarbetslivs verktyg Hållbara arbetstider finns en aktivitet som gör er mer medvetna om trötthet som risk. Först ser ni en kort film och sen pratar ni om hur ni har det  på er arbetsplats.Illustration med två pratbubblor och fyra mindre tankebubblor ovanför.

Då tar ni hjälp av de här frågorna:

  • Hur ser vi på trötthet i vår verksamhet?
  • När uppstår trötthet? Kan den tröttheten innebära säkerhetsrisker?
  • Vilka anpassningar kan vi göra för att hantera situationer när trötthetsrelaterade risker uppstår?
  • Vilka rutiner för återhämtning på arbetet har vi? Pauser? Möjlighet att göra mindre belastande arbetsuppgifter? Hur hanterar vi lägen när vi har akut brist på personal?

Till aktiviteten Trötthet som risk. 

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]