Så fick de stöd att hantera hot och trakasserier

19 mars 2024 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

I Trollhättans kommun har det blivit vanligare med hot och trakasserier mot medarbetarna, från besökare på bibliotek, simhallar och fritidsgårdar.

Kommunen sökte pengar från Omställningsfonden för en utbildning för medarbetarna.

Utbildningen handlade om kommunikation och bemötande.

På Skogshöjdens fritidsgård tycker chef och skyddsombud att utbildningen hjälpt dem att prata mer med varandra om obehagliga händelser.

Skogshöjdens fritidsgård i Trollhättan. Gunilla Engström skyddsombud (glasögon) och Karin Jacobsson Mauritzon enhetschef. De sitter vid ett sminkbord.
Vid sminkbordet. På fritidsgården Skogshöjden blir alla besökare mötta vid dörren med en egen välkomsthälsning, berättar chefen Karin Jacobsson Mauritzon och skyddsombud Gunilla Engström.

Foto: Kent Eng

Sammanfattning av artikeln

I Trollhättans kommun har det blivit vanligare med hot och trakasserier mot medarbetarna, från besökare på bibliotek, simhallar och fritidsgårdar.

Kommunen sökte pengar från Omställningsfonden för en utbildning för medarbetarna.

Utbildningen handlade om kommunikation och bemötande.

På Skogshöjdens fritidsgård tycker chef och skyddsombud att utbildningen hjälpt dem att prata mer med varandra om obehagliga händelser.

Trollhättans kultur- och fritidsverksamhet lät sina medarbetare gå en utbildning om kommunikation och bemötande – en kompetensutveckling för att möta ett hårdare klimat med hot och trakasserier. Utbildningen finansierades av Omställningsfonden.

De anställda på Trollhättans idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar, kulturhus och kulturverksamheter möter alla stadens invånare. Hit kommer gamla som unga. Sofia Wilhelmsson som är administrativ chef på kultur- och fritidsförvaltningen berättar att deras verksamhet blir alltmer komplex.

— Under de senaste tio åren har det blivit ett hårdare klimat i samhället och våra medarbetare ställs inför nya utmaningar. I biblioteket till exempel, har det varit ganska mycket incidenter med stök, säger Sofia Wilhelmsson.

Fick stöd hos Omställningsfonden

Kommunen genomför en medarbetarenkät varje år och cheferna använde resultatet från den för att se var det finns behov av insatser för de anställda. Känslan av trygghet och säkerhet på jobbet var ett område som stack ut i enkäten. Personalen i kultur- och fritidsförvaltningen möter allt oftare missnöje och högt tonläge från invånarna. Cheferna såg behov av att ge personalen stöttning och ny kompetens för att bättre hantera det.

Vi beslöt att starta med en grundutbildning i bemötande och kommunikation.

Sofia Wilhelmsson administrativ chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Sofia Wilhelmsson, administrativ chef på Trollhättans kultur- och fritidsförvaltning.

— Vi beslöt att starta med en grundutbildning i bemötande och kommunikation för alla anställda. Eftersom den skulle vara för alla yrkesgrupperna blev det en bred utbildning, och sedan får vi gå vidare med fördjupningar, säger Sofia Wilhelmsson.

För att kunna genomföra utbildningen sökte man pengar genom Omställningsfonden och fick medel tilldelade. Utbildningen som heter Kommunikation i vardagen bestod av en föreläsning under en dag med en föreläsare från ett utbildningsföretag. De som deltog var administrativ personal, vaktmästare på idrottsanläggningar, bibliotekspersonal, kulturarbetare och fritidsledare.

Föreläsaren tog upp sådant som:

 • Vad en konflikt är och hur man hanterar den.
 • Hur vi kommunicerar och vilka olika kommunikationsstilar det finns.
 • Svåra samtal.
 • Feedback.
 • Stärka sin självbild.

Hittar egna strategier

Fritidsledaren Gunilla Engström jobbar på Skogshöjdens fritidsgård som ligger en bit utanför centrum av Trollhättan. Hon är också skyddsombud på arbetsplatsen. Gunillas och hennes kollegors uppgift är att ge ungdomarna, 12 till 17 år, en meningsfull fritid. Just bemötande och kommunikation är något som de jobbar med varje dag.

Utbildningen gav nya idéer med bra tips som var enkla att ta till sig.

Gunilla Engström skyddsombud på Skogshöjdens fritidsgård i Trollhättan.

Gunilla Engström, skyddsombud på Skogshöjdens fritidsgård.

— Med tiden hittar man sina egna strategier för att hantera olika situationer. Men utbildningen gav nya idéer med bra tankar och tips som var enkla att ta till sig, säger Gunilla Engström.

Ett område som föreläsaren tog upp som hon tyckte var bra handlade om kroppsspråk. Med kroppen kan man visa sig hotfull och på så vis kanske öka eller starta en konflikt, men också lugna och tona ned konflikten.

Skogshöjdens fritidsgård i Trollhättan. Gunilla Engström skyddsombud (glasögon) och Karin Jacobsson Mauritzon enhetschef.

När klimatet hårdnar behöver man jobba mer med relationer med ungdomarna, menar Karin Jacobsson Mauritzson. 

Personalen behöver sätta tonen

Just bemötandet och hur man är mot varandra är viktigt och betonas på fritidsgården. Det gäller för personalen att sätta tonen. Varje ungdom som kommer till Skogshöjden blir mottagen av Gunilla eller någon av hennes kollegor. De tar emot i dörren, hälsar och visar att varje person är välkommen och att de är glada att de kom.

Att behålla lugnet för sin egen skull för att bättre kunna hantera situationer var något som föreläsaren också talade om.

Jag fick en bekräftelse på att jag tänker rätt.

Karin Jacobsson Mauritzon enhetschef på Skogshöjdens fritidsgård i Trollhättan.

Karin Jacobsson Mauritzson, enhetschef på Skogshöjdens fritidsgård.

— Jag har jobbat väldigt länge som fritidsledare och känner att jag fick en bekräftelse på att vi tänker rätt. Det finns situationer när man bara skulle vilja säga till på skarpen men det är bättre att låta det rinna av och få personen att lugna ner sig istället.

Karin Jacobsson Mauritzson är enhetschef för två av kommunens sju fritidsgårdar och jobbar också i verksamheten som fritidsledare. Hon beskriver hur verksamheten har ändrat sig de senaste tio åren.

— Idag jobbar vi mer med ungdomarna om hur vi är mot varandra och hur man hanterar relationer. Vi samverkar också mycket med andra som skolan, socialtjänsten och polisen, säger Karin Jacobsson Mauritzson.

Pratar mycket med varandra

Utöver de aktörer som omger ungdomarna så möter fritidsledarna förstås också föräldrar. Ibland måste de ringa upp och berätta att deras barn har brutit mot fritidsgårdens regler eller att de har gjort en orosanmälan. Sådana samtal kan vara svåra och jobbiga att göra och något som de behöver förbereda sig för.

— Det kan vara att fundera på hur jag ska göra för att inte eskalera situationen. Sedan pratar vi väldigt mycket i personalgruppen om hur vi hanterade olika händelser och hur vi ska göra i fortsättningen. Alla har olika styrkor som de i gruppen behöver ta vara på.

Bemötande och kommunikation är något som är ständigt aktuellt och det här är något de kommer jobba vidare med på bland annat arbetsplatsträffar, menar Karin Jacobsson Mauritzson.

Så kan du hantera hotfulla situationer

 • Skilj på problem och person.
 • Var tydlig, rak och konkret i din kommunikation.
 • Lyssna och låt personen prata av sig
 • Gör det lätt för motparten att vara konstruktiv.
 • Öva upp din förmåga att också se konflikten utifrån.
 • Tänk på kroppsspråket
 • Träna upp din självbild. När man är trygg i sig själv blir man tryggare i mötet med andra.

Tips från utbildningen i kommunikation och bemötande för Trollhättans medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Så här kan ni ta stöd av Omställningsfonden

Omställningsfonden erbjuder bland annat:

 • förebyggande insatser i syfte att kunna ställa om organisationer och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov. Insatserna ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
 • karriär- och studierådgivning för enskilda medarbetare under anställning.
 • stöd för enskilda personer som är i omställning på grund av arbetsbrist, har träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga eller som har slutat efter en tidsbegränsad anställning.

Omställningsfonden har sitt uppdrag av arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona, fackförbundet Kommunal, samt förhandlingsorganisationerna  OFR och AkademikerAlliansen.

Deras stöd omfattar 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona.

Se en film om bemötande

Alexander Tilly, expert på ämnet, berättar om olika sorters hot och våld, och hur vårt bemötande kan bidra till att lugna en hotfull eller våldsam situation. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen.

 

 

Text: Teres Hallman
Kontakt: [email protected]