Bemötande - en viktig kompetens

12 november 2019 Lästid: 4 min
Ung man som arbetar på äldreboende serverar kaffe till äldre kvinna
Bemötandet viktigast. Det som verkligen betyder något för de äldre är att känna sig trygga, bli respekterade och lyssnade på som jämlikar, enligt en studie.

Foto: Maskot/TT

Man hävdar ofta att äldrevården är i kris. Lösningen stavas ofta mer pengar. Men ny forskning visar att det framför allt är personalens relationskompetens som avgör hur nöjda de äldre är.

– Det finns i stort sett noll koppling mellan de äldres nöjdhet och budgeten, konstaterar Ali Kazemi, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst.

Han har tillsammans med sin forskargrupp undersökt vad som ger kvalitet i äldreomsorgen. De har studerat både hemtjänsten och särskilda boenden för äldre. Bland annat har de gjort statistiska analyser av Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser för äldreomsorgen – där kommunernas äldrevård och äldreomsorg årligen bedöms på ett antal områden.

Dessutom har forskarna samlat in enkätsvar från personal, intervjuat chefer och experter samt varit ute och observerat på arbetsplatser.

Relationskompetensen är viktigast

Studien visar att kommuner som satsar mest pengar på äldrevården har i stort sett lika många nöjda äldre som de som satsar minst. Det var inte heller några större skillnader i nöjdhet mellan de kommuner som rankades lägst och de som rankades högst i Öppna jämförelser.

– Det är mycket små skillnader i andelen tillfredsställda brukare. Man fokuserar för mycket på ranking och kvalitetsundersökningar och för lite på vad som verkligen betyder något, säger Ali Kazemi.

Vad som verkligen spelar roll, visar deras forskning, är de anställdas relationskompetens.

– Relationskompetens handlar om att inge förtroende och skapa trygghet. Man stöttar och aktiverar de äldre. Man utvecklar relationer med dem som baseras på respekt, empati och intresse, förklarar Ali Kazemi.

Det är förmågor och förhållningssätt som lätt hamnar i skymundan när man pratar pengar eller jämför vård utifrån hur snabbt man reagerar på larm eller hur många äldre varje handläggare i äldreomsorgen har hand om – för att nämna två saker som jämförs i Öppna jämförelser.

Inom äldrevården pratar man för mycket om hårda värden och för lite om mjuka som spelar roll, menar Ali Kazemi.

Det som verkligen betyder något för de äldre, enligt studien, är att känna sig trygga, bli respekterade och lyssnade på som jämlikar.

Jobba med kulturen på arbetsplatsen

Relationskompetensen är oberoende av budgeten men den anställdes personlighet spelar en viss roll. Vi är ju olika när det gäller engagemang, empati och förmåga att skapa trygghet.

– Men eftersom vi inte personlighetstestar när vi rekryterar till äldrevård och äldreomsorg så handlar det mer om att jobba med den kultur vi har på arbetsplatsen, med värderingar och vad som ingår i yrkesrollen, konstaterar Ali Kazemi.

Hur förbättrar man då relationskompetensen på en arbetsplats där man jobbar med äldre?

– Man pratar om de här sakerna. Men man pratar mer om hur det ska göras och inte så mycket om vad som ska göras.

Relationskompetens handlar om att inge förtroende och skapa trygghet.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor spelar också en stor roll.

– Om det är mycket stress i jobbet och ett frånvarande ledarskap så påverkas personalens tillfredsställelse med sitt arbete. Och om man inte är nöjd med jobbet så ger man kanske inte det där lilla extra till de äldre.

Chefen behöver vara bra på att skapa relationer

En annan sak som avgör personalens förhållningssätt är hur chefen utövar sitt ledarskap.

– Vi vet att det spelar en stor roll för relationskompetensen om chefen är bra på att kommunicera och skapa relationer. Det handlar om att ge återkoppling och visa att man bryr sig om de anställda, säger Ali Kazemi.

Kan resultatet av den här forskningen användas för att hålla inne ekonomiska satsningar på äldreomsorgen? Det tror inte Ali Kazemi är någon risk. Forskningen visar bara att relationskompetensen är viktig för hur nöjda de äldre är, ingenting annat, menar han.

Verktyg och stöd

Om forskningen

Projekt
Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg: Ett skifte i fokus från vad till hur.

Projektledare
Ali Kazemi

Organisation
Högskolan i Skövde

Projekttid
2013 till 2018

5 faktorer för relationskompetens

Förbättra relationskompetensen på er arbetsplats inom äldrevården. Ett bra bemötande har vissa beståndsdelar. Här är fem faktorer att utgå ifrån.

  1. Assistans och praktisk hjälp. Till exempel att hjälpa en äldre med toalettbestyr.
  2. Individanpassning, respekt och jämlikhet. Att bemöta den äldre som en jämlike.
  3. Engagemang och värme. Till exempel att bjuda på humor och extra pynt vid middagsbordet.
  4. Inflytande, påverkan, deltagande. Till exempel att involvera de äldre i att välja aktivitet. 
  5. Stress och kroppsspråk. Att ha ett kroppsspråk som visar att man inte är stressad, och som gör att de äldre vågar be om hjälp. Att ta sig tid att sitta ner en stund med den äldre.

Källa: Stefan Tengblad, Ali Kazemi och Petri Kajonius.
Läs mer om studien i Socialmedicinsk tidskrift 2/2016

Text: Michael Nyhaga