Bemötandet viktigast. Det som verkligen betyder något för de äldre är att känna sig trygga, bli respekterade och lyssnade på som jämlikar, enligt en studie.

Foto: Maskot/TT

Bemötande - en viktig kompetens

Man hävdar ofta att äldrevården är i kris. Lösningen stavas ofta mer pengar. Men ny forskning visar att det framför allt är personalens relationskompetens som avgör hur nöjda de äldre är.

– Det finns i stort sett noll koppling mellan de äldres nöjdhet och budgeten, konstaterar Ali Kazemi, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst.

Han har tillsammans med sin forskargrupp undersökt vad som ger kvalitet i äldreomsorgen. De har studerat både hemtjänsten och särskilda boenden för äldre. Bland annat har de gjort statistiska analyser av Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser för äldreomsorgen – där kommunernas äldrevård och äldreomsorg årligen bedöms på ett antal områden.

Dessutom har forskarna samlat in enkätsvar från personal, intervjuat chefer och experter samt varit ute och observerat på arbetsplatser.

Relationskompetensen är viktigast

Studien visar att kommuner som satsar mest pengar på äldrevården har i stort sett lika många nöjda äldre som de som satsar minst. Det var inte heller några större skillnader i nöjdhet mellan de kommuner som rankades lägst och de som rankades högst i Öppna jämförelser.

– Det är mycket små skillnader i andelen tillfredsställda brukare. Man fokuserar för mycket på ranking och kvalitetsundersökningar och för lite på vad som verkligen betyder något, säger Ali Kazemi.

Vad som verkligen spelar roll, visar deras forskning, är de anställdas relationskompetens.

– Relationskompetens handlar om att inge förtroende och skapa trygghet. Man stöttar och aktiverar de äldre. Man utvecklar relationer med dem som baseras på respekt, empati och intresse, förklarar Ali Kazemi.

Det är förmågor och förhållningssätt som lätt hamnar i skymundan när man pratar pengar eller jämför vård utifrån hur snabbt man reagerar på larm eller hur många äldre varje handläggare i äldreomsorgen har hand om – för att nämna två saker som jämförs i Öppna jämförelser.

Inom äldrevården pratar man för mycket om hårda värden och för lite om mjuka som spelar roll, menar Ali Kazemi.

Det som verkligen betyder något för de äldre, enligt studien, är att känna sig trygga, bli respekterade och lyssnade på som jämlikar.

Jobba med kulturen på arbetsplatsen

Relationskompetensen är oberoende av budgeten men den anställdes personlighet spelar en viss roll. Vi är ju olika när det gäller engagemang, empati och förmåga att skapa trygghet.

– Men eftersom vi inte personlighetstestar när vi rekryterar till äldrevård och äldreomsorg så handlar det mer om att jobba med den kultur vi har på arbetsplatsen, med värderingar och vad som ingår i yrkesrollen, konstaterar Ali Kazemi.

Hur förbättrar man då relationskompetensen på en arbetsplats där man jobbar med äldre?

– Man pratar om de här sakerna. Men man pratar mer om hur det ska göras och inte så mycket om vad som ska göras.

Relationskompetens handlar om att inge förtroende och skapa trygghet.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor spelar också en stor roll.

– Om det är mycket stress i jobbet och ett frånvarande ledarskap så påverkas personalens tillfredsställelse med sitt arbete. Och om man inte är nöjd med jobbet så ger man kanske inte det där lilla extra till de äldre.

Chefen behöver vara bra på att skapa relationer

En annan sak som avgör personalens förhållningssätt är hur chefen utövar sitt ledarskap.

– Vi vet att det spelar en stor roll för relationskompetensen om chefen är bra på att kommunicera och skapa relationer. Det handlar om att ge återkoppling och visa att man bryr sig om de anställda, säger Ali Kazemi.

Kan resultatet av den här forskningen användas för att hålla inne ekonomiska satsningar på äldreomsorgen? Det tror inte Ali Kazemi är någon risk. Forskningen visar bara att relationskompetensen är viktig för hur nöjda de äldre är, ingenting annat, menar han.

Text: Michael Nyhaga, 12 november 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?