Chef och medarbetare arbetar tillsammans för att förebygga hot och våld

Eskilstuna kommun är mitt i ett stort projekt för att förebygga hot och våld. Caroline Andersson och Jessica Andersson på ekonomiskt bistånd berättar att alla arbetar tillsammans för att förebygga problemet.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

De skapar en trygg arbetsmiljö – tillsammans

Trygg arbetsmiljö – det jobbar Eskilstuna kommun med under 2021. Och det sker på alla nivåer samtidigt, från den enskilde biståndshandläggaren till politikerna i kommunstyrelsen.

– Vi fattade ett beslut: att alla medarbetare ska känna sig trygga på sina arbetsplatser. De ska inte utsättas för hot, våld, kränkande särbehandling eller trakasserier. Kommunledningen och politikerna var helt överens om att vi inte kan ha något annat än en nollvision vad gäller det.

Ulrika Emmoth, kommunstrateg på HR-avdelningen i Eskilstuna kommun, berättar om bakgrunden till det stora trygghetsprojekt som kommunen drog igång förra året.

Intern utbildning om hot och våld

En stor del av projektet har varit att ta fram och genomföra en intern utbildning, som handlar om att förebygga hot och våld. Målgruppen för utbildningen är medarbetare och chefer ute på kommunens alla enheter.

– Vi ville inte köpa in en utbildning utifrån, eftersom vi ville ha en som var anpassad efter just våra olika verksamheter. Så vi gjorde en egen.

Utbildningen är tre timmar lång och innehåller flera olika reflektionsövningar. Den består av några olika delar:

 1. En introduktion i ämnet hot och våld, och en presentation av hur situationen ser ut i nuläget.
 2. En genomgång av hur arbetsplatsens utformning påverkar risken för hot och våld.
 3. En föreläsning av en psykolog, som pratar om hur arbetsgruppen och den enskilde medarbetaren kan agera för att minska riskerna för hot och våld.

Värdefullt med bemötandeföreläsning

På kommunens avdelning för ekonomiskt bistånd har alla redan gått utbildningen. Caroline Andersson är chef på en av avdelningens enheter.

– Vi har alltid haft frågorna med oss väldigt aktivt, och den här utbildningen blev ett kvitto för oss att vi är inne på rätt spår, berättar hon.

Hon gick utbildningen tillsammans med sina medarbetare – däribland Jessica Andersson som är socialsekreterare och före detta skyddsombud. De båda uppskattade framför allt psykologens föreläsning.

– Jag tycker att det är oerhört värdefullt att få lära sig mer om bemötande; det är ju jätteviktigt, säger Jessica Andersson.

Det enda som de saknade i utbildningen var att få göra praktiska övningar – något som HR-avdelningen sedan dess har lagt till i utbildningspaketet.

– Vi har ju brandövning varje år, men det brinner ju inte jätteofta. Vi insåg att vi måste öva på detta med, säger HR-strategen Ulrika Emmoth.

Måste se det större perspektivet

Projektet stannar dock inte vid utbildningen. Kommunens HR-avdelning har också – bland mycket annat – uppdaterat rutinerna kring kränkande särbehandling och lagt extra fokus på avvikelserapportering gällande hot och våld. Dessutom har de infört en ny rutin: att chefer alltid ska ställa frågan om våld i hemmet när de gör riskbedömningar vid arbete hemifrån.

Det gäller att arbeta på alla nivåer samtidigt, säger Ulrika Emmoth.

– Det är viktigt att se det större perspektivet – inte bara lägga fokus på den enskilde medarbetaren. Det kan handla om bemanning, fysisk arbetsmiljö och så vidare.

Det är viktigt att se det större perspektivet – inte bara lägga fokus på den enskilde medarbetaren

Det går ända till den politiska nivån. HR-avdelningen rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen med kunskaper och reflektioner från arbetet mot hot och våld. Dit tar de även med sig resultat från medarbetarenkäter och sammanfattningar av avvikelserapporter som gäller hot och våld.

– Vi har satt fokus på de här frågorna nu, och skapat en tydligare bild av hur situationen ser ut. Det gör det enklare att ta med frågorna till politikerna.

Jobbar systematiskt och tillsammans

Jessica Andersson, på ekonomiskt bistånd, tycker också att det är viktigt att kommunen som arbetsgivare arbetar på flera nivåer samtidigt.

– Eskilstuna gör mycket för att inte lägga ansvaret i knäet på den enskilde medarbetaren.

Det organisatoriska arbetet pågår även inne på avdelningen. Medarbetarna är med och reviderar rutinerna om hot och våld varje år, och de följer upp tillbudsrapporteringar på enhetsmöten och arbetsplatsträffar.

En åtgärd som man har infört för att minska risken för hot och våld är utökade telefontider. Medarbetarna märkte att klienterna blev frustrerade när de inte fick komma på personliga möten nu under pandemin, och gjorde sig därför mer tillgängliga genom ökade telefontider istället.

Ett annat exempel är elektronisk biståndsansökan. Det införde man för att klienter hela tiden ska kunna veta var någonstans i processen de befinner sig.

– Transparens är ju lugnande, säger Jessica Andersson.

Nyckeln är att medarbetarna hela tiden arbetar tillsammans för att komma fram till de bästa lösningarna för en trygg arbetsmiljö.

– Jag är ju ansvarig, men jag förväntar mig att medarbetarna är delaktiga, intresserade och engagerade i de här frågorna. Det här är ingen punktinsats utan en naturlig del av verksamheten, avslutar enhetschefen Caroline Andersson.

  Text: Anna Wettergård, 13 april 2021

  Relaterade verktyg

  Senaste artiklar

  De har utvecklingssamtalen på gående fot

  Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

  “Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

  Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

  Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

  Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

  Områden

  Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

  Var vill du börja?

  Läs mer om SAM

  SAM

  Verktyg

  Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

  Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

   Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

   För bättre digital arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

   Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Prehabguiden

   Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

  Så gör andra

  Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

  Vad säger forskningen?

  Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

  Vilken ny kunskap kan ni använda?

  Arbete på distans som funkar för alla

  Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...