De skapar en trygg arbetsmiljö – tillsammans

13 april 2021 Lästid: 5 min
Chef och medarbetare arbetar tillsammans för att förebygga hot och våld
Eskilstuna kommun är mitt i ett stort projekt för att förebygga hot och våld. Caroline Andersson och Jessica Andersson på ekonomiskt bistånd berättar att alla arbetar tillsammans för att förebygga problemet.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Trygg arbetsmiljö – det jobbar Eskilstuna kommun med under 2021. Och det sker på alla nivåer samtidigt, från den enskilde biståndshandläggaren till politikerna i kommunstyrelsen.

Ulrika Emmoth– Vi fattade ett beslut: att alla medarbetare ska känna sig trygga på sina arbetsplatser. De ska inte utsättas för hot, våld, kränkande särbehandling eller trakasserier. Kommunledningen och politikerna var helt överens om att vi inte kan ha något annat än en nollvision vad gäller det.

Ulrika Emmoth, kommunstrateg på HR-avdelningen i Eskilstuna kommun, berättar om bakgrunden till det stora trygghetsprojekt som kommunen drog igång förra året.

Intern utbildning om hot och våld

En stor del av projektet har varit att ta fram och genomföra en intern utbildning, som handlar om att förebygga hot och våld. Målgruppen för utbildningen är medarbetare och chefer ute på kommunens alla enheter.

– Vi ville inte köpa in en utbildning utifrån, eftersom vi ville ha en som var anpassad efter just våra olika verksamheter. Så vi gjorde en egen.

Utbildningen är tre timmar lång och innehåller flera olika reflektionsövningar. Den består av några olika delar:

 1. En introduktion i ämnet hot och våld, och en presentation av hur situationen ser ut i nuläget.
 2. En genomgång av hur arbetsplatsens utformning påverkar risken för hot och våld.
 3. En föreläsning av en psykolog, som pratar om hur arbetsgruppen och den enskilde medarbetaren kan agera för att minska riskerna för hot och våld.

Värdefullt med bemötandeföreläsning

På kommunens avdelning för ekonomiskt bistånd har alla redan gått utbildningen. Caroline Andersson är chef på en av avdelningens enheter.

Jessica Andersson– Vi har alltid haft frågorna med oss väldigt aktivt, och den här utbildningen blev ett kvitto för oss att vi är inne på rätt spår, berättar hon.

Hon gick utbildningen tillsammans med sina medarbetare – däribland Jessica Andersson som är socialsekreterare och före detta skyddsombud. De båda uppskattade framför allt psykologens föreläsning.

– Jag tycker att det är oerhört värdefullt att få lära sig mer om bemötande; det är ju jätteviktigt, säger Jessica Andersson.

Det enda som de saknade i utbildningen var att få göra praktiska övningar – något som HR-avdelningen sedan dess har lagt till i utbildningspaketet.

– Vi har ju brandövning varje år, men det brinner ju inte jätteofta. Vi insåg att vi måste öva på detta med, säger HR-strategen Ulrika Emmoth.

Måste se det större perspektivet

Projektet stannar dock inte vid utbildningen. Kommunens HR-avdelning har också – bland mycket annat – uppdaterat rutinerna kring kränkande särbehandling och lagt extra fokus på avvikelserapportering gällande hot och våld. Dessutom har de infört en ny rutin: att chefer alltid ska ställa frågan om våld i hemmet när de gör riskbedömningar vid arbete hemifrån.

Det gäller att arbeta på alla nivåer samtidigt, säger Ulrika Emmoth.

– Det är viktigt att se det större perspektivet – inte bara lägga fokus på den enskilde medarbetaren. Det kan handla om bemanning, fysisk arbetsmiljö och så vidare.

Det är viktigt att se det större perspektivet – inte bara lägga fokus på den enskilde medarbetaren

Det går ända till den politiska nivån. HR-avdelningen rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen med kunskaper och reflektioner från arbetet mot hot och våld. Dit tar de även med sig resultat från medarbetarenkäter och sammanfattningar av avvikelserapporter som gäller hot och våld.

– Vi har satt fokus på de här frågorna nu, och skapat en tydligare bild av hur situationen ser ut. Det gör det enklare att ta med frågorna till politikerna.

Jobbar systematiskt och tillsammans

Jessica Andersson, på ekonomiskt bistånd, tycker också att det är viktigt att kommunen som arbetsgivare arbetar på flera nivåer samtidigt.

Jessica Andersson– Eskilstuna gör mycket för att inte lägga ansvaret i knäet på den enskilde medarbetaren.

Det organisatoriska arbetet pågår även inne på avdelningen. Medarbetarna är med och reviderar rutinerna om hot och våld varje år, och de följer upp tillbudsrapporteringar på enhetsmöten och arbetsplatsträffar.

En åtgärd som man har infört för att minska risken för hot och våld är utökade telefontider. Medarbetarna märkte att klienterna blev frustrerade när de inte fick komma på personliga möten nu under pandemin, och gjorde sig därför mer tillgängliga genom ökade telefontider istället.

Ett annat exempel är elektronisk biståndsansökan. Det införde man för att klienter hela tiden ska kunna veta var någonstans i processen de befinner sig.

– Transparens är ju lugnande, säger Jessica Andersson.

Nyckeln är att medarbetarna hela tiden arbetar tillsammans för att komma fram till de bästa lösningarna för en trygg arbetsmiljö.

– Jag är ju ansvarig, men jag förväntar mig att medarbetarna är delaktiga, intresserade och engagerade i de här frågorna. Det här är ingen punktinsats utan en naturlig del av verksamheten, avslutar enhetschefen Caroline Andersson.

  Eskilstunas projekt

  Under 2021 har Eskilstuna kommun satt trygg arbetsmiljö i fokus.

  De har bland annat

  • skapat nya rutiner kring kränkande särbehandling och trakasserier
  • lagt extra fokus på incidentrapportering
  • skapat en intern utbildning gällande hot och våld, som alla kommunens medarbetare kan ta del av

  Mer om utbildningarna

  • Från början utbildade HR medarbetare och chefer tillsammans. Nu har man effektiviserat så att HR bara kommer utbilda chefer, som i sin tur får utbilda sina medarbetare.
  • HR har därför spelat in alla föreläsningsdelar och gjort dem tillgängliga på intranätet.
  • Utbildningsdelarna tas fram av HR i samarbete med säkerhetssamordnare. Föreläsningar hålls också av en HR-konsult med kunskap om hot och våld, av en arbetsmiljöingenjör och en psykolog.
  • Under coronapandemin sker utbildningarna helt digitalt.

  Trygg på jobbat – här finns stöd

  Två kvinnor sitter och pratar vid sjö.Känner du dig trygg och säker på din arbetsplats? Har ni koll på risker och rutiner? Oavsett utmaningar går det att arbeta förebyggande mot hot och våld på arbetet.

  Till er hjälp finns Säkerhetsdialogen – ett verktyg som ger stöd i att förebygga på bästa sätt:

  • Få i gång dialogen genom filmer och aktiviteter
  • Hantera hot och våld inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Lär er vikten av tillbudsrapportering
  • Få vägledning vid akut händelse

  Börja utforska Säkerhetsdialogen!

  Text: Anna Wettergård