Tre kvinnor i sjukhuskläder diskuterar

Arbetsplatser som lyssnar på människors intuition, tar tillvara tyst kunskap och håller diskussionen levande har goda förutsättningar att själva lösa problem med hot och våld, säger forskaren Sofia Wikman.

Foto: Trevor Adeline / TT

Ta tillvara tyst kunskap - minska hot och våld

Många arbetsplatser försöker lösa problem med hot och våld genom att köpa in dyra externa utbildningar eller tekniska lösningar. Men det är bättre att börja inne i organisationen och hitta orsakerna till problemen, säger forskaren Sofia Wikman.

Utbildningar för hundratusentals kronor, externa konsulter och VR-glasögon som ska lära personalen att hantera hotfulla situationer. Kommuner, regioner och organisationer gör mycket för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Men gör de rätt saker?

Sofia Wikman, universitetslektor i kriminologi, tycker inte att arbetsplatser ska förlita sig på externa aktörer för att lösa problemen.

– Idag tänker många att våld ska lösas av någon externt, men jag tycker att de här sakerna ska man klara av internt. Jag tycker att hot och våld kan ses som ett symtom på att något i kärnverksamheten slirar.

Hon säger att arbetet med att utreda och förebygga hot och våld måste vara en del av en arbetsplats vanliga systematiska arbetsmiljöarbete.

– Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetsarbete är egentligen samma sak. Arbetsmiljöarbetet måste uppvärderas – det är dessutom lönsamt.

Intuition, tyst kunskap och flexibilitet

Däremot, menar Sofia Wikman, gäller det att inte fastna i checklistor. Istället måste arbetsplatser lyssna på människors intuition, ta tillvara tyst kunskap och vara flexibla i sitt säkerhetstänkande. Allt för att bryta mönster av hot och våld.

– Framgångsreceptet är att inte göra samma sak hela tiden, utan att hela tiden ställa om. Lär er av varje händelse och se till att följa upp incidentrapporter. Ge personalen feedback.

Men arbetsplatser måste också lära sig av det som har fungerat – alltså av händelser som inte har inträffat. Och det är där intuitionen kommer in.

– Sådant som inte har hänt går inte att mäta eller räkna. När man räknar får man med ganska lite, men när man använder intuition får man med ganska mycket.

Uppmuntra olikheter

För att klara av det måste olikheter på arbetsplatsen uppmuntras, så att även känsliga, intuitiva personer får utrymme.

– Vi måste se olikheter på arbetsplatsen som en styrka och en säkerhetsåtgärd. Man skapar säkerhet genom att ha och lyssna på högkänsliga personer i organisationen. De blir som kanariefåglarna i gruvan, som varnar när något känns fel.

Vi måste se olikheter på arbetsplatsen som en styrka och en säkerhetsåtgärd

Och så är det viktigt med god kommunikation.

– Håll diskussionen levande. Fika tillsammans på arbetsplatsen och prata om hur ni har det.

Diskussionen hjälper till att hela tiden förvänta sig det oväntade.

– Man får inte bli för trygg, för då slutar man vara alert. Men man ska inte gå runt och vara rädd heller. Det måste vara en balans.

Skuldbelägg inte individen

En sak som är viktig att komma ihåg är att när våld uppstår, så ligger problemet inte hos den individ som blir drabbad av våldet. Det är lätt att man hamnar i att skuldbelägga offret, och tycka att man ska lösa situationen genom att låta personalen gå utbildningar i hur man borde hantera liknande situationer i framtiden.

– I vissa branscher där man skär ner på personalen ser man en ökning av hot och våld. Så köper man in kurser i hur man bemöter våld istället för att lösa det faktiska problemet. Då lägger man skulden hos individen, trots att de inte har fått rätt förutsättningar för att hantera situationen.

Istället bör man göra riskbedömningar utifrån hur verksamheten är organiserad.

– Har riskerna med organisationen att göra? Har personalen förutsättningar för att ge rätt bemötande?

Se till att ni har sådant som information, stöd, kunskap och kommunikation på plats

Genom att granska organisationen kan man förebygga många problem.

– Se till att ni har sådant som information, stöd, kunskap och kommunikation på plats. Testa någon av de gratiskurser som finns. Om ni gör det så har ni bra förutsättningar för att förebygga hot och våld på egen hand.

Fotot på Sofia Wikman är taget av Olivia Age.

Text: Anna Wettergård, 16 november 2020

Senaste artiklar

Stötta riskgrupper – få en friskare arbetsplats

Det går att minska sjukfrånvaron i en organisation genom att tidigt fånga upp både medarbetare och arbetsplatser i riskzonen. Nu finns en metod, utvecklad av SKR, för att jobba systematiskt…

Tidiga insatser ger friskare medarbetare

Individuell hälsosupport och ett ambitiöst chefsstöd. Det är två tidiga insatser som har hjälpt Botkyrka kommun att få ner sjukfrånvaron bland de anställda – med 7000 dagar. För några år…

Fem tips från en uppskattad enhetschef

Enhetschefer är en yrkesgrupp som på många sätt bär upp verksamheten. En uppskattad enhetschef är Anna-Maria Bonskog, som leder den kommunala hemsjukvården och rehabiliteringen i Färgelanda. Det gör hon så…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?