Våra vänners verktyg

Hot på jobbet

Färre incidenter med rätt kunskap

Illustration

Arbeta förebyggande mot hot och våld

Det bästa sättet att skapa en lugn arbetsplats med trygga medarbetare är att arbeta förebyggande för att undvika hot och våld.

Med kunskap, god ansvarsfördelning och rutiner kan man minska antalet incidenter och förbättra uppföljande åtgärder och bearbetning.

  • Med böcker, filmer, formulär och checklistor får ni verktygen som hjälper er till en lugnare och tryggare arbetsplats.
  • Verktyget ger medarbetarna goda förutsättningar för att förebygga, hantera, bearbeta hotfulla situationer.
  • Genom att ta lärdom av tidigare incidenter kan framtida situationer förebyggas och förhindras.
Frågetecken

Fakta om verktyget

Hot på jobbet är en webbplats och en handbok som syftar till att motverka hot och våld på arbetsplatsen. Partsrådet/Satsa friskt har utvecklat webbplatsen och Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett ut handboken.

Relaterade verktyg

Relaterade artiklar