Vad är ledarskap?

1 juni 2012 Lästid: 2 min

Att vara ledare och chef i en kommun eller region innebär många utmaningar. Då räcker det inte alltid att vara erfaren och kunna sitt område. För ett bra ledarskap behövs också rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

En man sitter vid en dator, bredvid honom står en kvinna i orange skjorta och pekar mot skärmen.
Ledarskap handlar både om den individuella förmågan och erfarenheten, och om de organisatoriska förutsättningarna för att vara en bra chef. Det visar bland annat forskningsprojektet Chefios.

Foto: Scandinav / TT

Ledarskap är något som sker i relation till andra. Det finns olika syn på hur ledarskap bör utövas. En undersökning hos organisationen Ledarna beskriver skandinaviskt ledarskap som:

  • en hög grad av involvering av medarbetaren i beslutsprocessen
  • ett kort avstånd mellan ledare och medarbetare
  • stort utrymme för medarbetare att ta egna initiativ och vara självständiga

Ledarskap och chefskap olika saker

Att vara chef är en yrkesroll. Chefskapet är en formell position som man blir utnämnd till.

Möjligheten att vara en bra ledare och chef handlar om mer än chefens individuella egenskaper. En chef behöver goda organisatoriska förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det visar forskning om ledarskap i kommuner, landsting och regioner.

Forskare i forskningsprojektet Chefios undersökte och utvecklade chefers förutsättningar i 28 olika förvaltningar i kommuner och landsting (numera regioner) i Västsverige under åren 2008 till 2014.

Förutsättningarna påverkar mest

Chefios visade att förutsättningarna för en chef att göra ett bra jobb påverkades av bland annat:

  • Antal medarbetare per chef
  • Om verksamheten är utspridd eller geografiskt sammanhållen
  • Tillgången till administrativt stöd och expertstöd av olika slag
  • Uppdragsdialog med närmsta chef

Forskningsprojektet visade också att resurserna och förutsättningarna för chefer ofta var mycket ojämnt fördelade mellan de kvinnodominerade och de mansdominerade förvaltningarna.

Läs mer om Chefios och resultaten från forskningsprojektet i artikeln 5 steg till bättre förutsättningar för chefer.

Suntarbetsliv har utvecklat Chefoskopet, ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Gå in och se om det kan vara något för din organisation!

Läs mer: Så skapar ni ett konstruktivt ledarskap

Läs mer: Fortbilda era chefer – så gör ni en plan

 

Artiklar: Forskning

Det här är Chefoskopet

  • Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.
  • Det är tänkt att användas i ledningsgrupper, med stöd av en processledare

Text: Åsa Hammar