Våra vänners verktyg

Chefens arbetsmiljö

Undersök med stöd av checklista

Illustration

Checklista med fokus på chefens arbetsmiljö

Checklistan ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka chefens egna arbetsmiljö.

Checklistan har flera användningsområden. Du kan till exempel använda den som:

  • Underlag vid utvecklings- och medarbetarsamtal
  • Underlag för dialog i samverkansgrupp eller skyddskommitté
  • Underlag för kartläggning av chefers förutsättningar i en verksamhet
  • Underlag för handlingsplaner för att förbättra förutsättningarna för första linjens chef i den egna verksamheten

Checklistan innehåller 25 frågor som utgår till stor del från föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Några exempel är:

  • Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och alltför hög belastning?
  • Får chefen tillräckligt stöd med administrativa arbetsuppgifter för att klara uppdraget?
  • Genomförs regelbundna möten med närmast överordnad chef?
  • Upplever cheferna att de har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter?

Arbeta gärna partsgemensamt med checklistan för att tillsammans undersöka chefens arbetsmiljö.

Frågetecken

Fakta om checklistan

Checklistan är framtagen av arbetsmiljöexperter på Sveriges Kommuner och Regioner. Förutom OSA-föreskrifterna har inspiration hämtats till checklistan från forskningsprojektet Chefios, som tagit fram mycket kunskap om chefers förutsättningar i offentlig sektor.

Relaterade verktyg

Relaterade artiklar