Elin Broling, en ung tandsköterska, torkar av en undersökningslampa i ett undersökningsrum för tandvård.

Tandsköterskan Elin Broling på Folktandvården i Örebro rengör en lampa i undersökningsrummet. Nu tar hennes arbetsgivare hjälp av Suntarbetslivs resursteam för att sänka sjukfrånvaron i organisationen.

Foto: Pavel Koubek/Icon Photography

Så kommer de igång med friskfaktorer

Inom Folktandvården i Sverige finns en lång tradition av att arbeta förebyggande för en god tandhälsa. Nu satsar Folktandvården i Region Örebro län på att arbeta främjande även med arbetsmiljön. Alla chefer är med i en kraftsamling tillsammans med Suntarbetslivs resursteam.

Det var i början av hösten 2020 och mitt i pandemin när ledningen för Folktandvården i Region Örebro län valde att ta stöd av Suntarbetslivs resursteam. De hade redan tidigare anammat Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och blev intresserade av möjligheten att få stöd från resursteamet. Det berättar Ida Elgström Danielsson, HR-konsult för Folktandvården och deras processledare i samarbetet.

– Målsättningen är att få en organisation med friskare medarbetare. För att få det vill vi förbättra arbetsmiljön ytterligare, säger Ida Elgström Danielsson.

Folktandvården består av flera delar, bland annat 21 tandvårdskliniker, 8 specialisttandvårdskliniker, kundcenter och ledningskansli. Sammanlagt arbetar omkring 600 personer i organisationen, och de är en av de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro i regionen. Nu vill arbetsgivaren ta reda på mer om hur de kan vända den situationen.

– Vi funderar över om den strikta tidsstyrningen vi har kan vara orsak till vår höga sjukfrånvaro, men vi vet inte säkert. I Suntarbetslivs resursteam såg vi möjligheten att få extern hjälp att se sådant som vi själva inte ser, säger Ida Elgström Danielsson.

Börjar arbeta med friskfaktorer

Framför allt syftar satsningen till att börja arbeta med så kallade friskfaktorer. Nu ska de ringa in vad som redan fungerar bra och stärka det. Men också identifiera vad som behöver förbättras, för att ta itu med det.

Det arbetet inleds med en rad så kallade friskfaktorworkshoppar som drar igång i slutet av augusti 2021. Då ska Folktandvårdens samtliga chefer, ungefär 35 personer, undersöka arbetsmiljön med hjälp av resursteamets metodik. Cheferna får också lära sig mer om hur de själva kan skapa förbättringar genom förändringar av egna beteenden. Det kan exempelvis handla om att vara mer närvarande som chef och att ge feedback på ett bra sätt.

Det är roligt att vi ska stärka det friska istället för att bara se till det som är sjukt.

Workshopparna sker digitalt och pågår under hela hösten 2021.

Baserat på workshopparna ska projektets styrgrupp sedan prioritera två friskfaktorer som Folktandvårdens medarbetare och chefer gemensamt ska stärka för att få en friskare arbetsplats.

Sker i samverkan

Arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan, och i de här workshopparna är huvudskyddsombud och chefer med. Cheferna ska sedan fortsätta förändringsarbetet tillsammans med skyddsombud på klinikerna i Folktandvården. Arbetet med friskfaktorer kommer också att diskuteras i förvaltningens samverkansforum.

– Skyddsombuden får en framträdande roll på klinikerna och är en suverän part att kroka arm med där i arbetet för friska arbetsplatser, säger Ida Elgström Danielsson.

Även i arbetsgruppen för satsningen finns ett huvudskyddsombud med. Det är tandsköterskan Petra Strömgren Fredin.

Hon har jobbat många år på Folktandvården i Nora, men arbetar numera fackligt på heltid i rollen som vice ordförande för Visions avdelning i regionen.

Satsningen på friskfaktorer är givande, menar hon.

Det är roligt att vi ska stärka det friska istället för att bara se till det som är sjukt. Man hänger lätt upp sig på varför många är sjuka och att vi har det tufft. Men nu kan vi försöka få in det positiva och tänka på hur vi kan försöka lösa situationen tillsammans och med de resurser vi har. Vi vill ju sänka sjuktalen, säger Petra Strömgren Fredin.

Väl förankrad satsning

Från Suntarbetslivs håll kommer två verksamhetsutvecklare. Sådant är upplägget för alla uppdrag som resursteamet tar sig an. Ann-Charlotte Laurell är en av dem.

Folktandvården i den här regionen investerar i arbetsmiljön och vill ha en hållbar personalstyrka, konstaterar hon.

Nästan ett år har gått sedan de inledande kontakterna togs mellan Folktandvården och Suntarbetslivs resursteam. Pandemin finns där att parera, men det tar också tid att skapa en organisation för en satsning av det här slaget. Den strategiska nivån i förvaltningen har under det första året lärt sig om friskfaktorerna så att de bottnar i kunskapen själva nu när det är chefernas tur att vara aktiva.

– Satsningen är mycket väl förankrad i förvaltningen. De har tagit ett ägarskap och kavlar upp ärmarna. Det märks att de inte ser detta som en quick-fix, säger Ann-Charlotte Laurell.Porträtt på Ann-Charlotte Laurell

Regionens processledare Ida Elgström Danielsson är förväntansfull inför resultatet på sikt.

– Vi går in med hull och hår och jobbar för att detta ska ge de effekter som vi hoppas på.

Text: Anna Norrby, 24 augusti 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...