Det här håller tandvårdens anställda friska

18 maj 2021 Lästid: 3 min
Två kvinnor i munskydd och vårdkläder lutar sig ner över betraktaren som verkar sitta i en tandläkarstol.
Bra sömn och frihet från smärta - två faktorer för att hålla sig frisk för tandvårdens anställda. Både sömn och smärta kan påverkas av hur arbetet organiseras, konstaterar forskarna i en ny studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

Vad håller anställda i tandvården friska? Det handlar bland annat om att se till att sömnen fungerar och att de anställda inte får ont i nacken. Och det går att organisera arbetet för att undvika det, visar en ny studie.

Vad håller anställda i tandvården friska? Det handlar om att se till sömnen fungerar och att de anställda inte får nackvärk, bland annat. Och det går att organisera arbetet för att undvika det, visar en ny studie.

Att arbeta med tandvård kan på många sätt vara krävande. Det är buller och vibrationer. Arbetet kräver precision och koncentration och utförs ofta utifrån belastande arbetsställningar. Dessutom arbetar man med vård av människor, vilket kan vara stressande.

Forskarna bakom studien ville se hur man kan förbättra hälsan i tandvården genom att undersöka vad som håller medarbetarna friska, inte vad som gör dem sjuka.

De följde drygt 160 tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister under tre år. Deltagarna besvarade enkäter vid två tillfällen. Enkäterna innehöll frågor som mätte bland annat hälsa, sjukfrånvaro och faktorer på arbetsplatsen.

Utifrån svaren delade forskarna in de tandvårdsanställda i tre grupper. Den största gruppen på 66 personer hade varken sjukfrånvaro eller sjuknärvaro (det vill säga arbetade fast de borde vara sjukskrivna, vilket kan leda till sjukskrivningar). Det var den friskaste gruppen. Sedan fanns en ganska frisk grupp och en som hade både mycket sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Sov bra och inte så trötta

Det som framför allt skilde ut gruppen med minst sjukskrivning var några personliga faktorer. De hade bättre fysisk och mental hälsa, bra arbetsförmåga, inga nacksmärtor, sov bra på nätterna och var inte så trötta vid arbetsdagens slut.

Men de friska medarbetarna i studien upplevde också ledarskapet på arbetsplatsen som bättre än de som var mer sjukskrivna.

Tidigare studier har visat att bland annat känslan av arbetsengagemang och tillfredsställelse med jobbet är några nycklar till hälsa hos tandläkare. Den aktuella studien bidrar med ytterligare bitar i pusslet över vad som håller tandvårdspersonal friska. Pusselbitar där det personliga och organisatoriska hänger ihop.

Porträtt av Charlotte Wåhlin.– Nu behöver vi gå vidare till studier där vi testar olika insatser och arbetsplatsåtgärder för anställda i tandvården, säger forskaren Charlotte Wåhlin, ansvarig för studien.

Bra med variation

Förändringar på arbetsplatsen som gynnar anställdas sömn och minskar nackont och trötthet kan leda till färre sjukskrivningar enligt forskarna bakom studien.

Sömn och värk påverkas av hur arbetet organiseras. Det kan handla om att arbetsgivaren frågar sig hur många patienter medarbetarna behöver ta hand om på en dag. Eller att arbetsgivaren undersöker hur tandvårdsanställda kan få mer varierade arbetsuppgifter.

– En tandläkare kanske inte behöver ha tre rotfyllningar på raken, säger Charlotte Wåhlin.

Arbetsgivaren kan också stötta medarbetarnas hälsa, enligt Charlotte Wåhlin, genom att exempelvis satsa på träning eller på att utveckla ledarskapet.

Även när många friskfaktorer redan finns på en arbetsplats är det viktigt att hålla i det grundläggande systematiska arbetsmiljöarbetet, menar Charlotte Wåhlin. Arbetsgivaren behöver till exempel se till att det görs regelbundna riskbedömningar och även förstå att stress och belastning hänger ihop.

– Det är viktigt att värdera den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön tillsammans, säger hon.

Om studien

Projekt
Work and health characteristics of oral health providers who stay healthy at work – a prospective study in public dentistry

Forskare
Charlotte Wåhlin, Ulrika Lindmark, Petra Wagman, Venerina Johnston  och Bo Rolander

Institution
Arbets- och miljömedicin i Linköping och Linköpings Universitet

Finansiering
Studien ingår i forskningsprojektet Dental Organisations in Transition, DOiT, som fått stöd från FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige.

Tidsperiod
Studien påbörjades 2012 och publicerades 2021.

Här kan du läsa studien.

8 faktorer som håller din arbetsplats frisk

Vad är det som gör att en del verksamheter har lägre sjukfrånvaro än andra? Det här en grupp forskare undersökt i andra forskningsprojekt än det som skildras i artikeln ovan. De hittade åtta viktiga friskfaktorer:

  • Rättvis och transparent organisation
  • Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  • Delaktighet och inflytande
  • Kommunikation och återkoppling
  • Prioritering av arbetsuppgifter
  • Kompetensutveckling hela arbetslivet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
  • Tidiga insatser och arbetsanpassning

Läs mer i Suntarbetslivs artikel Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Text: Michael Nyhaga