Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Planera framåt och följ upp

I dialogen under arbetet med verktyget kommer förslag på lösningar och hur de kan användas i er vardag. Att redan vid beslutet om att jobba med Vård i annans hem planera för hur ni ska följa upp era beslut ökar chanserna att alla deltar aktivt och ser nyttan med övningarna.

Till varje övning finns kompletterande material att fortsätta arbeta med när huvudövningarna är avklarade. När alla medarbetare använder sina arbetsböcker och deltar aktivt blir det lättare att genomföra förändringar som rör alla delar i arbetet hemma hos brukare. Hitta ert sätt att låta resultatet av övningarna bli en naturlig del av arbetsvardagen.

Fortsätt gärna att samlas för samtal då och då eller upprepa övningarna efter ett år. Det är spännande att mäta vad som faktiskt händer i gruppen, hur ni uppfattar varandra och det arbete ni utför. Det ger ett värdefullt underlag att reflektera över och jobba vidare med.
Här är exempel på frågor i uppföljningsarbetet.

  • Vilket är ditt spontana omdöme om Vård i annans hem?
  • Upplevde du övningarna som meningsfulla och relevanta för verksamheten?
  • Vilka förväntningar hade du på arbetet med dialogverktyget? Har dessa uppnåtts? I så fall hur? Om inte, vad beror det på?
  • Vilka behov av utveckling har ni skrivit upp på summeringsdukarna? Hur planerar ni att gå tillväga för att lyckas med detta?
  • Hur går ni vidare med utvecklingsarbetet?
  • Tror du att din arbetsgrupp kommer att ha nytta av att ha arbetat med verktyget? Om ja, på vilket sätt?
  • Upplevde du att arbetet med dialogverktyget var prioriterat och hade stöd från alla nivåer i organisationen?
  • Övriga reflektioner kring arbetet med dialogverktyget