Tidiga insatser mot sjukskrivning lönar sig

22 februari 2022 Lästid: 3 min
man i blå t-shirt ser med medkänsla på en kvinna intill sig
Psykisk ohälsa är vanligt, och det gäller för chefen att tidigt fånga upp den som mår dåligt. Problemlösande samtal är ett av de stöd som har visat sig ge bra effekt, visar forskning.

Foto: Maskot / Johnér

Det finns stora vinster med att agera innan stressade medarbetare blir sjukskrivna. Det blev tydligt under ett webbinarium som Afa Försäkring höll 16 februari. Men det behövs insatser både för arbetsplatsen och medarbetaren. Och det gäller att se tecknen i tid.

Emil Askestad, analytiker på Afa Försäkring, har räknat på arbetsgivarnas kostnader för sjukskrivna medarbetare. Han har använt lönestatistik och Försäkringskassans tjänst för att beräkna kostnaderna.

emil askestad, analytiker på Afa Försäkring– Exempelvis kostar en sjukskrivning i 180 dagar arbetsgivaren 130 382 kronor för en kommunalt anställd undersköterska, säger han.

En sjukskriven person kostar dessutom i snitt 100 000 kronor i produktionsförlust. Till det kommer kostnader för bland annat rehabiliteringsåtgärder. Det visar en studie från Linköpings universitet från 2021.

Den allra vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar är psykisk ohälsa. Det står för nästan hälften av sjukskrivningarna, enligt Försäkringskassan. Stressreaktion är en av de vanligaste diagnoserna. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är också längre än sjukskrivningar av andra orsaker.

Det finns alltså uppenbara ekonomiska argument för att förhindra att medarbetare blir sjukskrivna. Arbetsgivare kan söka ekonomiskt stöd från Afa Försäkring och Försäkringskassan till förebyggande insatser åt medarbetare som inte mår bra. Insatserna kan handla om exempelvis psykologsamtal och kurser i stresshantering.

Beteenden att hålla koll på

Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd går oftast till beroendebehandling och samtal med psykolog eller psykoterapeut, enligt en färsk utvärdering av stödet.

Hur kan man då veta om en medarbetare riskerar att bli sjukskriven på grund av psykiska problem? Det gäller ju att se det om man ska kunna stötta och förhindra sjukskrivning.

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, tog under webbinariet upp några tecken som chefer kan hålla utkik efter:

 • Mycket övertid
 • Lite sjukfrånvaro
 • Sömnbesvär
 • Aggressivitet
 • Medarbetaren deltar inte på fikaraster

När den närmaste chefen ser tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa så är det dags att agera. Då bör chefen ta upp signalerna med medarbetaren och se vilka förändringar man kan göra på jobbet.

Förändra även på arbetsplatsen

Gunnar BergströmMen det räcker inte, menar Gunnar Bergström, med exempelvis psykologsamtal för medarbetare som riskerar sjukskrivning för psykiska besvär. Man behöver se vad man kan förändra på arbetsplatsen.

– Det låter kanske självklart, men det har inte alltid varit det, säger han.

Insatser när medarbetare riskerar sjukskrivning får bra resultat. Särskilt när de även inkluderar arbetet. I en forskningsstudie har Gunnar Bergström med flera forskare undersökt problemlösande samtal med medarbetare, chef och företagshälsa och sett att de har god effekt för personer med psykisk ohälsa.

Stresshantering och psykologsamtal verkar också vara effektiva. Afa Försäkrings forskningsrapport om deras rehabiliteringsstöd visar att närmare tre fjärdedelar av dem som fick ett sådant stöd kom tillbaka i arbete. De skickade ut en enkät till arbetsgivare direkt efter över 800 rehabiliteringsinsatser.

Läs mer om rehabstödet från Afa Försäkring i Suntarbetslivs artikel Förebygg sjukskrivningar med rehabstöd

Så kan ni förebygga mot psykisk ohälsa

Här hittar du Afa Försäkrings rapport Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder under åren 2015 – 2020

Här kan du läsa om Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd till arbetsgivare

Så kan ni förebygga psykisk ohälsa

På organisationsnivå

 

För arbetsgruppen

 • Chefen behöver vara uppmärksam på tidiga signaler om psykisk ohälsa hos medarbetarna. Det kan också behövas handlingsplaner och särskilda åtgärder för en arbetsgrupp.
 • Om det är stigmatiserande och inte accepterat i arbetsgruppen att ha psykiska besvär så försvåras det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Det är en fråga som chefen kan behöva ta tag i.

 

För individen

 • Använd problemlösande samtal, där chefen och medarbetaren tillsammans med företagshälsan gör handlingsplaner för hur de kan lösa problem för medarbetaren på jobbet.

Ta hjälp av Prehabguiden

En illustration av två orangea figurer. Den enda håller sig för hjärtat och den andra håller den första på axeln och sträcker fram ett nytt hjärta.Har du som chef eller skyddsombud någon medarbetare du oroar dig för? Behöver du stöd för ett samtal med personen?  Prehabguiden ger bland annat stöd i att:

 • upptäcka tidiga signaler
 • hålla ett samtal med medarbetaren
 • genomföra arbetsanpassningar

Utforska stödet mer i Prehabguiden! 

Text: Michael Nyhaga