två kvinnor sitter och pratar i en soffa.

Ge stöd i tid om någon på arbetsplatsen inte mår bra - på så sätt kan ni förebygga risken för långtidssjukskrivning. Afa Försäkring kan ersätta en del av kostnaden för rehabiliteringen.

Foto: Cecilia Möller / Johnér

Förebygg sjukskrivningar med rehabstöd

Det går ofta att förebygga en sjukskrivning genom stresshantering och annat individuellt stöd. Arbetsgivare kan söka ekonomiskt stöd för det hos Afa Försäkring. Ett sådant stöd kan behövas särskilt mycket nu, när många anställda är uttröttade eller påverkade på annat sätt efter pandemin.

Rehabiliteringsstödet från Afa Försäkring kan användas för att hjälpa sjukskrivna tillbaka till jobbet igen. Men oftast handlar det om förebyggande insatser för att den anställde ska behålla sin arbetsförmåga och vara kvar i arbete.

Och det lönar sig att satsa på förebyggande åtgärder, visar forskning.

sebastian envall, handläggare om rehabstöd på Afa Försäkring– Arbetsgivaren slipper ökade lönekostnader, kostnader för vikarier och rekrytering med mera, säger Sebastian Envall, handläggare för rehabiliteringsstödet på Afa Försäkring.

En arbetsgivare med en medarbetare som inte mår bra kan lämna in en ansökan till Afa Försäkring. Arbetsgivaren kan få ersättning för upp till hälften av kostnaderna för rehabiliteringsinsatserna.

Det här kan ni få stöd för:

  • samtalsterapi hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut
  • beroendevård och missbruksbehandling
  • utbildning i att hantera stress och ändra livsstil, till exempel sömnkurser
  • omskolning
  • hjälp att hantera fysiska besvär som exempelvis smärta

Nya rehabiliteringsorsaker under pandemin

I samband med pandemin har en ny typ av ansökningar om rehabiliteringsstöd kommit in till Afa Försäkring.

De kan handla om exempelvis en undersköterska som blivit så rädd att bli smittad av coronaviruset att han behöver hantera sin ångest för att gå till jobbet. Eller en sjuksköterska i intensivvården som blivit så traumatiserad av många svårt sjuka patienter att hon behöver samtalsstöd för att orka fortsätta jobba. Eller en anställd på en kommunal löneavdelning som känner social oro inför att komma tillbaka till arbetsplatsen efter att ha arbetat hemma länge.

Jag tror vi kommer att få in fler ansökningar nu.

– Jag tror att vi kommer få in fler ansökningar nu när folk kommer tillbaka till jobbet. När man jobbar hemma ser ju inte arbetsgivaren på samma sätt om man mår dåligt, säger Sebastian Envall.

En arbetsgivare kan få stöd för exempelvis stresshantering till en hel arbetsgrupp, om varje anställd i gruppen behöver det. Men då behöver en ansökan lämnas in för var och en i gruppen eftersom rätten till ersättning bedöms individuellt.

Medarbetaren behöver samtycka till ansökan

Arbetsgivare som söker rehabiliteringsstödet behöver skicka in en samtyckesblankett som är undertecknad av medarbetaren och arbetsgivaren. Afa Försäkring behöver också få in en beskrivning av hur många psykologsamtal det handlar om, vem som ger dem och vad det kostar. Den som utför samtalen kan vara exempelvis psykologer eller psykoterapeuter på företagshälsan. Det krävs inget läkarintyg.

– Dessutom behöver vi veta varför personen behöver rehabilitering och vad man vill få ut av den, säger Sebastian Envall.

Det går bra att göra en ansökan i förväg och komplettera med underlag från det behandlande företaget senare. Ansökan ska komma in senast ett halvår efter rehabiliteringen påbörjats. Behandlingen behöver inte heller vara avslutad.

De flesta ansökningar om rehabiliteringsstöd från kommuner och regioner beviljas.

Del av ett större förebyggande arbete

Sebastian Envall betonar att det individuella rehabiliteringsstödet är en del av ett större förebyggande arbete på arbetsplatsen.

– Det viktigaste är att få till bra rutiner för det förebyggande och rehabiliterande arbetet. De kommuner och regioner som har bra rutiner för det kommer också in med flest ansökningar om rehabiliteringsstöd till oss, säger han.

Afa Försäkring ger inte rehabiliteringsstöd för medicinsk behandling, tekniska hjälpmedel eller utredningar.

Rehabiliteringsstöd är en del av den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL för kommuner och regioner. Stödet kan sökas för alla som varit anställda i minst 90 dagar.

Inlägg taggat med:

Ekonomi
Rehabilitering
Sjukfrånvaro
Text: Michael Nyhaga, 11 oktober 2021