Prata om hur ni mår – att skapa en öppenhet om psykisk ohälsa är viktigt för att folk ska må bra på jobbet. Lika viktigt är det för chefer att hålla igång ett öppet samtal om själva arbetsmiljön.

Foto: Maskot / TT

Så kan fler må bra på jobbet – 7 råd till chefer

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till sjukfrånvaro. Men det finns effektiva sätt att förebygga att medarbetare mår psykiskt dåligt. En färsk rapport från Folkhälsomyndigheten går igenom vad som fungerar enligt forskning.

Psykisk ohälsa leder till långa och kostsamma sjukskrivningar. Men hur kan man som arbetsgivare förebygga att medarbetare mår psykiskt dåligt?

En ny forskningsöversikt går igenom vilka insatser på arbetsplatsen som fungerar mot sådant som depression, ångest, stress och sömnproblem. Det är första gången en sådan görs i Sverige.

Porträtt på Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.– Det har varit så känsligt att prata om psykisk ohälsa. Men vi har blivit mer öppna och det forskas allt mer på området, säger Gunnel Hensing, professor i socialmedicin och huvudförfattare till rapporten.

Undersökt 44 projekt

Rapportförfattarna – Malin Axelsson, docent i vårdvetenskap vid Malmö universitet, och Maria Boström, forskare i socialmedicin, har också varit med och skrivit rapporten – har tittat på 44 forskningsprojekt som prövat eller undersökt förebyggande insatser mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Det var både insatser för organisationen och insatser som riktar sig till medarbetarna. I 33 av projekten hade insatserna en tydlig effekt.

Organisationsförändringar som förebyggde psykisk ohälsa var bland annat

 • kortare arbetstid med bibehållen lön
 • ökad delaktighet
 • gruppdiskussioner om arbetsmiljön

Flera framgångsrika projekt gällde just arbetsmiljödiskussioner som ledde till handlingsplaner.

Effektiva förebyggande insatser till medarbetarna var bland annat stresshantering, mindfulness och karriärutveckling.

Fokusera på organisationen

Det finns goda skäl att göra de förebyggande insatserna mot psykisk ohälsa på organisationsnivå.

– Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att göra insatserna där. Då får man en mer långsiktig och hållbar förändring än om man riktar sig till medarbetarna, säger Gunnel Hensing.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att göra insatser på organisationsnivå.

Eftersom medarbetare hela tiden slutar på en arbetsplats behöver insatserna till dem ständigt upprepas. Men förändringar i organisationen finns alltid kvar och kommer alla till godo.

Förändringar i organisationen är också bättre eftersom många tycker det är känsligt med psykisk ohälsa. Åtgärderna är så allmänna att de inte kopplas till enskilda personer och ingen behöver pekas ut.

Många insatser ändå för individen

En utvärdering av arbetsmiljöinsatser i Västra Götalandsregionen år 2020 visade att nästan alla arbetsmiljöproblem hade med organisationen att göra. Ändå riktades de flesta åtgärderna mot medarbetarna.

– Jag tror att man tycker det är enklare att göra insatser för dem som redan fått problem. Det kan vara svårt att se kopplingen mellan förebyggande insatser som riktar sig till alla och en effekt på hälsan, säger Gunnel Hensing.

Och även om man ser en förbättring på gruppnivå så kan det fortfarande finnas enskilda anställda som mår dåligt.

Trots att det kan kännas svårt att göra något åt psykisk ohälsa på arbetsplatsen – för att det är känsligt och för att det kan vara svårt att se kopplingen mellan åtgärder och effekt – så talar sjukskrivningsstatistiken sitt tydliga språk. Det är viktigt att försöka.

I rapporten finns åtta exempel på insatser man kan göra inom organisationen som förebygger psykisk ohälsa och tjugofyra exempel på effektiva insatser till individer.

–  Där kan man hitta något som passar ens arbetsplats. Gå in där och läs! Rapporten är en inspirationskälla för den som vill motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen, säger Gunnel Hensing.

Text: Michael Nyhaga, 31 augusti 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...