Resursteamet utvecklar sitt arbete med friskfaktorer

14 juni 2022 Lästid: 5 min
Händer och post-it-lappar - bild från Suntarbetsliv
Att arbeta med friskfaktorer på sin arbetsplats är ett sätt att satsa på det som fungerar bra, och utveckla det. Nu kan fler kommuner, regioner och kommunala företag få stöd från Suntarbetsliv för det arbetet.

Foto: Kristofer Samuelsson / Suntarbetsliv

Suntarbetslivs Resursteam får ekonomisk finansiering från Afa Försäkring för att fortsätta stötta kommuner, regioner och kommunala företag att stärka sina friskfaktorer. Nu ska stödet bli mer effektivt, så att fler kan få hjälp.

Suntarbetslivs Resursteam har i fem år arbetat med att stärka friskfaktorerna på både stora och små arbetsplatser. Friskfaktorerna är de faktorer som kännetecknar organisationer med låg sjukfrånvaro – som exempelvis delaktighet och inflytande, eller kommunikation och återkoppling.

Nu har 75 miljoner kronor i finansiering beviljats för ytterligare fyra år. Den 1 juni fattade Afa Försäkrings styrelse beslut om att finansiera ett nytt projekt. Startdatum för den nya projekttiden är den 1 april 2023.

Fredrik karlsson Linna, chef för Suntarbetslivs Resursteam– Formen för stödet kommer att förändras. Vi ska ta kunskaper, metoder och processer från de första åren. Med hjälp av Suntarbetslivs resurser ska vi sprida det utåt med full kraft, säger Fredrik Karlsson Linna, chef för resursteamet.

Satsning på friskfaktorer

Det här är ett sätt att bidra till den nya avsiktsförklaring som parterna på arbetsmarknaden kommit överens om. Där är en av tre stora satsningar att sprida kunskap om friskfaktorer.

– Vi behöver bli mer effektiva. Under den första projektperioden har vi nått 43 000 medarbetare. Men det finns 1,3 miljoner anställda i välfärdssektorn. Vårt stöd är efterfrågat och för oss innebär förändringarna att vi kan tacka ja till fler.

Förändringarna innebär att vi kan tacka ja till fler.

Han konstaterar att förutsättningarna för att arbeta med friskfaktorer kan se väldigt olika ut i olika organisationer. Resursteamet behöver framöver anpassa insatserna efter det.

Digitala verktyg

– Större organisationer där det finns en stor hr-avdelning kan i högre grad själva arbeta med sina friskfaktorer, med ett visst kunskapslyft och med hjälp av digitala verktyg. Men mindre kommuner som inte har de resurserna behöver ett personligt stöd från våra verksamhetsutvecklare. Vi kommer att kunna erbjuda det också.

Stödet har hittills inneburit att verksamhetsutvecklare från resursteamet kommit ut till arbetsplatserna. Under ungefär ett halvår har de hållit workshops där man har jobbat med en eller två friskfaktorer. Därefter har kommunerna själva kunnat fortsätta arbeta med sina friskfaktorer.

Nu kommer istället interna processledare, som regel hr-strateger, att utbildas. De ska sedan driva arbetet med friskfaktorer i sina respektive kommuner, regioner eller kommunala företag. Resursteamet stödjer deras arbete digitalt.

– Vi kommer att ta fram ett digitalt verktyg som ska ge kunskap om vad som utgör en frisk arbetsplats. Verktyget ska också ge stöd till analys av friskfaktorerna på arbetsplatsen. När man arbetar med friskfaktorerna ska man dessutom kunna följa hur de utvecklas över tid, berättar Fredrik Karlsson Linna.

Hjälp till självhjälp

Suntarbetslivs övriga verktyg kommer också att användas i arbetet med friskfaktorerna – Bättre möten kan till exempel bidra till att stärka friskfaktorn kommunikation och återkoppling.

Den som framöver lämnar in en ansökan om stöd, kommer att få det förändrade stödet. Det innebär mer hjälp till självhjälp även i de kommuner som får stöd av verksamhetsutvecklare.

Eva Fagerberg, Offentliganställdas förhandlingsråd, som sitter i Suntarbetslivs styrelse, gläds åt beskedet om ny finansiering. Resursteamet har en central roll i att uppfylla parternas avsiktsförklaring, påpekar hon.

Eva Fagerberg, OFR– Resursteamet är länken mellan de centrala parternas målsättning och den verklighet där avsiktsförklaringen ska omsättas. Jag kan inte nog betona resursteamets roll.

Jag kan inte nog betona resursteamets roll.

Hon påminner om att utgångspunkten för avsiktsförklaringen 2016 var att sänka sjukfrånvaron till mindre än nio dagar per år och anställd.

– Det krävde mycket verkstad ute på arbetsplatserna, och också kännedom om vilka verktyg som kan bidra till att uppnå det målet. Resursteamet var som jag ser det den viktigaste delen av avsiktsförklaringen då och kommer att vara det även framåt.

Mer genomslag

Caroline Olsson, SKRCaroline Olsson från SKR, ordförande i Suntarbetslivs styrelse, hoppas på ännu mer genomslag och effekt i verksamheterna:

– Vi ska ta vara på det bästa från åren som har varit och utveckla det vidare. Processerna kan bli ännu vassare, och stödet kan nå ut mer i verksamheterna. Vi har stora förhoppningar på resursteamet under de kommande åren.

Här kan du läsa en artikel om parternas avsiktsförklaring för friska arbetsplatser

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

  • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
  • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl dig här till Studio Friskfaktor!

Åtta friskfaktorer

De åtta friskfaktorerna är de faktorer som forskning visar behöver vara på plats i en organisation för att hålla en låg sjukfrånvaro.

  1. Rättvis och transparent organisation
  2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  3. Delaktighet och inflytande
  4. Kommunikation och återkoppling
  5. Prioritering av arbetsuppgifter
  6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
  7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
  8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Läs mer om de åtta friskfaktorerna 

Text: Marika Sivertsson