Psykologisk trygghet - så får ni det på jobbet

14 maj 2024 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Psykologisk trygghet innebär att medarbetare vågar ställa frågor, misslyckas, prova nya idéer och ifrågasätta gamla idéer.

Det gör att teamet lär sig mer, blir mer kreativa och når sina mål bättre.

För att skapa psykologisk trygghet gäller det att lära känna sina kollegor, stötta varandra, se till att alla har samma information och fira segrar.

Vårdpersonal står och pratar hjärtligt vid en säng på vårdavdelning på sjukhus
Att våga fråga, att kunna göra fel utan att det hålls emot en - det är några viktiga kännetecken för psykologisk trygghet i ett arbetsteam. Och det finns knep för att locka fram den tryggheten.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Psykologisk trygghet innebär att medarbetare vågar ställa frågor, misslyckas, prova nya idéer och ifrågasätta gamla idéer.

Det gör att teamet lär sig mer, blir mer kreativa och når sina mål bättre.

För att skapa psykologisk trygghet gäller det att lära känna sina kollegor, stötta varandra, se till att alla har samma information och fira segrar.

Psykologisk trygghet är viktigt för att lära sig, bli engagerad, vara kreativ och prestera på jobbet. Men hur skapar man det på arbetsplatsen? Hur vet man när man har det? Och finns det några nackdelar? Här reder två forskare ut begreppet ordentligt.

Psykologisk trygghet handlar om att våga testa, misslyckas, ifrågasätta och komma med nya idéer. Det är, visar forskning, den enskilt viktigaste faktorn för att ett team ska bli framgångsrikt. Det har vi berättat om i bland annat denna artikel om snällhet på jobbet.

Några av kännetecknen för psykologiskt trygga team är:

 • Man är inte rädd för att ställa frågor.
 • Man är bekväm med att dela idéer.
 • Man kan se oenighet som något positivt.
 • Man tillåts göra fel utan att det hålls emot en.
 • Man törs ge av sig själv i mötet med andra.
 • Man vågar be om hjälp.

Det berättar Bård Fyhn, forskare vid Norges Handelshøyskole. Han har precis skrivit en avhandling om psykologisk trygghet, och presenterar sina slutsatser på ett seminarium arrangerat av de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå.

Många fördelar med psykologisk trygghet

Han berättar att det finns många fördelar med att ha psykologisk trygghet i ett team. Bland annat att man:

 • tål osäkerhet bättre
 • lär sig mer och snabbare
 • delar mer information med varandra
 • är mer engagerade i jobbet
 • är mer kreativa
 • når målen bättre
 • får en bättre arbetsmiljö

Ett socialt risktagande

Team som inte har psykologisk trygghet blir med andra ord mindre kreativa.

– Vissa team blir till och med mindre kreativa än individer. De kommer alltså med färre och sämre idéer än om individerna hade varit själva, visar forskningen.

Men det är inte helt okomplicerat. Att våga misslyckas, våga ifrågasätta och så vidare, är en sorts risktagande. Man kan vara rädd att skapa dålig stämning, eller att tappa ansiktet.

– Det upplevs som en risk, inte minst för den som knyter sitt värde till sina prestationer.

Psykologisk trygghet är en färskvara

Men hur skapar man då psykologisk trygghet?

– Man kan inte beordra människor att bete sig så här. Istället behöver man skapa utrymme för det. Det är en investering som vi behöver göra.

Man kan inte beordra människor att bete sig så här. Istället behöver man skapa utrymme för det.

Porträtt av Bård Fyhn

Bård Fyhn, forskare vid Norges Handelshøyskole.

Och den investeringen behöver göras regelbundet, över tid. För psykologisk trygghet varierar med tiden, och kan både gå upp och ner.

– Det är en färskvara.

Bygg relationer, stötta varandra och fira segrar

Att skapa psykologisk trygghet, berättar Bård Fyhn, gör man genom fyra handlingar.

 • Man bygger relationer, lär känna varandra. Ser till att ingen känner sig utanför.
 • Man skapar gemensam förståelse och ser till att det som händer är förutsägbart. Ser till att alla har samma information, och får vara med och fatta beslut.
 • Man stöttar varandra, ser varandra. Visar att man bryr sig om sina kollegor.
 • Man lyfter teamets segrar, och pratar om de bra sakerna. Upplevelsen av att ha åstadkommit något tillsammans bidrar till vi-känslan.

– Varje gång jag bidrar till att bygga relationer med mina kollegor så investerar jag i trygghet. Det kan handla om att stanna upp i korridoren och ta ett litet prat. Visa intresse, lyssna. Vi kan använda verktyg och övningar för att lära känna varandra, men det är också viktigt att göra detta i vardagen.

Hur vet man när man har lyckats?

Och hur vet man när man har lyckats skapa psykologisk trygghet? Det går att mäta, med olika forskningsbaserade verktyg (se faktaruta nedan).

Men man ska inte förlita sig på ett genomsnittsresultat för hela gruppen. För det kan variera stort hur medlemmar i samma grupp upplever tryggheten.

– Det bästa är om alla har en hög trygghet. Men om man inte har det kan man ändå ha nytta av att ha en trygg person i gruppen, som kan vara ”the safe among the unsafe”. Då kan den personen lyfta frågor och bekymmer. Däremot ska man vara uppmärksam så att den personen inte gör det genom att ta plats från andra.

Varje gång jag bidrar till att bygga relationer med mina kollegor så investerar jag i trygghet.

Finns det nackdelar?

Finns det då några nackdelar med psykologisk trygghet? Den frågan ställde sig Stefan Tengblad, professor i human resource management vid Göteborgs universitet, på samma seminarium.

– Ett sätt att skapa trygghet kan vara att man accepterar mer. Man tillåter personer att vara som de är och tillåter varierande arbetsprestationer.

Och det, menar han, kan i värsta fall leda till ett ”låt gå-ledarskap”.

– Men här måste både gruppen och chefen våga utmana personer som kanske inte kommer i tid, slarvar eller inte följer regler.

Dessutom, menar han, ska man inte se psykologisk trygghet som en universallösning.

– Om man är på en arbetsplats där det brister i resurser, brister i det organisatoriska, kan man inte jobba med psykologisk trygghet som en kompensation – som ska hantera att vi är utarbetade eller inte har tillräcklig utbildning. Känsla av trygghet kan vara en komponent, som kan få oss att prestera. Men det kan inte ersätta andra brister på arbetsplatsen.

Kort om forskningen

Psykologisk trygghet är ett begrepp som introducerades av forskaren Amy C. Edmondson vid Harvard Business School på 1990-talet.

En av de mest berömda studierna av begreppet är Projekt Aristoteles, som genomfördes på Google med start 2012. Där undersökte forskare vilka team som blev mest framgångsrika, och kom fram till att den viktigaste faktorn var just psykologisk trygghet.

Den studie som Bård Fyhn har gjort vid Norges Handelshøyskole heter Safe Today, Tomorrow, and Together: A Dynamic Perspective on Team Psychological Safety.

Psykologisk trygghet på distans

Eftersom Bård Fyhns forskningsprojekt pågick under pandemin, tog han med en extra dimension i sin studie. Hur bygger man psykologisk trygghet när man jobbar på distans?

Det visade sig att för vissa är det utmanande att bygga trygghet digitalt, men för andra går det bra. Vissa av teamen som de studerade fick till och med högre psykologisk trygghet under pandemin.

– När man jobbar digitalt får man plötsligt se varandras hem. Jag hade aldrig sett mina kollegors hem tidigare. ”Oj, du har lika stökigt som jag, och dina barn håller på att ta livet av varandra i bakgrunden, precis som mina”. Då kunde vi bonda över det. Vi blev lite mer äkta i mötet med varandra, säger han.

Frågor för att bedöma psykologisk trygghet

Den forskare som ligger bakom mycket av kunskaperna om psykologisk trygghet heter Amy C. Edmondson, professor vid Harvard Business School.

Hon har tagit fram ett frågeformulär med påståenden som man kan svara på, för att bedöma hur stor den psykologiska tryggheten är.

Fritt översatt till svenska är påståendena följande:

 • Om du begår ett misstag i det här teamet så hålls det inte mot dig.
 • Medlemmar i det här teamet kan ta upp problem och svåra frågor.
 • Människor i det här teamet accepterar varandras olikheter.
 • Det är tryggt att ta risker i det här teamet.
 • Det är inte svårt att be medlemmar i det här teamet om hjälp.
 • Ingen i det här teamet skulle medvetet agera på ett sätt som underminerar dina ansträngningar.
 • När du arbetar med medlemmar i det här teamet, så blir dina unika färdigheter och talanger uppskattade och använda.

Du kan läsa mer på Amy C. Edmondsons hemsida.

Jobba med ert samtalsklimat

Två figurer och en pratbubbla. Illustration.En av de viktigaste förutsättningarna för en bra arbetsmiljö är att kunna kommunicera med varandra.

I Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen finns aktiviteten ”vårt samtalsklimat” där ni reflekterar över hur ni pratar med varandra på arbetsplatsen.

När aktiviteten är avslutad har ni kommit fram till gemensamma spelregler. Då får ni även stöd för att ta fram ett gemensamt samtalskontrakt.

I OSA-kollen finns även kunskap och aktiviteter kring kränkande särbehandling, återhämtning och balans mellan krav och resurser, bland mycket annat.

Börja utforska OSA-kollen här!

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]