Suntarbetsliv presenterar Studio Friskfaktor

4 april 2023 Lästid: 4 min
Gruppbild på kollegor

I vår presenterar Suntarbetsliv Studio Friskfaktor, en digital programserie som ska stärka arbetet med friskfaktorer i kommuner, regioner och kommunala företag.  

Stora utmaningar

Den kommunala sektorn står inför omfattande utmaningar. Inte minst vad gäller kompetensförsörjning och att erbjuda god välfärd trots ett svårt ekonomiskt läge. För att situationen inte ska få negativ påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö gör nu arbetsmarknadens parter inom den kommunala sektorn en omfattande kunskapssatsning på friskfaktorer. 

– Forskningen har visat att det finns specifika organisatoriska faktorer som främjar bra arbetsplatser. Dessa så kallade friskfaktorer är en viktig bas för att välfärdens medarbetare ska må bra, utvecklas och prestera väl, säger Karin Hagman, vd på Suntarbetsliv. 

Under våren inleder den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv en kostnadsfri utbildningsserie – Studio Friskfaktor – med Lydia Capolicchio som programledare. Genom de fyra programmen kommer chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR att få en gemensam kunskapsbas, erfarenhetsutbyte och stöd i hur de kan arbeta vidare med friskfaktorer i sina verksamheter.  

Vill rusta arbetsplatser

karin hagman vd Suntarbetsliv– Vår önskan är att rusta de personer som har ett gemensamt uppdrag i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Därför känns det både viktigt och roligt att få lyfta fram såväl forskarperspektivet som goda erfarenheter och viktiga lärdomar från exempelvis skyddsombud och chefer som redan har kommit långt i friskfaktorarbetet, fortsätter Karin Hagman. 

Startskottet går i maj då parterna arrangerar en uppstartskonferens för Studio Friskfaktor. I den medverkar forskare och experter på arbetsmiljö.

Vidare resonerar representanter från arbetsmarknadens parter kring välfärdssektorns utmaningar och vilket ansvar de nu är beredda att ta. Bland andra Anders Henriksson, ordförande på SKR, Lars Stjernqvist, chef för Kansliet för hållbart arbetsliv samt Veronica Magnusson, ordförande för Vision och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.  

Fyra sändningar 2023

24 maj kl 8.30-9.45 Digital uppstartskonferens med experter och arbetsmarknadens parter 
2 juni kl 10.00-11.00 Studio Friskfaktor – Vad är friskfaktorer? 
20 september kl 10.00-11.00 Studio Friskfaktor – Hur arbetar man med friskfaktorer? 
19 oktober kl 10.00-11.00 Studio Friskfaktor – Hur följer man upp arbetet med friskfaktorer?  

 

Anmäl dig till Studio Friskfaktor nu!


Har du frågor? Hör av dig!

Karin Hagman, VD, Suntarbetsliv
Tel: 073-392 61 06 Mail: [email protected] 

Emelie Gustafsson, kommunikatör Suntarbetsliv
Tel: 072-200 43 48 Mail: [email protected] 

 

Om Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag. Här finns stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet.  Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.  

 

Läs mer om friskfaktorer här