Bättre arbetsmiljö – ta hjälp av samverkan

18 november 2019 Lästid: 3 min
Lokala avsiktsförklaringar kan ge en skjuts i arbetsmiljöarbetet. Region Kalmar län och Varbergs kommun har flera exempel på att samverkan mellan arbetsgivare och fack leder till positiva resultat.

Foto: Helena Engelke

Lokala avsiktsförklaringar och handlingsplaner kan vara vägen till bättre arbetsmiljö i kommuner och regioner. Det var temat för webinariet Samverkan för friskare arbetsplatser vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 13 november 2019.

Kommuner och regioner arbetar hårt för att sänka sina sjuktal. Många arbetsgivare och fackliga organisationer tar tillsammans fram egna handlingsplaner med utgångspunkt från parternas centrala avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Den centrala avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser skapades 2016. Avsiktsförklaringen har åtta huvudspår varav några är att stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet, ta tillvara medarbetarnas engagemang och dra mer nytta av företagshälsovården.

Under det websända seminariet bidrog Region Kalmar län och Varbergs kommun med erfarenheter av att jobba lokalt med avsiktsförklaringen. Båda organisationerna har länge prioriterat arbetet med arbetsmiljö och hälsa och har flera exempel på att samverkan mellan arbetsgivare och fack leder till positiva resultat.

Personliga tjänster för långtidssjuka

Region Kalmar län har bland annat förstärkt sin företagshälsa med två nya tjänster för att hantera ökande psykisk ohälsa. Varje år satsar regionen också två miljoner kronor på att erbjuda långtidssjuka medarbetare personliga tjänster.

Britt Wimarsson är avdelningsordförande i Vision och menar att sådana tjänster får människor att känna att deras arbete har ett värde.

– De flesta långtidssjuka vill fortsätta att arbeta, även om de inte klarar samma arbetsuppgifter som tidigare.

Involverar politikerna

Både Region Kalmar län och Varbergs kommun har också länge involverat den politiska ledningen i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa.

Angelica Katsanidou är regionråd i Region Kalmar län och beskriver bra arbetsmiljö som ”grunden i allt vi gör”.  Liksom övriga medverkande betonar hon vikten av att alla krokar arm för att nå positiva resultat.

Utbildar politikerna i arbetsmiljö

Kristina Taremark är personaldirektör i Varberg och lyfter gärna kommunens omvärldsbevakning som en nyckel till framgång.

Med inspiration från Suntarbetslivs material har kommunen genomfört SAM- och OSA-utbildningar i alla politiska nämnder med arbetsgivaransvar. Chefer och skyddsombud har också fått 2,5 dagar lång arbetsmiljöutbildning i kommunens egen regi.

– Våra politiker är kunniga och engagerade. Det var de som gav oss uppdraget att gå igenom den centrala avsiktsförklaringen punkt för punkt för att se vad vi kunde göra lokalt. Resultatet blev en lokal handlingsplan som till stora delar påminner om den i Kalmar, säger Kristina Taremark och uppmanar alla att dra nytta av vad andra redan gjort.

Hon betonar också att samverkan kräver återkommande samtal för att fungera på sikt.

– När sjuktalen ökade för ett tag sedan fick vi uppdrag av politiken att gå tillbaka till handlingsplanen och ta nya tag.

Mät inte bara sjukfrånvaron

Eva Vingård, professor emeritus vid Uppsala Universitet, varnar dock för att ensidigt mäta resultat i förhållande till sjukfrånvaro.

– Orsakerna till ohälsa är komplexa och det är lätt att bli besviken och ge upp om inte åtgärderna direkt leder till mätbar effekt, säger hon.

– Det vi vet är att en dålig arbetsmiljö varken gör arbetet bättre eller mer effektivt. Vi vet också att konflikter och ohälsa kostar pengar och tar tid.

Mer om avsiktsförklaringen

På suntarbetsliv.se finns material för att komma igång:

 • Här hittar du en vägledning med många goda exempel på hur ni kan jobba lokalt med avsiktsförklaringen.
 • Här hittar du den centrala avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser.

Jobba med lokal avsiktsförklaring – några tips

 • Prioritera. Sätt arbetsmiljö som första punkt vid arbetsplatsträffar och personalmöten.
 • Positiva skyddsronder. Det som är bra förstärks av frågor som: Vad är det bästa med mitt jobb? Varför jobbar jag här? Vad kan jag göra för att det ska bli bättre?
 • Omvärldsbevaka. Ge politiker information som gör att de kan fatta bra beslut
 • Personliga tjänster. Även den som varit långtidssjuk behövs på jobbet.
 • Kommunikation. Att förklara beslut så att de blir meningsfulla, begripliga och hanterbara är ett bra sätt att undvika konspirationsteorier.
 • Finslipa administrationen. Behåll det som är bra och skrota resten.
 • Använd Suntarbetslivs verktyg och resursteam.
 • Återanvänd. Ta vara på det som redan görs och lär av andra.
 • Civil olydnad mot tokerier. Hoppa över regelboken om människor riskerar att fara illa.

Källa: Webinariet Samverkan för friskare arbetsplatser den 13 november 2019

Digitala verktyg som stöd i arbetet

Suntarbetsliv har fått i uppdrag att genomföra flera av punkterna i den centrala avsiktsförklaringen. Bland annat genom att utveckla digitala verktyg som stöd för arbetsmiljöarbetet. Några exempel är:

Chefoskopet som ger stöd i att kartlägga och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

OSA-kollen och OSA-kompassen som hjälper till att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Digironden som erbjuder olika typer av skyddsronder och stöd för att skapa en handlingsplan för den digitala arbetsmiljön.

Forskning på 5 som är en snabb och enkel dialogstartare som hjälper er dra nytta av forskningsresultat.

Suntarbetsliv startade också som ett resultat av den centrala avsiktsförklaringen ett resursteam som erbjöd stöd i att utveckla både arbetsmiljö och verksamhet.

Det här är en äldre artikel och Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer. 

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Här kan du anmäla dig till Studio Friskfaktor.

Eller läs här om hur ni kan komma igång med  ert friskfaktorarbete.

 

Text: Birgita Klepke