Lokala avsiktsförklaringar kan ge en skjuts i arbetsmiljöarbetet. Region Kalmar län och Varbergs kommun har flera exempel på att samverkan mellan arbetsgivare och fack leder till positiva resultat.

Foto: Helena Engelke

Bättre arbetsmiljö – ta hjälp av samverkan

Lokala avsiktsförklaringar och handlingsplaner kan vara vägen till bättre arbetsmiljö i kommuner och regioner. Det var temat för webinariet Samverkan för friskare arbetsplatser vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 13 november 2019.

Kommuner och regioner arbetar hårt för att sänka sina sjuktal. Många arbetsgivare och fackliga organisationer tar tillsammans fram egna handlingsplaner med utgångspunkt från parternas centrala avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Den centrala avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser skapades 2016. Avsiktsförklaringen har åtta huvudspår varav några är att stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet, ta tillvara medarbetarnas engagemang och dra mer nytta av företagshälsovården.

Under det websända seminariet bidrog Region Kalmar län och Varbergs kommun med erfarenheter av att jobba lokalt med avsiktsförklaringen. Båda organisationerna har länge prioriterat arbetet med arbetsmiljö och hälsa och har flera exempel på att samverkan mellan arbetsgivare och fack leder till positiva resultat.

Personliga tjänster för långtidssjuka

Region Kalmar län har bland annat förstärkt sin företagshälsa med två nya tjänster för att hantera ökande psykisk ohälsa. Varje år satsar regionen också två miljoner kronor på att erbjuda långtidssjuka medarbetare personliga tjänster.

Britt Wimarsson är avdelningsordförande i Vision och menar att sådana tjänster får människor att känna att deras arbete har ett värde.

– De flesta långtidssjuka vill fortsätta att arbeta, även om de inte klarar samma arbetsuppgifter som tidigare.

Involverar politikerna

Både Region Kalmar län och Varbergs kommun har också länge involverat den politiska ledningen i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa.

Angelica Katsanidou är regionråd i Region Kalmar län och beskriver bra arbetsmiljö som ”grunden i allt vi gör”.  Liksom övriga medverkande betonar hon vikten av att alla krokar arm för att nå positiva resultat.

Utbildar politikerna i arbetsmiljö

Kristina Taremark är personaldirektör i Varberg och lyfter gärna kommunens omvärldsbevakning som en nyckel till framgång.

Med inspiration från Suntarbetslivs material har kommunen genomfört SAM- och OSA-utbildningar i alla politiska nämnder med arbetsgivaransvar. Chefer och skyddsombud har också fått 2,5 dagar lång arbetsmiljöutbildning i kommunens egen regi.

– Våra politiker är kunniga och engagerade. Det var de som gav oss uppdraget att gå igenom den centrala avsiktsförklaringen punkt för punkt för att se vad vi kunde göra lokalt. Resultatet blev en lokal handlingsplan som till stora delar påminner om den i Kalmar, säger Kristina Taremark och uppmanar alla att dra nytta av vad andra redan gjort.

Hon betonar också att samverkan kräver återkommande samtal för att fungera på sikt.

– När sjuktalen ökade för ett tag sedan fick vi uppdrag av politiken att gå tillbaka till handlingsplanen och ta nya tag.

Mät inte bara sjukfrånvaron

Eva Vingård, professor emeritus vid Uppsala Universitet, varnar dock för att ensidigt mäta resultat i förhållande till sjukfrånvaro.

– Orsakerna till ohälsa är komplexa och det är lätt att bli besviken och ge upp om inte åtgärderna direkt leder till mätbar effekt, säger hon.

– Det vi vet är att en dålig arbetsmiljö varken gör arbetet bättre eller mer effektivt. Vi vet också att konflikter och ohälsa kostar pengar och tar tid.

Inlägg taggat med:

Text: Birgita Klepke, 18 november 2019

Relaterade verktyg

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Få bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?