Digi-ronden

Stöd för kommuner, regioner och kommunala företag som vill ha bättre digital arbetsmiljö

Varsågod! Er support för bättre digital arbetsmiljö

Skapar det digitala i er arbetsvardag stress och irritation istället för att vara ett stöd? Med Digi-ronden får ni vara med och påverka er digitala arbetsmiljö.

Digi-ronden är ett arbetsverktyg för kommuner, regioner och kommunala företag som vill ha bättre digital arbetsmiljö. Där alla kan vara med och påverka.

Vill du veta mer? Titta gärna på introduktionsfilmen nedan!

Det här kan ni göra i Digi-ronden

  • Dialogstartare där ni i grupp samtalar om er digitala arbetsmiljö och hur ni vill ha det
  • Tre skyddsronder – anpassning till människan, stöd för verksamheten och fungerande teknik
  • Ta fram en handlingsplan
  • Få tips om att hålla möten om digital arbetsmiljö
  • Kunskap om digitala gränserna mellan arbete och fritid

Frågor och svar

Digi-ronden ger stöd för att komma igång, sedan fortsätta, allt beroende på hur mycket tid ni har att avsätta.

Gruppövningen på arbetsplatsträffen tar cirka 15 minuter. Räkna med att varje skyddsrond tar cirka 60 minuter att genomföra. Att skapa en handlingsplan utifrån resultatet från en skyddsrond tar cirka 60 minuter.

I Digi-ronden finns tre skyddsronder. Tillsammans ger de en bild av vad digital arbetsmiljö handlar om.

  • Anpassning till människan
  • Stöd för verksamheten
  • Fungerande teknik

Verktyget vänder sig till chefer och skyddsombud på arbetsplatsen. De i sin tur involverar de kompetenser och funktioner som påverkar och påverkas, t ex medarbetarna, IT, HR, företagshälsan, upphandling och inköp. Även ledningsgrupper kan komma att involveras.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är en framgångsfaktor för att främja, förebygga och åtgärda risker i arbetsmiljön. Hur de digitala stöden påverkar er arbetsmiljö ingår i det systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).