Digi-ronden

Digi-ronden

Stöd för verksamheter i kommun- och regionsektorn som vill ha bättre digital arbetsmiljö

Varsågod! Er support för bättre digital arbetsmiljö

Skapar det digitala i er arbetsvardag stress och irritation istället för att vara det stöd det ska vara? Med Digi-ronden får ni  vara med och påverka er digitala arbetsmiljö.

Här finns tre skyddsronder för att kartlägga nuet. Resultatet blir en handlingsplan för att förbättra er digitala miljö.

Det här innehåller Digi-ronden

  • Tre skyddsronder med hjälp av checklistor
  • Stöd för att skapa handlingsplan
  • Vägledning för att hålla möte på arbetsplatsen om digital arbetsmiljö
  • Kunskap om digital arbetsmiljö

I Digi-ronden får ni kunskap och redskap för att förstå, kartlägga och utveckla den digitala arbetsmiljön, anpassat efter era förutsättningar. En gruppövning skapar förståelse i arbetsgruppen och hjälper till att prioritera era utmaningar.

Huvudnumret i verktyget är tre skyddsronder med checklistor. Med hjälp av dem kartlägger ni nuläget; hur de digitala systemen fungerar i förhållande till människan, till verksamheten och hur väl själva tekniken fungerar. Resultatet ligger sedan till grund för handlingsplaner för att komma tillrätta med de utmaningar ni identifierar.

Tre steg till en bättre digital arbetsmiljö

Digi-ronden blir en del av arbetsmiljöarbetet och ett stöd i att både åtgärda nuläge och att jobba proaktivt.

1. Reflektera tillsammans

Ta reda på hur er digitala arbetsmiljö ser ut genom att göra gruppövningen på t.ex. en arbetsplatsträff.

2. Undersök

Välj en av de tre skyddsronderna och undersök nuläget.

3. Åtgärda och följ upp

Avsluta med att ta fram en handlingsplan som sedan följs upp över tid.

Frågor och svar

Digi-ronden ger stöd för att komma igång, sedan fortsätta, allt beroende på hur mycket tid ni har att avsätta.

Gruppövningen på arbetsplatsträffen tar cirka 15 minuter. Räkna med att varje skyddsrond tar cirka 60 minuter att genomföra. Att skapa en handlingsplan utifrån resultatet från en skyddsrond tar cirka 60 minuter.

I Digi-ronden finns tre skyddsronder. Tillsammans ger de en bild av vad digital arbetsmiljö handlar om.

  • Anpassning till människan
  • Stöd för verksamheten
  • Fungerande teknik

Verktyget vänder sig till chefer och skyddsombud på arbetsplatsen. De involverar de kompetenser och funktioner som påverkar och påverkas, t.ex. medarbetarna, IT, HR, företagshälsan, upphandling och inköp. Även ledningsgrupper kan komma att involveras.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är en framgångsfaktor för att främja, förebygga och åtgärda risker i arbetsmiljön. Hur de digitala stöden påverkar er arbetsmiljö ingår i det systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).