Forskning på 5

Välkommen till Forskning på 5

För möten och samtal på jobbet

Glödlampa med varmt ljus.

Få direkt nytta av forskning om arbetsmiljö

Här får du och din arbetsgrupp ta del av resultat från forskning som blir starten på ett viktigt samtal om hur ni vill utveckla ert jobb.
Allt på en sida!
  • Lär om vad forskningen kommit fram till
  • Prata om hur det fungerar hos er
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Så här gör ni

Välj ut den Forskning på 5 ni vill jobba med.

Förberedelser 

SAMTALSLEDAREN
Titta på filmen och övrigt innehåll på sidan.

Hur vill du lägga upp dialogen?

Om ni är fler än 20 personer kan det vara bra att dela in er i mindre grupper under aktiviteten.

En dator eller mobil kan vara bra att ha per grupp.

Genomförande

GRUPPEN
Titta tillsammans på filmen.

Läs igenom frågorna i aktiviteten och fundera några minuter var och en.

Dela era tankar med varandra och prata om vad ni vill jobba vidare med.

Tidsåtgång

SAMTALSLEDAREN OCH GRUPPEN
Att titta på filmen tar cirka 5 minuter.

Att både titta på filmen och göra aktiviteten i grupp med dialog tar 15 till 45 minuter.

Anpassa upplägget utifrån hur mycket tid ni har.

Rosa post it-lapp.

Så här gör ni!

Välj ut den Forskning på 5 ni vill jobba med.

SAMTALSLEDAREN
Titta på filmen och övrigt innehåll på sidan.

Hur vill du lägga upp dialogen?

Om ni är fler än 20 personer kan det vara bra att dela in er i mindre grupper under aktiviteten.

En dator eller mobil kan vara bra att ha per grupp.

GRUPPEN
Titta tillsammans på filmen.

Läs igenom frågorna i aktiviteten och fundera några minuter var och en.

Dela era tankar med varandra och prata om vad vad ni vill jobba vidare med.

SAMTALSLEDAREN OCH GRUPPEN
Att titta på filmen tar cirka 5 minuter.

Att både titta på filmen och göra aktiviteten i grupp med dialog tar 15 till 45 minuter.

Anpassa upplägget utifrån hur mycket tid ni har.

Rosa post it-lapp.

Här finns alla Forskning på 5

Tipsa dina kollegor!

Vet du andra som kan vara intresserade av att veta mer om Forskning på 5?
Dela gärna sidan!