Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Kraften i en avsiktsförklaring

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. I många kommuner, regioner och kommunala företag pågår nu arbete för att sänka sjuktalen. Flera har valt att i central samverkan ta fram egna avsiktsförklaringar och märker att det ger ett samlat grepp om hälsoläget och sjukfrånvaron som ger tydliga positiva resultat.

Med utgångspunkt i en avsiktsförklaring kan ni tillsammans forma en strategi för bättre arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Här finns stöd för att komma igång!

Börja tänka tillsammans

I kommunens, regionens eller det kommunala företagets samverkansorganisation finns perspektiv och erfarenheter som gör att ni i samverkan kan processa fram en strategi för låg och stabil sjukfrånvaro. En bra start är att den centrala samverkansgruppen tillsammans ser seminariet “Samverkan för friskare arbetsplatser” från Kvalitetsmässan 2019.

Här presenterar parterna forskning, strategi, stöd för lokalt arbete från Suntarbetsliv samt lärande exempel från Varberg och region Kalmar. Eva Vingård, professor emeritus ger sina 10 budord för friskare arbetsplatser.

Medverkande: Eva Vingård, professor emeritus, Caroline Olsson, avdelningschef SKL, Johan Ingelskog, Kommunal, Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet, Hans-Peter Eriksson, HR-strateg Region Kalmar län, Angelica Katsanidou, regionråd (S) Region Kalmar län, Britt Wimarsson, avdelningsordförande Vision, Kristina Taremark, personaldirektör Varberg och Birgitta Therén, skolledarna Varberg.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.
Seminariearrangör: Kommunernas och regionernas Arbetsmiljöråd (AMR).

Så här kan ni samverka

Ta stöd i vägledningen (se länk ovan) och jobba er framåt:

 1. Skapa en avsiktsförklaring. Parterna i den centrala samverkansgruppen enas om att ta fram och genomföra en strategi för låg och stabil sjukfrånvaro.
 2. Kartlägg. Genomför en kartläggning för att få koll på hälsa och arbetsmiljö, roller och organisation, men också befintliga kunskapskällor och andra resurser.
 3. Forma er strategi. Planera och förankra åtgärder, fördela uppgifter och sätt tidplan.
 4. Implementera. Börja göra, följ upp och justera strategin vid behov.

Verktyg och stöd för friskare arbetsplatser

Inspireras av de centrala parternas Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner! Vilka områden är högst prioriterade för er? Och hur gör man? Suntarbetslivs verktyg och andra stöd finns kostnadsfritt för er att använda. Läs mer under respektive område.

 1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro
 2. Lokalt stödpaket
 3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet
 4. Bättre användning av företagshälsovård
 5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro
 6. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen
 7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning
 8. Verksamhetsspecifika insatser

Så gör andra

Maria Simonsson och Stina Winblad, företagshälsovården i Region Kalmar, går på en väg i öppet soligt landskap med Kalmar slott i bakgrunden.

Region Kalmar

Fler hälsoinspiratörer, högre friskvårdsbidrag och en satsning på att öka kompetensen om psykisk ohälsa. Det är tre av de saker som Region Kalmar län har gjort med stöd av en lokal avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Krstina Taremark utomhus med cykelhjälm vid elcykel, avsiktsförklaring

Varberg

Personal-hälsobokslut, ett nytt sätt att analysera sjukfrånvaron och arbetsmiljöutbildning för politikerna. Det är några delar i Varbergs nya handlingsplan utifrån parternas avsiktsförklaring för att få ner sjukfrånvaron.