Arbetsväxling håller Lyckseles städare friska

14 november 2016 Lästid: 6 min
Nina Molin städare och receptionist Lyckese lasarett
Nina Molin, lokalvårdare på Lycksele lasarett, arbetar också bland annat i sjukhusets reception. Omväxlingen ger fler utmaningar och gör arbetet mycket roligare, tycker hon.

Foto: Marcus Bäckström

På Lycksele lasarett kan lokalvårdarna växla mellan städning och att till exempel arbeta i receptionen eller som vaktmästare. Variation gör jobbet roligare, tycker de som prövat. Dessutom blir det mindre fysiskt tungt.

Nina Molin är lokalvårdare på Lycksele lasarett. Städning är det största inslaget i jobbet, men hennes arbetsuppgifter är bredare än så. Hon sitter också i sjukhusets reception, där hon tar emot och skriver in patienter. Dessutom packar hon upp hjälpmedel, agerar konferensvärdinna, håller koll på personalbostäderna och skolar in nya arbetskamrater.

Suntarbetslivs utsända träffar Nina Molin och hennes arbetskamrater under deras gemensamma fikapaus en novembereftermiddag. En efter en droppar de in i rummet. Småprat och skratt tar fart över koppar och pepparkakor. Omväxlingen gör arbetet mycket roligare, säger Nina Molin bestämt. Hon gillar att göra olika saker om dagarna!

Händer alltid något nytt

– Det händer alltid något nytt, så man blir inte less på det. Man får utmaningar. Det är jättekul att komma ut på nya ställen och träffa nya människor, säger hon.

Nina Molin är i 30-årsåldern och har arbetat som lokalvårdare i sex år. Hon räknar med att fortsätta länge, tack vare arbetsväxlingen.

– Annars hade jag ledsnat för länge sedan!

Bosse Holmgren är 60 år och blev nyligen tillsvidareanställd som lokalvårdare, efter ett par år med tidsbegränsad anställning. Han ser också bara fördelar med de varierande arbetsuppgifterna. Utöver städning ingår i hans arbete att köra patienttransporter, vara vaktmästare och packa läkemedel. Han hanterar även avlidna på sjukhuset och ordnar visningar för anhöriga, tillsammans med företrädare för begravningsbyråer.

– Det är trevligt att ha olika sysslor, och intressant att träffa så många olika människor varje dag. Det är ett fantastiskt bra arbete, säger Bosse Holmgren.

Arbetsmiljön blir bättre när man kan växla mellan arbetsuppgifter, anser de båda.

– Man använder ju kroppen på olika sätt, och även hjärnan. Det blir inte så monotont, säger Nina Molin.

Vill få medarbetarna att växa

Avdelningen Intern service på Lycksele lasarett har ansvar för städning, interna transporter, reception, personalbostäder, patienttransporter och postbud. Här finns trettio medarbetare, varav hälften är lokalvårdare. Laila Axelsson-Jonsson, som är avdelningschef, drog igång arbetsväxlingen i mindre skala för fem-sex år sedan.

175x200-laila-axelsson-jonsson-fotograf-marcus-backstromStartpunkten var sjukhusets rekryteringsbehov och en önskan att göra verksamheten mindre sårbar vid frånvaro.

– Jag ville skapa tjänster som var attraktiva för medarbetarna och som gav dem möjlighet att växa, säger Laila Axelsson-Jonsson. Vi måste ha jobb där folk vill vara kvar och kan utvecklas. Om medarbetarna trivs så stannar de längre.

Sedan har arbetsorganisationen utvecklats. I dag ingår nio av lokalvårdarna i någon form av arbetsväxling. Sex personer kan arbeta inom alla ansvarsområdena.

Arbetsmiljön är en viktig aspekt, anser Laila Axelsson-Jonsson.

– Om personalen trivs och mår bra, kan det bli mindre sjukdom.

Arbetsväxling har stöd i forskningen

Forskningen om friska arbetsplatser ger stöd för hennes antagande. Forskare har identifierat flera faktorer som kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. En av dem är just att arbetstagarna har möjlighet att byta arbetsuppgifter (Här har Suntarbetsliv skrivit om friskfaktorerna).

Den dag vi är på besök sitter Sofi Johansson i sjukhusets reception. Hon är en av dem som har hälften städning, hälften reception i sin tjänst.

– Jag tror att man slipper en del arbetsskador i och med växlingen, säger Sofi Johansson. I receptionen sitter vi ju ganska stilla. Det är bra att kunna kombinera det med ett rörligt arbete.

För de andra ”arbetsväxlarna” kan uppgifterna variera från vecka till vecka. Ibland rycker de in och löser akuta situationer som uppstår. Anki Evertsson i gruppen pusslar ihop schemat – vilket många gånger är en utmaning. Systemet är flexibelt, men kräver god planering.

För att det ska fungera behövs ett närvarande ledarskap, menar Laila Axelsson-Jonsson.

– Som chef måste jag vara lyhörd för hur mycket olika personer klarar av. Några kan vilja ta på sig för mycket. Det finns också en risk för stress om man inte har en god och öppen kommunikation.

Modellen bygger på frivillighet. De som vill arbetar fortfarande uteslutande med städning.

– Det är jättebra att ha en stabil stab av städare också, betonar Laila Axelsson-Jonsson.
Vid nyrekrytering i framtiden ska bredare tjänster vara huvudalternativet, hoppas hon. De är mer populära.

– Vi har haft två tjänster ute med städning plus administration eller vaktmästeri. Till dem fick vi sökande som man vanligen inte får då man lägger ut en lokalvårdartjänst. Undersköterskor och industriarbetare till exempel.

Har certifierats som hälsofrämjande arbetsplats

På en vägg i lokalerna sitter två diplom som visar att Intern service två gånger har certifierats som hälsofrämjande arbetsplats inom Västerbottens läns landsting. Det betyder att arbetsplatsen har gått igenom en ambitiös process. Chef och medarbetare har gemensamt och systematiskt arbetat med olika organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer, bedömts av HR-avdelningen och slutligen godkänts av landstingsledningen för certifiering. (Här kan du läsa mer om hur landstinget certifierar för hälsa i en artikel hos Suntarbetsliv)

I år hade poängen i arbetsmiljöenkäten ökat från 4,1 till 4,5 på en femgradig skala, berättar Laila Axelsson-Jonsson stolt. Hon ser arbetsväxlingen som en viktig komponent i det positiva resultatet.

– Jag är absolut övertygad om att det här gör medarbetarna gladare och stoltare. De tar mer plats och får också mycket cred i verksamheten för vad de gör.

Efteråt, när intervjuerna är klara, söker Bosse Holmgren upp mig i entréhallen. Det är en sak han vill utveckla. Han jobbade som 175x200-bosse-holmgren-fotograf-marcus-backstrominnesäljare en stor del av yrkeslivet, men blev arbetslös. Tanken på städarbete kändes främmande, berättar han. Dessutom på ett sjukhus – han som närmast hade sjukhusskräck!

Nu har han bara lovord för sitt omväxlande arbete.

– Det är viktigt att ha roligt på jobbet, och det har vi verkligen, säger han. Lagarbetet är jättebra, man möter så många olika människor och man får känna sig behövd. För mig är det helt makalöst!

Artiklar: Så gör andra

Verktyg och stöd

Pröva arbetsväxling - tänk på det här!

  • Bygg på frivillighet.
  • De som deltar ska vilja utvecklas i arbetet.
  • Räkna med mycket tid för planering.
  • Var lyhörd för medarbetarnas olikheter.
  • Var beredd att bromsa dem som tar på sig för mycket.
  • Satsa på ett närvarande ledarskap.
  • God kommunikation minskar risken för stress.
  • Följ upp. Se till att alla berörda kommer till tals.
  • Håll fast vid rutiner (veckomöten, friskvård, pausgympa o.s.v.) även när det är lite rörigt.

Källa: Laila Axelsson-Jonsson, chef för enheten för intern service på Lycksele lasarett

Text: Margareta Edling