Digital arbetsmiljö, ett arbetsliv för alla åldrar och hur man kan skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö - det är några teman på årets Gilla Jobbet den 26 oktober i år.

Foto: Illustration från Gilla Jobbet

Gilla Jobbet - årets arbetsmiljöevent

Suntarbetsliv är medarrangör till fem konferenser som ska ge chefer och skyddsombud ny kunskap och inspiration för ett arbetsmiljöarbete som leder till hållbara arbetsplatser. Satsningen Gilla Jobbet är inne på sitt sjunde år, och är ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter.

Arbetsmarknadens parter har länge gemensamt satsat på arbetsmiljö, genom föreningen Suntarbetsliv och bolagen Prevent och AFA Försäkring. Det samarbetet fördjupade de 2011 med att starta Gilla Jobbet, där en viktig del är att sprida kunskap om resultat av arbetsmiljöforskningen, inte minst den som parterna själva finansierar genom AFA Försäkring.

Ett annat viktigt mål är att förmedla erfarenheter från arbetsplatser, där man har skapat ett framgångsrikt förebyggande och partsgemensamt arbetsmiljöarbete.

Den hållbara arbetsplatsen

De första eventen under Gilla Jobbets flagg genomförde man 2012 och 2014, två välbesökta tvådagarsevent på Stockholmsmässan. Idag arbetar en projektgrupp, med fyra medarbetare från de tre partsgemensamma organisationerna, med att arrangera och planera olika aktiviteter under 2017, 2018 och 2019.

Först ut är en konferens i Stockholm den 26 oktober 2017, på temat ”Den hållbara arbetsplatsen”. Konferenserna är utan kostnad för besökarna.

Intresset från arbetsplatserna är verkligen stort och de 1 360 platserna tog slut redan mer än en månad före konferensen. Det kan ändå finnas en viss chans för den intresserade att få plats, eftersom det alltid kommer återbud. Men det finns ingen väntelista, så man får gå in på www.gillajobbet.se och kolla läget då och då.

Det blir 24 seminarier, tolv långa (1.5 timme) och tolv korta (40 minuter). En del hoppas man kunna filma och lägga ut på Gilla jobbets hemsida. På det sättet kan den som inte får plats ändå få sig en del till livs.

Samarbete mellan parterna ger effekt

halvbild framifrån på Kirster Torssell i blå skjorta, leende och lite tillbakalutad– Den här satsningen är viktig, eftersom samarbetet mellan alla olika parter ger oerhört mycket mer kraft och effekt. Vi har också ett utbyte mellan privata och kommunala sektorn av kunskaper och erfarenheter, som är till nytta och glädje för alla. Det betyder mycket när vi formar innehållet i konferenserna, säger Krister Torssell, Suntarbetslivs VD, och en av medlemmarna i den styrgrupp som fattar beslut om Gilla Jobbet.

–  Vi har valt fyra fokusområden som är högaktuella och avgörande för att lyckas göra arbetslivet hållbart. Och vi har fått en fantastisk skara talare med oerhörda kunskaper!

Fyra teman för första konferensen

  1. Hur får vi en bra digital arbetsmiljö? IT-systemen på jobbet kan både underlätta och skapa besvär i det dagliga arbetet. Här finns bland annat seminarium om e-hälsa, och om den nya vågen av robotar, inom nya områden.
  2. Hur skapar vi en sund och säker arbetsmiljö för alla åldrar? Ett seminarium handlar om hur underlättar vi för unga i starten av deras arbetsliv, för att minska ökande sjukskrivningar och höjd olycksfrekvens. Ett annat tar upp om hur vi gör det möjligt – och lockande – för fler äldre att arbeta längre. Och ett tredje heter ”Från högskolan ut i verkligheten – utan utslagning”.
  3. Hur får vi syn på, och visar, verksamhetsnyttan med god arbetsmiljö? Ska man se en satsning på arbetsmiljön som en kostnad (börda) eller som en investering (möjliggörare)? Vad kostar personalomsättning och sänkt kvalitet, som hänger samman med arbetsmiljöbrister?
  4. Hur ser vi till att arbetsmiljön är hälsofrämjande? Jobbet ska inte bara vara riskfritt, utan också gynnsamt för hälsan! Fokusera på det friska, inte enbart på att lösa problem. Men de två sidorna hänger ihop: det främjar hälsan att förebygga risker – och med många friskfaktorer i arbetet, minskar det risker.

Under konferensen presenterar Suntarbetsliv flera av sina verktyg, färdiga eller på väg: Bättre möten, Chefoskopet, OSA-kollen, Digital arbetsmiljö, och ett verktyg för att minska osund stress. Två av seminarierna genomför Suntarbetsliv och Prevent tillsammans.

Fler konferenser i andra städer

– Under våren 2018 blir det fyra konferenser till, runt om i landet, berättar Krister Torsell. De kommer att ha färre platser, så ett gott råd är att hänga på låset när vi vid årsskiftet öppnar för bokning.

För den som redan nu vill sätta en kråka i sin kalender: Malmö 12 april, Göteborg 17 april, Falun 19 april och Umeå 24 april.

Krister Torssell berättar att man också diskuterar andra aktiviteter, som bland annat handlar om att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna med evenemang riktade till beslutsfattare, allmänheten och utbildningsvärlden.

– Det är roligt att se det stora intresset för Gilla Jobbet, bland både föreläsare och de som anmält sig som besökare! Vi tror att det här kan ge en skjuts framåt för arbetsmiljöarbetet i alla branscher, säger han.

Text: Mats Utbult, 26 september 2017

Senaste artiklar

Hon stöttar de anställdas innovationer

Många anställda har idéer om hur deras egen verksamhet eller arbetsmiljö kan bli bättre. Inom Västra Götalandsregionen finns Innovationsplattformen som ska fånga upp dem. Alla som kommer med idéer får…

Sjuksköterskorna som blev uppfinnare

Narkossjuksköterskorna såg att arbetsmiljön kunde bli säkrare med en bättre vagn för avfallshantering på operationssalen. Nu har idén blivit verklighet – med hjälp av Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen. Så här en…

Nytt avtal med företagshälsan – så gjorde Helsingborg

Helsingborgs kommun upphandlade sin företagshälsovård i samverkan. HR, chefer, skyddsombud och upphandlare arbetade tillsammans fram det nya avtalet. Resultatet blev helt nya tjänster och en ny roll för företagshälsovården. Det…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Fyra smiley, social arbetsmiljö.

11 vinster av att jobba med OSA

Har ni råd att strunta i OSA? En schysst och rättvis arbetsplats med lagom belastning och gott arbetsklimat lönar sig....